Halfjaarcijfers 2021 Alumexx: omzet verdubbelt in eerste halfjaar

Etten-Leur, 15 september 2021 – Alumexx N.V., het aan Euronext Amsterdam genoteerde bedrijf van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2021 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2021 is de omzet nagenoeg verdubbeld ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De omzetstijging bedraagt 98%. Deze groei komt voort uit zowel autonome groei als door de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. welke nu voor een volledig halfjaar in de halfjaarcijfers zijn verwerkt.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2021 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,2 miljoen een toename van 98% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 (€ 1,6 miljoen). De groei van € 1,6 miljoen is voor de helft autonoom behaald en de andere helft komt voort uit de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. Beide zijn goed voor een omzettoename van € 0,8 miljoen.

De omzetgroei is evenredig gerealiseerd via de eigen online platforms als uit de verkoop aan dealers en directe klanten. De omzetgroei uit de eigen online platforms komt voort uit de in juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. De groei in omzet van dealers en directe klanten is autonoom gerealiseerd. Bij beide kanalen is de omzettoename € 0,8 miljoen geweest. Voor de eigen online platforms betekent dit een omzetgroei van 310%.

Het aantal nieuwe dealers in Europa is toegenomen waarmee de dekking van de markt toe zal gaan nemen. Buiten Europa blijft de groei en vraag in Amerika ook toenemen. De samenwerking met onder anderen VDL , JCB en Hailo zijn hierin een sterke synergie.

Het grootste deel van de totale omzet werd net als in voorgaande jaren gerealiseerd via de dealers en directe klanten. De omzetstijging via dit kanaal bedroeg 92%. Het aandeel van de omzet gerealiseerd via eigen online platforms groeit sterk namelijk 33% in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van 16% in het eerste halfjaar 2020.

De omzet uit bouwmarkten en externe online platforms is in het eerste halfjaar 2021 licht gedaald dit is in lijn met de focus van de vennootschap die, vanwege de hogere brutomarge, voornamelijk is gericht op het eigen online platform en de dealers en directe klanten.

De omzettoename is met name gerealiseerd in Nederland, de omzet nam in Nederland met 115% toe tot € 2,3 miljoen. De buitenlandse omzet is met 64% toegenomen tot € 0,9 miljoen. Het verschil in omzettoename wordt vooral veroorzaakt door de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020. De omzet uit deze activiteiten wordt voornamelijk in Nederland gerealiseerd.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2021 is met ruim € 240 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 17,6% over het eerste halfjaar 2021 (eerste halfjaar 2020: 20,0%). De daling van de brutomarge heeft een aantal oorzaken namelijk de stijging van de wereldwijde aluminium grondstofprijzen die met enige vertraging zijn doorberekend in de verkoopprijzen, de sterke groei waarbij lagere marges zijn geaccepteerd en de wijziging omtrent transport. Het transport naar de klant werd voorheen door de leverancier van Alumexx verzorgd en verrekend in de kostprijs van de goederen. In 2021 is Alumexx zelf verantwoordelijk voor het transport wat uitbesteed wordt aan externe partijen. Met verdere groei kan het transport steeds kosten efficiënter gerealiseerd worden waarbij het de verwachting is dat dit zal bijdragen aan de marge.
De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2021 toegenomen met € 131 duizend. Deze toename komt onder andere voort uit de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020 welke nu voor een volledig halfjaar op Alumexx drukken. Een belangrijke component hierin zijn de kosten van informatisering en kosten gericht op de vindbaarheid van de eigen online platforms.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2021 bedroeg € 135 duizend (eerste halfjaar 2020: € 34 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2021 is in vergelijking tot 31 december 2020 toegenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,3 miljoen. De toename zit voornamelijk in de stijging van de geldmiddelen (€ 0,2 miljoen) en hier tegenover een toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen) en het eigen vermogen (€ 0,1 miljoen). In het eerste halfjaar 2021 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,2 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen) en de toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen).

Ontwikkelingen na balansdatum
De intentie tot overname van een online platform van een jong Nederlands bedrijf, welke op 7 april 2021 door een persbericht is aangekondigd, is na een beperkt due dilligence onderzoek geannuleerd. Beide partijen zijn de mening toegedaan dat een overname op dit moment te weinig toegevoegde waarde zal opleveren. Alumexx zal zich blijven oriënteren op mogelijke overnames.

Daarnaast blijft Alumexx zich maximaal inzetten tot het vinden van een OOB accountant voor de controle van de jaarrekening. Er is tot op heden nog geen doorbraak in deze zoektocht te melden.

Vanwege de toename van de omzet en de groei van de organisatie, is Erik Nieuwlaats (MSc Register Accountant CIA) van Doomen & Quist toegetreden tot het managementteam als controller en adviseur voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx. Hiermee maakt Alumexx de slag naar het volgende niveau voor de komende jaren.

Vooruitzichten 2021
De verwachting is dat de omzet in de tweede helft van 2021 verder zal blijven groeien. Met de reeds doorgevoerde en noodzakelijke prijsstijgingen, in combinatie met een te verwachten stabielere grondstoffenmarkt, is de verwachting dat de marge zal aantrekken.

Jeroen van den Heuvel – Alumexx CEO: “Ik ben ontzettend trots hoe ons team, de organisatie, de omzet en het resultaat aan het groeien is. Wij zijn een solide organisatie met veel potentie, gezonde cijfers en werken nog steeds zonder vreemd kapitaal en leningen. Onze naamsbekendheid neemt steeds verder toe, mede door de gedegen dealerorganisatie en onze online platforms. Daarnaast blijft ons team en de professionele kennis groeien. De ontwikkelingen rondom de grondstoffen prijzen blijven we nauwgezet monitoren. We hebben de afgelopen periode veel nieuwe producten geïntroduceerd en er staan ook nog een hoop innovatieve producten op de planning voor de komende jaren. We zien de toekomst heel positief tegemoet.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 • Verkorte geconsolideerde balans
 • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • Toelichting
 • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.

Alumexx : sterke groei van omzet en resultaat

Etten-Leur, 28 april 2021 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2020 gepubliceerd. De omzet van Alumexx is in 2020 met 78% toegenomen tot € 4,1 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd. De activiteiten van DVLvanLoon, die medio 2020 werden overgenomen, droegen in 2020 met € 0,9 miljoen bij aan de omzet. Het bedrijfsresultaat verdubbelde van € 0,1 miljoen in 2019 naar € 0,2 miljoen in 2020.

2020 was voor velen een bewogen en gecompliceerd jaar. De pandemie, door het snel om zich heen grijpende COVID-19 virus, zorgde wereldwijd voor problemen. Daarbij werden veel bedrijven enorm op de proef gesteld. Door haar sterke positie op het gebied van e-commerce kon Alumexx flexibel reageren op de marktsituatie en een stevige groei laten zien.

Kerncijfers 2020
Alumexx wist in 2020 een omzet te genereren van € 4,1 miljoen, een toename van 78% ten opzichte van de omzet van € 2,3 miljoen in 2019. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 233.000 positief (2019: € 104.000 positief). De nettowinst steeg van € 60.000 in 2019 tot € 173.000 in 2020. Het balanstotaal nam toe van 1,3 miljoen tot 2 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op € 971.000 (2019 : € 688.000). De kasstroom was € 503.000 positief en de solvabiliteitsratio bedroeg 47%. Alumexx heeft in 2020 geen gebruik hoeven maken van externe financieringen of steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling of een mogelijk uitstel van belastingbetalingen.

Flexibiliteit van enorm belang
Verhoudingsgewijs werd de grootste groei gerealiseerd in verkopen via webshops.  De totale omzet van de digitale afzetkanalen nam in 2020 toe tot € 1,5 miljoen (2019: 0,5 miljoen). Deze verkopen konden ondanks de COVID-19 maatregelen doorgaan: Alumexx was in staat haar producten te blijven leveren, en dit te combineren met een sterke klantenservice. Vooral de thuisklusser wist de weg via online platforms naar de producten van Alumexx te vinden. Omdat Alumexx erin slaagde de bestelling en leveringen flexibel in te passen in de Covid-19 omstandigheden werd 2020 een goed jaar.

Dealernetwerk
De meeste omzet komt nog altijd van de dealers (in 2020 ruim 55%, in 2019 65%). De totale omzet van het dealernetwerk nam toe tot € 2,3 miljoen (2019: 1,5 miljoen). Alumexx is trots en zuinig op haar dealernetwerk, omdat dekkingsgraden en service belangrijk zijn voor het merk in de branche. Deze dealers bestaan onder andere uit leden van de Koninklijke OnderhoudNL organisatie (met ruim 2200 aangesloten leden) en van Zevij-Necomij, een inkooporganisatie met 575 groothandels in de Benelux. Verder heeft Alumexx buitenlandse dealers in Duitsland, België, Frankrijk, Portugal en Scandinavië. De omzet via de bouwmarkten bedroeg in 2020 € 0,3 miljoen en steeg licht ten opzichte van 2019.

Internationalisering
De omzettoename werd met name gerealiseerd in Nederland: deze steeg van € 1,5 miljoen naar € 2,9 miljoen.

De buitenlandse omzet nam toe van € 0,8 miljoen naar € 1,2 miljoen. Vooral Duitsland is hierbij een belangrijk afzetkanaal. In 2020 werd een warehouse geopend in Datteln, onder andere om dealers sneller te kunnen beleveren. Daarnaast zet Alumexx op een voorzichtige, wereldwijde expansie, vooral in de VS. Er zijn steeds meer Alumexx producten in de VS verkrijgbaar via platformen zoals Amazon en Amazon FBA (Fulfillment By Amazon). FBA betekent dat producten binnen 72 uur in alle 52 staten geleverd kunnen worden.

Vooruitzichten 2021
Het jaar 2021 is met goede vooruitzichten begonnen. In de eerste maanden vertoonde de omzet, conform de prognose, wederom verdere groei. Een aantal investeringen, die in 2020 werden gedaan met betrekking tot onder meer verbeterde bestel- en leveringssystemen, efficiëntere bedrijfsprocessen en een verhoogde online vindbaarheid zullen naar verwachting bijdragen aan de  verdere groei.

Ervan uitgaande dat de op 7 april 2021 getekende intentieverklaring gevolgd wordt door de beoogde overname, zal ook dit jonge, Nederlandse bedrijf met zijn gunstige geografische ligging naar verwachting bijdragen aan verdere groei. In de heer Berry den Bezemer, die wordt voorgedragen als opvolger van de heer Simon Jost , verwacht Alumexx een goede nieuwe voorzitter van het Raad van Commissarissen te hebben gevonden, die uitstekend past binnen het profiel en de groeifase waarin Alumexx zich bevindt. Op 15 juni 2021 zal de benoeming van de heer Den Bezemer  worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Jeroen van den Heuvel – Alumexx CEO: “Met trots presenteren we het jaarverslag 2020. We zijn erg tevreden met het behaalde resultaat. 2020 was een enorm bewogen jaar waar ook ondernemers tot het uiterste werden gedreven, waarbij flexibiliteit en schaalbaarheid in de bedrijfsvoering belangrijker waren dan ooit. Dat we het jaar zo hebben kunnen afsluiten geeft aan dat we daadkrachtig zijn, met een gezonde basis en veel potentie op de lange termijn. Het jaar 2021 belooft veel goeds en we gaan met enthousiasme de toekomst tegemoet.

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag over 2020 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op 28 april 2021, na sluiting van de beurs. Zoals in eerdere persberichten is toegelicht, is het Alumexx ondanks de benodigde en vele inspanningen niet gelukt om een aanbieding te ontvangen van één van de controlerende OOB accountants. Bij de jaarrekening van 2020 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant. Alumexx meent dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2020 van Alumexx te controleren een wettelijk grond is om op basis van art 393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek 2 tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2020 door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Euronext Amsterdam heeft op 13 april 2021 een notice gepubliceerd met nadere maatregelen over de zogenoemde Penalty Bench (strafbankje). Alumexx is hier vorig jaar op terecht gekomen omdat er geen OOB accountantscontrole heeft plaatsgevonden met betrekking tot de jaarrekening 2019. De maatregel betekent voor Alumexx dat Euronext Amsterdam, te rekenen vanaf vanaf 13 april 2021, een maximale termijn van 24 maanden verbindt aan het verblijf op de Penalty Bench. Alumexx heeft het vertrouwen dat zij als fonds, gezien de gelegde contacten met de OOB accountantskantoren, erin zal slagen om binnen de gestelde periode alsnog aan de noteringsvoorschriften te voldoen.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering zal plaats vinden op 15 juni 2021 in Hotel Princeville te Breda. Dit blijft onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen en situatie omtrent veiligheid inzake de gevolgen van het coronavirus. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.
Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Alumexx draagt voorzitter Raad van Commissarissen voor

Etten-Leur, 20 april 2021 – De Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. draagt Berry den Bezemer voor als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Simon Jost die volgens rooster aftreedt in de jaarvergadering 2021. De voordracht zal aan de aandeelhouders van Alumexx ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse Algemene Vergadering die op 15 juni 2021 wordt gehouden.

Berry den Bezemer is onder andere oprichter en mede-eigenaar van Den Bezemer Group B.V., algemeen directeur van Wagensveld B.V. en commissaris van Plastiform Ommen B.V. Hij heeft een brede bedrijfskundige ervaring, zowel nationaal als internationaal, onder meer als commercieel directeur en algemeen directeur en in toezichthoudende en adviserende functies.
Simon Jost, voorzitter RvC: “Ik ben verheugd met de voorgestelde komst van Berry den Bezemer als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Berry past uitstekend binnen het profiel van de Raad van Commissarissen en is met zijn expertise en achtergrond een waardevolle aanvulling. Zeker nu Alumexx naar de volgende groeifase gaat. Hij heeft een brede achtergrond, zowel in het nationale als internationale bedrijfsleven en beschikt over goede bestuurlijke en toezichthoudende vaardigheden. Volgens rooster zal ik aftreden in de jaarvergadering 2021.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alumexx zal worden gehouden op dinsdag 15 juni 2021.

Op 28 april 2021 zal Alumexx haar jaarverslag 2020 publiceren.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx tekent intentieverklaring overname

Etten-Leur, 7 april 2021- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft een intentie overeenkomst (‘LOI’) getekend voor de overname van de activiteiten van een jong Nederlands bedrijf dat klimmaterialen online verkoopt.

De verwachte overname past binnen de strategie van Alumexx om de omzet verder te laten groeien door bedrijven over te nemen die zich op de online verkopen van klimmaterialen richten. Daarnaast is het de intentie dat de huidige eigenaar mee over komt naar het management team van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te bouwen. Ook geografisch kan de verwachte overname een belangrijke bijdrage aan de verdere groei van Alumexx gaan leveren.

Het streven is de overname op korte termijn af te ronden. De komende tijd zal een beperkt due diligence onderzoek worden uitgevoerd en een strategisch plan worden gemaakt om de transactie spoedig af te kunnen ronden. De transactie zal volledig door middel van een aandelenuitgifte worden voldaan. De aandelenuitgifte zal leiden tot een toename van het uitstaande aandelenkapitaal van minder dan 1%. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Wij zijn constant oriënterend bezig met de groei van Alumexx door middel van onder andere acquisities van bedrijven die zich richten op de online verkoop van klimmaterialen, en daar zal deze overname perfect binnen passen. Wij zijn blij met deze intentie overeenkomst en willen de overname zo snel mogelijk afronden. Zeker daar dit jonge bedrijf snel groeit in de online verkopen en deze partij een vrij nieuwe en brede klantenkring heeft. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking met de jonge en ambitieuze eigenaar om samen de commerciële kansen in onze markten te benutten en de groei van onze gehele organisatie verder te versnellen.

Op 28 april 2021 zal Alumexx haar jaarverslag 2020 publiceren.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Minister van Financiën op bezoek bij Alumexx N.V.

2 maart 2021 Etten-Leur –  Minister van Financiën Wopke Hoekstra bracht gisteren een werkbezoek aan Alumexx NV in Etten-Leur. Hierbij kreeg de minister ook een rondleiding van CEO Jeroen van den Heuvel.

Wopke Hoekstra ( CDA lijsttrekker ) bezocht Alumexx in Etten-Leur en had een uitgebreid gesprek met CEO Jeroen van den Heuvel. Onderwerpen als Covid-19, de nieuwe CDA campagne, ondernemerschap in het algemeen en ook de huidige knelpunten die Jeroen van den Heuvel aansneed werden uitvoerig besproken. Minister Hoekstra zal met de nieuwe campagne: Doorstarten, Repareren en Investeren een zogenoemde “Nieuwe deal voor de Nederlandse economie” willen waarmaken.

In deze campagne refereert Hoekstra aan de Amerikaanse “ New Deal “ van oud USA president Roosevelt, welke op veel vlakken aansluit aan de gedachtegang van de CEO van Alumexx om onze huidige economie een nieuwe boost te geven.

Jeroen van den Heuvel : “ Ik vind het goed dat het CDA nu een echte ondernemer aan het roer heeft, Wopke kon zich goed inleven in de huidige problematiek die ondernemers nu hebben en de moeilijkheid waarin ze zich kunnen bevinden “.

Alumexx heeft mede een groei doorgemaakt door de thuisklussers en de groei van bouwbedrijven tijdens de corona-crisis, maar Hoekstra en Van den Heuvel hadden hiermee juist een zeer interessante case aan tafel over de veerkracht en innovaties van het Nederlandse ondernemersklimaat.

Zowel Hoekstra als Van den Heuvel zien mede ook het probleem dat in het huidige ondernemersklimaat overwerken door medewerkers niet goed en eerlijk verdeeld of gewaardeerd wordt. Dit is volgens Van den Heuvel echt een speerpunt voor de doorgroei van het huidige MKB-karakter.

CEO Jeroen van den Heuvel : “ Daarnaast voelen we ons als (kleine) beursnotering, ondanks mooie resultaten, groei en potentie, altijd nog niet gehoord bij de overheid en aangrenzende organisaties, omtrent ; het niet kunnen vinden van een controlerend OOB accountant, ondanks al onze constante inspanningen hiervoor!  Wij spraken hier samen over voor de vele beursnoteringen waar dit speelt nu, daar we weten dat juist minister Hoekstra voorvechter is voor een goede en behapbare oplossing voor dit probleem”.

We hopen ook dat de plannen in de nieuwe CDA campagne ook daadwerkelijk kunnen worden waargemaakt. Het bedrijfsleven is essentieel voor de gezondheid van de staat. Dat Wopke zelf een gerenommeerde achtergrond heeft in het bedrijfsleven is naar ons idee een goed teken.

Tijdens het bezoek kreeg minister Hoekstra een uitgebreide rondleiding door de productie, robotstraten, expeditie en magazijnen. Wopke toonde hierbij waardering over de slagkracht, de vele processen en ook de groeipotentie van de Nederlandse maakindustrie met een oer-Hollands merk als Alumexx.

Alumexx bedankt alle betrokken partijen die deze unieke samenkomst hebben mogelijk gemaakt en de interessante gesprekken en bevindingen die hieruit zijn voort gekomen. Alumexx wenst minister Wopke Hoekstra en de CDA veel succes voor de komende verkiezingen.

Alumexx maakt potentie waar

Etten-Leur, 16 december 2020- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen maakt dit jaar op verschillende vlakken een aanzienlijke groei door. De overname van DVL van Loon half juni van dit jaar en de toename van het netwerk en de export zorgen voor een mooie expansie.

Sterke toename van omzet vanwege overgenomen DVL van Loon activiteiten
De overname van de activiteiten van DVL van Loon is nu volledig geïntegreerd in alle systemen en de logistieke organisatie. De overname draagt aanzienlijk en boven verwachting bij aan de omzetgroei van Alumexx in de tweede helft van 2020. Dit is mede voortgekomen uit de synergie en optimalisering van deze twee bedrijven en het commerciële team. Daarnaast heeft de verbreding van het totaal aanbod artikelen en merken voor directe omzet toename gezorgd.  De vestiging in Schagen heeft in deze mede bijgedragen aan een betere en snellere levering aan klanten.

Leveringen USA
Sinds december dit jaar zijn er verschillende nieuwe artikelen voorradig en leverbaar vanuit een warehouse in Atlanta USA. Alumexx levert nu ook vanuit voorraad via Amazon als FBA (Fulfillment By Amazon) Partner, waarbij Alumexx zorgt voor centrale aanlevering bij Amazon en vanaf daar regelt Amazon de volledige afhandeling tot aan de klant. Dit geeft een hoog service niveau en vertrouwen bij de kopers op Amazon. Het IT-team van Alumexx heeft maanden gebouwd aan dit FBA Partnership en zorgt hierbij zelf voor de vulling , promotie en optimalisatie van de vindbaarheid en het assortiment. Alumexx levert nu ook haar dispenser / desinfectiezuil via het Amazon FBA Partnership, welke nu in Atlanta geproduceerd wordt bij productiepartner VDL USA.

Hiermee heeft Alumexx nu een uniek mooi product gelanceerd met de stempel “Made in the USA“. Momenteel is de bestrijding van Covid-19 ook in Amerika een groot aandachtspunt, waarbij dispensers met desinfectie vloeistof een veel gevraagd product is.

Naast deze dispensers levert Alumexx nu een nieuw type aluminium kamersteiger, welke speciaal ontwikkeld is naar de eisen en wensen van de Amerikaanse markt, en welke nu al boven verwachting afgenomen wordt.

Duitsland
Alumexx heeft sinds dit jaar ook een warehouse met voorraden in Datteln Duitsland. Vanuit hier worden de Alumexx dealers in Duitsland beleverd, wat bijdraagt aan de verdere groei van Alumexx in Duitsland. Duitsland is een belangrijke en groeiende markt voor Alumexx. De Duitse doelgroep is veeleisend qua kwaliteit en service, dit in combinatie met de gunstige prijsstelling van Alumexx , maakt Duitsland met ruim 80 miljoen inwoners erg interessant voor de toekomst van Alumexx.
Alumexx levert steeds meer via Amazon Duitsland en begin 2021 zal ook hier via het FBA-Partnership aangeboden gaan worden.

Private label
Alumexx concentreert zich naast organische groei en acquisities steeds meer op het leveren onder private label. Hierbij levert Alumexx haar producten met de branding / huisstijl naar wens van de afnemer. Hiermee willen deze merknamen zich onderscheiden van overige aanbieders zonder zelf een product te hoeven produceren. Door de private label markt kan Alumexx  haar omzet  vergroten en meer kracht halen uit de voordelen van grotere productieseries.
Voor 2021 is al een contract getekend met 4Tecx , het private gereedschappen label van de Zevij Groep. Het merk 4Tecx timmert stevig aan de weg in de gereedschappen- en klimmaterialen branche en staat bekend om een goede prijs- kwaliteitverhouding.
Qua private label heeft Alumexx al een samenwerking met onder andere Batavia, Hailo en JCB.
De professionele telescopische ladder onder branding van JCB is sinds december ook uit voorraad leverbaar in Europa en Amerika door Alumexx.

CEO Jeroen van den Heuvel: “2020 is tot nu toe een bijzonder bewogen jaar. Veel uitdagingen gaven ons kansen en groeimogelijkheden. Mooi om te zien dat dit nu op zijn plek begint te vallen als stabiele basis voor de toekomst. Ik ben wel van mening dat Covid-19 bijgedragen heeft aan de sterke omzetgroei vanwege alle thuis klussers dit jaar.
De samenwerking met Frank van Loon van DVL van Loon heeft ook zeker bijgedragen aan onze commerciële kwaliteiten voor nu en de toekomst. Het team van Alumexx is gegroeid en we hebben met z’n allen hard gewerkt de doelstellingen te bereiken.“

Op 28 april 2021 zal Alumexx haar jaarverslag 2020 publiceren en op 18 juni 2021 haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden te Breda.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.
Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Halfjaarcijfers 2020 Alumexx: omzet toename 40%

Etten-Leur, 28 september 2020 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2020 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2020 is de omzet toegenomen met 40% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. Het coronavirus heeft in het eerste halfjaar 2020 geen significante impact gehad op de activiteiten en financiële cijfers van Alumexx. De medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. zijn in de afgelopen maanden geïntegreerd binnen Alumexx.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2020 behaalde Alumexx N.V. een omzet van € 1,6 miljoen, een toename van 40% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 (omzet € 1,2 miljoen). Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom behaald, de omzetbijdrage van de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. bedroeg € 63 duizend.

De omzetgroei werd vooral gerealiseerd via de digitale afzetkanalen. De totale omzet van de digitale afzetkanalen nam toe tot bijna € 0,6 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 0,2 miljoen). De omzet van de externe online platforms zijn meer dan verdubbeld en de omzet van de eigen online platforms zijn vervijfvoudigd. Hierbij past wel de kanttekening dat het nieuwe distributiesysteem in Etten-Leur pas medio 2019 volledig operationeel werd. Daarmee werd een snelle belevering van internetshops mogelijk.

Het grootste deel van de omzet werd net als in voorgaande jaren gerealiseerd via de dealers. Er werd via het dealerkanaal ruim 4% meer omzet gerealiseerd. De bouwmarkten kenden een omzetgroei van bijna 43%, de omzet van dit afzetkanaal is nog relatief beperkt.

De omzettoename is met name gerealiseerd in Nederland, de omzet nam in Nederland met 62% toe tot € 1,1 miljoen. De buitenlandse omzet is met 9% toegenomen tot € 0,5 miljoen. Het verschil in omzettoename wordt vooral veroorzaakt doordat de lock-down maatregelen als gevolg van het coronavirus in Nederland in het voorjaar beperkter zijn geweest in vergelijking met Duitsland, België en Frankrijk.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2020 is met ruim € 100 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 20,0% over het eerste halfjaar 2020 (eerste halfjaar 2019: 19,0%). De toename van de brutomarge wordt vooral verklaard door een toename van de omzet via de digitale afzetkanalen, waar een relatief hogere brutomarge wordt gerealiseerd.

De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2020 toegenomen met € 70 duizend. De toename van de bedrijfskosten houdt onder andere verband met toegenomen kosten van provisies met betrekking tot de externe online platforms samenhangend met de toename van de omzet bij deze platforms. Ook de kosten van het eigen online platform onder andere gericht op de vindbaarheid zijn toegenomen.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2020 bedroeg € 34 duizend (eerste halfjaar 2019: € 7 duizend).

Digitalisering dempt effecten Covid-19
Het belang van e-commerce in een moderne bedrijfsvoering is in de afgelopen tijd nog duidelijker geworden. Via onder meer de eigen webshop (tevens B2B) en alle recente e-commerce uitbreidingen was het voor de klanten van Alumexx, ondanks het coronavirus, toch mogelijk om 24/7 toegang te krijgen tot het complete assortiment. Vooral voor klanten in buurlanden met een complete lock-down bood de digitale shop uitkomst. Daarnaast kon Alumexx via bijvoorbeeld de interactieve chatoplossingen advies op maat blijven geven en de juiste service bieden. Dat de mensen thuis bleven en aan de klus-slag gingen is terug te zien in de omzetcijfers van Alumexx over het eerste halfjaar van 2020.

Balans
Het balanstotaal per 30 juni 2020 is in vergelijking tot 31 december 2019 toegenomen met € 0,6 miljoen tot € 1,9 miljoen. De immateriële vaste activa zijn met ruim € 0,1 miljoen toegenomen als gevolg van de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. De handelsdebiteuren namen toe met € 0,2 miljoen en de geldmiddelen namen toe met € 0,3 miljoen. De handelscrediteuren en overige verplichtingen zijn met € 0,5 miljoen toegenomen als gevolg van de toegenomen activiteiten alsmede door de overname van de handelscrediteuren van DVLvanLoon B.V. Het eigen vermogen is  toegenomen met € 0,1 miljoen.

Integratie van overgenomen DVL activiteiten
Op 15 juni 2020 heeft Alumexx bekendgemaakt dat de klimmateriaal activiteiten van DVLvanLoon B.V. (DVL) zijn overgenomen. DVL is in de markt bekend van Rolsteiger.net en de Belgische webshop variant Rolsteiger-kopen.be. De eigenaar van dit bedrijf, Frank van Loon, trad toe tot het management van Alumexx. Na een korte, intensieve inwerkperiode heeft Frank van Loon de leiding over de commerciële activiteiten overgenomen. Zodoende kan CEO Jeroen van den Heuvel zich meer richten op het besturen en managen van de organisatie. Daarnaast legt Van den Heuvel zich toe op productontwikkelingen en doet de onderhandelingen met betrekking tot inkoop en productie.

Alumexx heeft in de afgelopen maanden de artikelen en systemen van DVL geïntegreerd in de online omgeving van Alumexx. Er zijn inmiddels al synergievoordelen behaald op het gebied van onder andere Google Adwords, SEO en SEA programmeringen (dit betreft de organische vindbaarheid van Alumexx en haar producten).

Schagen is nu het tweede leveringspunt in Nederland, naast Etten-Leur. Deze tweede locatie leidt niet alleen tot besparing op leveringskosten, maar ook tot meer service naar de klanten en verkorting van de leveringstijd.

CEO Jeroen van den Heuvel: “De groei van de omzet en het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 stemt mij uiteraard positief. Het eerste halfjaar 2020 is uitdagend geweest vooral als gevolg van de onzekerheid omtrent de ontwikkeling en de impact van het coronavirus. Wij hebben met ons team hard gewerkt en ook de kansen gegrepen bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een dispenser die we behoorlijk snel in de markt hebben kunnen zetten. Hier mogen we met zijn allen trots op zijn. Ik ben blij met de overname van de DVL activiteiten en de toetreding van Frank van Loon tot het management van Alumexx. Met alle mooie uitdagingen voor de 2e helft van 2020 zijn wij positief over het vasthouden van deze goede lijn.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

 

BIJLAGEN

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 • Verkorte geconsolideerde balans
 • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • Toelichting
 • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.

Noteringsmaatregel en zoektocht OOB accountant 2020

Etten-Leur 29 juni 2020- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft kennis genomen van een noteringsmaatregel door Euronext omdat de onderneming geen gecontroleerde jaarrekening 2019 heeft.  Vanaf 4 juni 2020 zijn gewone aandelen, uitgegeven door Alumexx N.V., overgebracht van de handelsgroep J1 naar de handelsgroep JG.

Alumexx heeft op diverse momenten aan de markt gecommuniceerd dat het, ondanks vele inspanningen, de onderneming niet gelukt is om een aanbieding te ontvangen van een OOB accountant voor de controle van de jaarrekening 2019. Alumexx verwijst hiervoor naar de persberichten van 23 september 2019, 18 februari 2020 en 20 april 2020, pagina 11 van het jaarverslag 2019 gepubliceerd op 20 april 2020 en de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders (toelichting bij 2f.) gepubliceerd op 8 mei 2020.

Alumexx blijft zich onverminderd inspannen om een OOB accountant te vinden voor de controle van de jaarrekening 2020 en houdt contact met Euronext, AFM en NBA over deze situatie om tot een oplossing te komen.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Het is spijtig dat de beschikbaarheid van  OOB accountants momenteel  zo beperkt is. Meerdere kleine beursnoteringen hebben te maken met deze problematiek. Hierin zullen we ook graag gezamenlijk met verschillende partijen naar oplossingen blijven zoeken voor deze situatie. Wij blijven hierin positief voor 2020 en de toekomst.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Alumexx rondt overname succesvol af

Etten-Leur 15 juni 2020- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft met succes de overname van de activiteiten van een branchegenoot afgerond. Het betreft een activa/passiva transactie met DVLvanLoon B.V., in de klimmaterialen branche bekend van online platform Rolsteiger.net. Alumexx verwacht dat deze overname een substantiële bijdrage zal leveren aan de verdere online groei van Alumexx. De overname past binnen de strategie van Alumexx om in de komende jaren te groeien, zowel autonoom als door overnames.

DVLvanLoon B.V. is een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor de bouw, industrie, ZZP-er en de eindgebruiker die zich vooral richt op online sales. In 2019 realiseerde de onderneming met deze activiteiten een omzet van bijna € 1 miljoen, waarvan ruim € 0,1 miljoen werd ingekocht bij Alumexx. In de afgelopen jaren steeg de omzet bij Rolsteiger.net aanzienlijk, waarbij de activiteiten in al deze jaren winstgevend was.

Alumexx neemt de intellectuele eigendommen waaronder de websites en de webshops, de voorraden en de crediteuren over. Eigenaar Frank van Loon komt mee over als commercieel manager en heeft een vijfjarig management contract met Alumexx getekend.

De overnamesom wordt voldaan door uitgifte van 250.000 aandelen A en een bedrag in contanten van € 50.000. De uitgiftekoers van de aandelen bedraagt € 0,44 per aandeel en is vastgesteld op basis van de gemiddelde slotkoers van het aandeel Alumexx over de periode 8 juni 2020 t/m 12 juni 2020. Voor de aandelen is een lock-up periode van vijf jaar overeengekomen. Het saldo van de voorraden en de crediteuren bedraagt negatief € 89.000. Het contante gedeelte van de overnamesom wordt van het saldo van de voorraden en de crediteuren afgetrokken en het restant betaalt verkoper in termijnen aan Alumexx. Alumexx financiert het contante deel van de koopsom vanuit eigen middelen.

Door deze overname worden meerdere doelen bereikt. Zo zal de huidige vestiging in Schagen (Noord-Holland) gehandhaafd blijven. Dit draagt bij aan de benodigde logistieke groei van Alumexx en verhoogt de service en snelheid van leveren. Daarnaast is Alumexx ook toe aan het uitbouwen van het management team. De decennia aan ervaring van Frank van Loon in deze branche zijn een welkome aanvulling aan het gehele team van sales en backoffice.

Frank van Loon: “Ik ben zeer blij met de overname door Alumexx. De afgelopen jaren is mijn bedrijf  hard gegroeid. Daar de digitale wereld zo snel gaat is het van belang om de krachten te bundelen. Ik verwacht dat er nog beter gebruik gemaakt kan worden van de kansen in de markt en met de nieuwe samenstelling kunnen de activiteiten snel verder uitgebouwd worden. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

CEO Jeroen van den Heuvel: “Zelf ken ik Frank al jaren als een zeer gedreven en ervaren persoon in onze branche. Wij willen in de komende jaren fors groeien en zijn al een tijd op zoek naar passende acquisities en commerciële talenten. Daar Rolsteiger.net ook een goede positie in de online markt heeft met onder andere de professionele lijn van ASC, slaan we nu meerdere vliegen in één klap. Niets mooiers dan dit, vooral ook in deze tijden.“

Covid-19 update
Alumexx is 2020 goed begonnen. De omzetgroei over de eerste twee maanden van 2020 lag ongeveer in lijn met de groei van 2019. De groei van de omzet is in de laatste weken van maart afgenomen, meest waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus (Covid-19). Na de afvlakking in maart is de omzet in april en mei weer fors toegenomen in lijn met de groei van begin van dit jaar. Vooral de thuis klussende consument in Nederland is een stevige afnemer tijdens de intelligente lockdown geweest. De financiële positie van Alumexx is goed. De impact op de financiële resultaten voor het jaar 2020 lijkt op dit moment beperkt te zijn.

Nieuwe producten  – dispensers geleverd aan Heineken
Mede door de gevolgen van het coronavirus heeft Alumexx in een korte tijd een range producten ontwikkeld ter ondersteuning van de verhoogde hygiënenormen. Onder de productgroep Alumexx Eco-systems is een reeks aluminium dispensers ontwikkeld en in de markt gezet. Het voordeel van deze dispensers is dat deze met de voet bediend worden. Bierbrouwer Heineken benaderde Alumexx met de vraag een gepersonaliseerde dispenser te ontwikkelen. In juni is hiervan een eerste order naar grote tevredenheid uitgeleverd.

Naast Heineken lopen er op dit moment meerdere gepersonaliseerde aanvragen voor deze nieuwe productenlijn van Alumexx. Om de verwachte vraag aan te kunnen is Alumexx nu ook een nieuwe lijn dispensers op de markt aan het brengen met productiepartner VDL.

Op 19 juni 2020 zal Alumexx haar jaarlijkse vergadering van aandeelhouders houden.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx NV realiseert over 2019 meer omzet en winst

Etten-Leur, 20 april 2020 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag de jaarrekening over 2019 gepubliceerd. 

In 2019 realiseerde Alumexx N.V. een organische groei van 48% ten opzichte van 2018. Deze groei werd mede bereikt door internationale groei, vooral in Duitsland. In 2019 werd 37% van de omzet in het buitenland behaald (2018: 26%). In 2019 werd voor het eerst ook omzet gegenereerd in de Verenigde Staten.

Het grootste deel van de omzet komt nog steeds uit het dealernetwerk van Alumexx, welke goed is voor 65% van de omzet (2018: 72%). Een hele sterke en belangrijke groei komt vanuit de online business welke gezamenlijk (eigen online en externe online) goed is voor 21% van de omzet (2018: 14%). Net als in 2018 werd 14% van de omzet gerealiseerd bij bouwmarkten.

 

Kerncijfers 2019
Bij een netto-omzet in 2019 van € 2.316.000 (2018: € 1.567.000) behaalde Alumexx N.V. een brutomarge van € 478.000 (2018: 331.000). Het bedrijfsresultaat  kwam uit op € 104.000 positief (2018: € 58.000 negatief). Over 2019 kwam het resultaat na belastingen uit op een winst van € 60.000 (2018: € 16.000). Het balanstotaal nam toe van € 1.212.00 tot € 1.338.000 vooral als gevolg van de eerste toepassing van IFRS 16 leases. De solvabiliteitsratio kwam eind 2019 uit op 51% (2018: 52%).

Additionele financiering was in 2019 niet nodig en wordt ook niet nodig geacht voor 2020. Een groep grootaandeelhouders, samen met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen,  heeft daarnaast een zekerheidsverklaring afgegeven voor de liquiditeit van de Vennootschap tot en met het eerste kwartaal van 2021. Naar verwachting zal geen gebruik hoeven te worden gemaakt van deze garanties. Het feit dat deze partijen  bereid zijn de garantie af te geven ziet Alumexx als signaal van vertrouwen in haar toekomst.

Ook in 2019 heeft Alumexx weer veel tijd en energie geïnvesteerd in uitbreiding van de productrange en doelgroep. Hierbij werd onder andere Alumexx Eco Systems toegevoegd en heeft er een professionalisering plaats gevonden in bepaalde segmenten voor het leveren onder private label.

Alumexx heeft in 2019 hard gewerkt aan een verdere verzelfstandiging en onafhankelijkheid. Zo is het dienstverleningscontract met de vorige eigenaar ASC niet verlengd en is er per 2020 gekozen voor een degelijk leveringscontract met de ASC Group. Daarnaast zijn er eigen medewerkers en partners aangetrokken en heeft Alumexx de samenwerking met overige leveranciers uitgebreid.

Zoals in eerdere persberichten is toegelicht, is het Alumexx ondanks de benodigde en vele inspanningen niet gelukt om een aanbieding te ontvangen van één van de controlerende OOB accountants. Bij de jaarrekening van 2019 ontbreekt derhalve een controleverklaring van de accountant.

Het probleem van het tekort aan externe OOB accountants is met Euronext Amsterdam besproken en zal verder met aandacht worden gemonitord.

Op verzoek van de Vennootschap is een externe IFRS specialist ingehuurd die een tweede lezing op de jaarrekening heeft uitgevoerd.

 

Vooruitzichten 2020
Alumexx tekende op 6 april 2020 een intentie overeenkomst voor de overname van een belangrijke branchegenoot. Naast de organische groei van de afgelopen twee jaar, zal deze overname een substantiële bijdrage aan de omzetgroei van Alumexx kunnen gaan brengen. De transactie zal door middel van een combinatie van een aandelenuitgifte en cash worden voldaan. Alumexx zal het cash-deel vanuit eigen middelen financieren en zal hiervoor geen externe financiering nodig hebben. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond. Het streven is de overname op korte termijn af te ronden, maar in ieder geval voor 30 juni van dit jaar.

Daarnaast zal de lancering van nieuwe producten bij gaan dragen aan verbreding van doelgroepen en toetreding tot nieuwe marktsegmenten bij het veilig werken op hoogte. Tevens verwacht het bestuur ook veel van het nieuwe segment Alumexx Eco Systems met producten welke bijdragen aan verduurzaming van de maatschappij. In 2020 komt Alumexx ook met Alumexx-Select , waarin een aanbod zal komen van gecertificeerde occasion klimmaterialen.

 

Gevolgen coronavirus
Alumexx is 2020 goed begonnen. De eerste twee maanden waren omzet en resultaat in lijn met de groeiverwachtingen. Echter is deze groei vooral sinds eind maart afgenomen. De financiële positie van Alumexx is goed. Zo heeft Alumexx geen leningen en verwacht de onderneming momenteel niet dat additionele financiering als gevolg van het coronavirus nodig zal zijn. Het is momenteel echter nog onduidelijk hoe lang de situatie zal voortduren of wat de impact op de financiële resultaten voor het jaar 2020 zou kunnen zijn.

CEO Jeroen van den Heuvel: “We presenteren met trots ons jaarverslag 2019 en zijn blij met de resultaten welke behaald zijn. We hebben met ons team hard gewerkt aan een degelijke fundering voor de langere termijn strategie. Nu dit staat kunnen we doorpakken en doorgroeien, iets wat heel relevant is om de voordelen van een beursnotering te kunnen benutten. We zijn gemotiveerd en positief over de toekomst. Uiteraard had niemand de impact van het coronavirus op deze manier kunnen voorzien en is het momenteel onduidelijk welke gevolgen dit voor ons gaat hebben. Bovenal blijven we positief en is het nu de voornaamste zorg dat iedereen gezond blijft en we weer zo snel mogelijk het normale leven op kunnen pakken. Wij volgen alle richtlijnen van de overheid en met alle maatregelen die we hebben genomen, kunnen we goed onze business blijven uitvoeren ”.

Het jaarverslag over 2019 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op 20 april 2020, na sluiting van de beurs. De algemene vergadering zal vooralsnog plaats vinden op 19 juni 2020. Dit blijft onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen en situatie omtrent veiligheid inzake de gevolgen van het coronavirus. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/ documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx tekent intentie overname branchegenoot

Etten-Leur, 6 april 2020- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft een intentie overeenkomst getekend voor de overname van een belangrijke branchegenoot. Het betreft een Nederlandse leverancier van alle soorten klimmaterialen voor de bouw, industrie, ZZP-er en de eindgebruiker die zich vooral richt op online sales. Alumexx verwacht dat deze overname veel synergie zal gaan opleveren en een substantiële bijdrage zal gaan leveren aan de verdere groei van de onderneming.

Alumexx is al geruime tijd op zoek naar uitbreiding, groei en overnames. Met deze verwachte overname zal er ook strategisch een belangrijke vestiging bijkomen voor Alumexx elders in Nederland, wat ten goede komt aan de efficiëntie van de distributie en service. Daarnaast is het de intentie dat de huidige eigenaar mee over komt naar het management van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te kunnen bouwen. Naast de organische groei van de afgelopen twee jaar, zal deze overname een substantiële bijdrage aan de omzetgroei van Alumexx kunnen gaan brengen.

Het streven is de overname op korte termijn af te ronden, maar in ieder geval voor 30 juni van dit jaar. De komende tijd zal de due diligence worden uitgevoerd en zal de transactie nader worden uitgewerkt. De transactie zal door middel van een combinatie van een aandelenuitgifte en cash worden voldaan. De aandelenuitgifte zal leiden tot een toename van het uitstaande aandelenkapitaal van minder dan 3%. Alumexx zal het cash-deel vanuit eigen middelen financieren en zal hiervoor geen externe financiering nodig hebben. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Wij zijn al maanden oriënterend bezig met de groei van Alumexx door middel van acquisities, en daar zal deze overname perfect binnen passen. Wij zijn blij met deze intentie overeenkomst en willen de overname zo snel mogelijk afronden. Zeker daar deze partij een professionele klantenkring heeft en ook zeer sterk is in online sales, wat een steeds belangrijkere afzetmarkt wordt voor de branche. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Gevolgen coronavirus
Momenteel kunnen we niet heen om de gevolgen van het coronavirus (Covid-19). Net als voor ieder mens en bedrijf , heeft deze pandemie ook gevolgen voor Alumexx. De omzetgroei over de eerste twee maanden van 2020 lag ongeveer in lijn met de groei van 2019, echter neemt deze groei vooral sinds eind maart toch af. De omzet in het eerste kwartaal laat nog steeds een mooie groei zien, maar het is nog onduidelijk hoe lang de situatie zal voortduren of wat de impact op de resultaten 2020 zou kunnen zijn. De financiële positie van Alumexx is goed. Zo heeft Alumexx geen leningen en wij verwachten niet dat de onderneming als gevolg van deze situatie externe financiering nodig zal gaan hebben.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Het lukt ons nog steeds de organisatie en de distributie zo goed en veilig mogelijk open te houden. Hierbij houden wij vanzelfsprekend de richtlijnen van de overheid in acht. Wij hebben over maart 2020 nog steeds een lichte omzetgroei kunnen realiseren. Dit is mede gekomen door de sterke toename van de online sales en dat mensen met dit weer en in deze situatie toch thuis gaan klussen. Dit zijn nu precies de sterke punten van Alumexx qua sales en service. Het belangrijkste is de gezondheid en welzijn van mensen en relaties. Wij monitoren de situatie en ontwikkelingen voortdurend en hopen dat deze situatie zo snel en goed mogelijk zal passeren om daarna weer volop gezond door te kunnen.”

Op 20 april 2020 zal Alumexx haar jaarverslag 2019 publiceren.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Corona maatregelen

Etten-Leur, 19 maart 2020

Beste klant,

Het Coronavirus en alle berichtgevingen en maatregelen hebben ons dagelijks leven behoorlijk op z’n kop gezet.

Alumexx zet de gezondheid van haar personeel en onze partners op nummer 1.
Ons andere doel is de winkel zo goed en veilig mogelijk openhouden. Wij blijven online en per telefoon beschikbaar en we zullen onze producten blijven leveren.

Online verkoop
Ook de recent geïntroduceerde B2B webshop voor onze dealers (waarmee u 2% betalingskorting ontvangt op elke bestelling) blijft volledig bemand en de expeditie heeft de nodige Corona maatregelen getroffen. Meer informatie over de B2B webshop vind u hier.

Juist NU geven we extra tijd en aandacht aan onze online sales inspanningen.
We hebben ruim voldoende voorraad om onze klanten te blijven voorzien van al onze vertrouwde producten.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u telefonisch of online contact met ons opnemen.

Bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Uw Alumexx Team

Email: info@alumexx.nl – Tel: 0031 76 303 35 96

Trading update : Alumexx vol van start in 2020

Etten-Leur, 18 februari 2020 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen komt met een trading update.

Exclusieve deal JCB
Alumexx heeft in samenwerking met Batavia een unieke overeenkomst kunnen sluiten met het wereldwijd bekende iconische merk JCB. JCB is vooral bekend vanuit de heavy equipment kranen, shovels en power tools. Alumexx zal wereldwijd alles op het gebied van klimmaterialen gaan ontwikkelen en leveren onder het JCB brand. Alumexx verwacht dat er halverwege 2020 al een complete nieuwe serie telescoopladders leverbaar wordt. Deze ladders onderscheiden zich op veel punten van de huidige verkrijgbare types.  Zowel de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid zijn sterke speerpunten. Alumexx is nu druk bezig met het uitrollen van het leveringsprogramma voor het JCB merk op het gebied van alle soorten klimmaterialen. Alumexx heeft exclusiviteit voor de gehele Benelux en Duitsland. Daarnaast wordt de samenwerking uitgebreid naar de USA. De doelstellingen voor de groei van deze nieuwe Alumexx activiteiten richt zicht vooral op de online sales van bovengenoemde kwaliteitsproducten onder JCB brand.

Export
In de komende periode zal Alumexx extra aandacht geven aan de verdere groei in de Duitse markt. In Duitsland heeft Alumexx eind 2019 een sterke omzettoename gerealiseerd in de online sales. Daar goede logistiek en service belangrijk zijn voor de Duitse doelgroep, zal Alumexx vanaf het tweede kwartaal van dit jaar een logistiek centrum betrekken in de regio van Dortmund.

Eind 2019 is er de eerste omzet gerealiseerd in de USA met Alumexx producten.  De omzet in de USA is vooral gerealiseerd via het Amazon portal. In februari 2020 zijn er speciaal voor de Amerikaanse markt ontwikkelde Alumexx steigers verscheept naar Atlanta. In samenwerking met ASC-USA en VDL wordt er gebruik gemaakt van warehousing, logistiek en backoffice. Hiermee kan Alumexx op provisie basis gebruik maken van haar verkoopkansen. Door deze constructieve samenwerking zijn de kosten en risico’s beperkt en kan alle focus gelegd worden op de sales en groei. Halverwege 2020 gaat Alumexx ook de nieuwe JCB producten vanuit deze samenwerking in de USA aanbieden.

Thuismarkt
Als Nederlands merk is de thuismarkt een zeer stabiele groeifactor. Vanuit de  hoofdvestiging Etten-Leur, welke zich op de Belgische grens bevindt, is ook de Belgische markt een thuismarkt geworden voor Alumexx. De wederverkoop via het dealernetwerk in Nederland en België is een belangrijke bijdrage in de omzet en potentie voor de toekomst.

Naast dit dealernetwerk zijn de online sales belangrijk voor de naamsbekendheid en schaalvergroting.
Na de bekendmaking dat Amazon zich ook gaat vestigen in Nederland, heeft Alumexx zich ingeschreven voor hun online platform in Nederland.  Het is nog niet duidelijk wanneer Amazon echt actief gaat worden in Nederland. Wel is Alumexx klaar voor de komst van Amazon in Nederland.
De omzet op het eigen Alumexx platform (www.alumexx.nl) is groeiende, welke bijdraagt aan nog meer naamsbekendheid en een hogere bruto marge.
Sinds kort is Alumexx ook leverbaar op het online platform van fonQ.nl, een samenwerking waarvan het Bestuur veel verwacht voor de komende jaren vanwege hun professionele benadering en goede service.

Alumexx Eco-systems
Vanaf het tweede kwartaal van 2020 zal Alumexx uit gaan breiden met de levering van materialen en accessoires voor elektrisering. Zo heeft Alumexx een serie aluminium laadpalen ontwikkeld, welke straks online verkrijgbaar zijn in de eigen webshop. Alumexx is zich nu ook aan het oriënteren op het gebied van aluminium ondersteuningen van zonnepanelen en het veilig monteren en onderhouden hiervan met Alumexx klimmaterialen. Al deze nieuwe producten worden gepresenteerd onder Alumexx Eco-Systems in 2020.

Accountant
Het is Alumexx ondanks vele inspanningen nog niet gelukt om een aanbieding van één van controlerende OOB accountant te ontvangen voor de controle van de jaarrekening 2019. Het Bestuur en de RvC van Alumexx hebben hierover goed overleg met onder andere Euronext en de NBA en communiceert constant met alle belanghebbende partijen. Tot op heden heeft dit helaas nog niet het gewenste resultaat mogen brengen. Op 20 april 2020 zal Alumexx haar jaarverslag 2019 publiceren. Alumexx  verwacht niet dat er voor deze datum een OOB accountant kan worden gevonden en benoemd.

Visie op 2020
CEO Jeroen van den Heuvel heeft een duidelijke visie op 2020: “Alumexx laat een mooie groei zien. Het team en netwerk groeit stabiel naar een volwassen structuur. We hebben volop de potentie om door te groeien in de komende jaren. In 2019 zijn we puur organisch gegroeid en wij verwachten dat deze organische groei zich in het komende jaar blijft doorzetten. Het liefst groeien we daarnaast ook nog door overnames en partnerships, iets wat onze volle aandacht heeft. Onze naamsbekendheid en online vindbaarheid neemt toe. De soms dreigende handelsoorlogen, de minder sterke economie van Duitsland, het Coronavirus en eventuele gevolgen hiervan staan allemaal bij ons op het vizier. We monitoren deze situaties constant. Juist in deze tijden is onze prijs / kwaliteitverhouding een sterk punt. Ook in Duitsland zie je onze doelgroep zoeken naar meer waarde voor hun geld, wat ook onze stimulans is voor de expansie in Duitsland dit jaar.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Halfjaarcijfers Alumexx: omzet toename van meer dan 50%

Etten-Leur, 23 september 2019- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2019 gepubliceerd. De groei van de omzet met 50% in het eerste kwartaal 2019 heeft zich doorgezet in het tweede kwartaal. Deze groei zorgt voor een kleine winst en stabiliteit van de Nederlandse leverancier van onder andere aluminium ladders, trappen, steigers en accessoires.

De omzet is in het eerste halfjaar van 2019 met 52% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Deze groei werd mede behaald door omzettoename in binnen- en buitenland. Hierin is vooral de groei in Duitsland een relevante bijdrage. Alumexx richt zicht vooral op de bovenkant van de markt qua prijs- kwaliteitverhouding in de semiprofessionele markt voor het veilig werken op hoogte. Het hoge verwachtingspatroon van de Duitse gebruiker sluit hiermee goed aan bij de filosofie van Alumexx.

Alumexx heeft met haar IT-engineers de inrichting van de online vindbaarheid geoptimaliseerd, welke ook meetbaar resultaten geeft in de online verkopen. Zo heeft Alumexx nu een eigen Amazon account in Duitsland om de landelijke dekking uit te kunnen breiden.
De binnenlandse verkopen op het eigen online platform van Alumexx laat in het 2e kwartaal van dit jaar een sterke groei zien. Daar de omzetcijfers nog relatief laag zijn, geeft de potentiele groei in een korte periode het positieve signaal af voor de toekomst van deze ingeslagen weg.

Assortiment

Alumexx heeft in 2018 en 2019 veel nieuwe producten geïntroduceerd, welke mede bijdragen aan de huidige groei. Daar voor veel landen verschillende regels en gewoontes gelden moest hierop geanticipeerd worden om tot een breder pakket te kunnen komen. Deze producten worden nu overal onder de aandacht gebracht en gepromoot. Alumexx heeft naar de wensen van de klanten geluisterd om zo een productgamma aan te kunnen bieden wat ook gemakkelijk verkoopt. Vooral het Europees ingerichte Toolstations was op zoek naar producten per land, welke naast gebruiksvriendelijk ook transportvriendelijk diende te zijn voor de online sales. Hierin heeft Alumexx onder andere samen met deze klant een assortiment samengesteld.

Financieel

Alumexx N.V. sloot het eerste halfjaar van 2019 af met een bescheiden winst van € 7.000 na belastingen bij een omzet van € 1.160.000. Dit tegenover een verlies van € 66.000 bij een omzet van € 763.000 in het eerste halfjaar van 2018. Per 2019 is IFRS 16 Leases geïmplementeerd welke heeft geleid tot een opname van materiële vaste activa (gebruikersrechten) en leaseverplichtingen en een vrijval van de reservering voor huurverplichtingen. Het balanstotaal nam toe van € 1.212.000 tot
€ 1.581.00. De liquide middelen namen toe van € 275.000 tot € 406.000 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee behoeft Alumexx momenteel dan ook geen externe financiering.

Accountant

Alumexx betreurt de situatie dat haar accountant in het voorjaar van 2019 onverwachts de OOB-vergunning inleverde, terwijl de accountant al aangesteld was voor 2019. Na vergeefse inspanningen van vele betrokkenen partijen, heeft niet één controlerend kantoor met een OOB-vergunning zich bereid gevonden een aanbieding voor de controle van de jaarrekening 2019 van Alumexx te kunnen uitbrengen. Een situatie waar momenteel meerdere beursfondsen mee te kampen hebben. Drie van de negen accountantskantoren leverde dit jaar hun OOB-licentie al in, wat de zoektocht naar een nieuwe accountant voor Alumexx verder heeft bemoeilijkt. Alumexx heeft dit probleem al aangekaart bij Euronext, de AFM en de NBA.
CEO Jeroen van den Heuvel: “ Alle overgebleven kantoren beroepen zich vooral op de arbeidskrapte in de markt en de inhoudelijke complexiteit. Dit is voor mij als Bestuurder een frustratie van onmacht. Persoonlijk lijkt dit mij niet goed voor een gezonde marktwerking in deze branche. Vandaar dat wij dit voorgelegd hebben aan de NBA en hierover in gesprek zijn gegaan. Ook de NBA erkent deze huidige problematiek en neemt dit serieus op. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat Alumexx tijdig een accountant voor de controle van de jaarrekening 2019 zal kunnen vinden. Alumexx zal zich blijven inzetten om een nieuwe accountant te kunnen benoemen.”

Toekomst

Alumexx heeft ook groei laten zien bij de bouwmarkten. Deze groei was nog minimaal daar de marges hier onder druk staan en de eisen zeer hoog zijn. Uit bepaalde risico overwegingen is het Bestuur daarom op een aantal tenders niet verder ingegaan. Voor de tweede helft van 2019 is er meer orderintake bevestigd vanuit de bouwmarkten voor Alumexx.
Voor de verkopen van Alumexx in Amerika is er een kleine doorbraak bereikt. In samenwerking met meerdere partners is een gedeelte van het assortiment van Alumexx in Amerika verkrijgbaar via onder andere Amazon. Alumexx maakt nu gebruik van de sales / warehouse van onder andere ASC, Hailo en VDL in Atlanta.

Alumexx bestudeert nu de mogelijkheid om eventueel een aparte Amerikaanse identiteit op te richten om zo onafhankelijker en sneller door te kunnen groeien. Het oprichten van Alumexx Inc. staat op de planning van het Bestuur en hierin worden verschillende opties bekeken.

Het Bestuur oriënteert zich op verschillende opportunity’s om het bedrijf verder te laten groeien de komende jaren daar de huidige groei organisch gerealiseerd is. Wel geeft het Bestuur aan veel waarde te hechten aan de huidige stabiliteit en het vertrouwen voor de lange termijn.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ De groei van de omzet en het resultaat ten opzichte van vorig jaar stemt mij uiteraard positief. Zeker daar dit puur organisch en door een klein en efficiënt team bereikt is. Hier mogen we met z’n allen trots op zijn. We weten dat het voeren van een beursnotering een relatief zware belasting is voor de nu nog lage omzet. Maar met de stabiliteit en potentie die het huidige team heeft zijn we overtuigd van de kansen in de toekomst. Met alle mooie uitdagingen voor de 2e helft van 2019 zijn wij positief over het vasthouden van deze opwaartse lijn”.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx is leverancier van aluminium klimmaterialen voor de semiprofessionele markt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij veelal eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden geproduceerd, onder meer door robotisering, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als onder andere Bol.com, Coolblue en het internationaal opererende Toolstation.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, welke industriële producten maakt voor het werken op hoogte, heeft het merk Alumexx geïntroduceerd voor de consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Vooral de ZZP markt en het MKB zijn een belangrijke doelgroep voor het jonge Nederlandse merk.

Alumexx is zich vanaf 2019 nog meer gaan focussen op online marketing en internationalisering van het dealernetwerk. Het totaal assortiment zal zich hiermee verbreden en hieraan worden meer tools en merk-partners toegevoegd. Het digitale platform kan de komende jaren blijven groeien wat bijdraagt aan de kracht en naamsbekendheid van de onderneming. Alumexx beschikt over haar eigen IT-platformen, programmering en engineering.

Alumexx blijft zich daarnaast concentreren op kansen in de retailmarkt en oriëntatie door groei van onder andere overnames en andere mogelijke vormen van expansie.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

BIJLAGEN

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 • Verkorte geconsolideerde balans
 • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • Toelichting
 • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.

Alumexx toont groei en potentie

Etten-Leur, 19 juni 2019 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van klimmaterialen, zal op 21 juni 2019 haar AVA houden in Breda. 2018 was het eerste volledige jaar als beursnotering voor de Nederlandse leverancier van o.a. ladders, trappen, steigers en accessoires voor het veilig werken op hoogte. Tijdens de AVA zal het boekjaar 2018 besproken worden met een toelichting op de strategie van 2019. De omzet over het eerste kwartaal 2019 geeft de potentie en verwachtingen voor de organische groei van dit jaar.

Over het eerste kwartaal 2019 wist de aluminium specialist een omzet toename van ruim 50% te realiseren t.o.v. het eerste kwartaal 2018. Deze groei werd behaald door omzettoename in binnen- en buitenland. Vooral de Duitse markt laat een zeer solide groei zien. Zoals bij de start-up in 2018 aangegeven, is vooral de internationalisering zeer belangrijk.

De uitbreiding van het assortiment en spreiding van doelgroepen heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de omzet over het eerste kwartaal van 2019. Ook de toename van de internationale dealers heeft aanzienlijke groei gebracht. In Duitsland is het aantal verkooppunten uitgebreid ( o.a. Berlijn, Bad Honnet en Rheinberg ) , en is Alumexx nu ook leverancier geworden van EDE ( Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH )  met ruim 1300 aangesloten handelsondernemingen.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ We beginnen steeds meer te leren van onze doelgroep en gebruikers. Hierin komt naar voren dat Alumexx internationaal geliefd is vanwege de goede prijs-kwaliteitsverhouding. We merken dat vooral de ZZP-ers kiezen voor ons merk. Dit wisten we al van de Nederlandse en Belgische dealers, maar ook Duitsland , Frankrijk en Scandinavië laten deze potentie zien “.
Begin van het tweede kwartaal 2019 heeft Alumexx ook de eerste try-out geïnstalleerd op Amazon Duitsland, welke al direct omzet gegenereerd heeft voor Alumexx online.

In de USA zal de oriënterende fase met Alumexx uitgebouwd gaan worden. Amerikaanse dealers van de ASC Group zullen ook een assortiment van Alumexx op gaan nemen in hun programma. Samen met productiepartner VDL zal de expeditie en warehousing gecoördineerd gaan worden vanuit Atlanta. Dit betreft een langere termijn strategie voor 2019-2020.

Alumexx heeft tevens een exclusief distributiecontract weten te sluiten met de Dijtham Group voor de Nederlandse Antillen. Een bedrijf dat al reeds 25 jaar gevestigd is in dit gebied en meerdere vestigingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft. De Dijtham Group bezit tevens ook diverse outlet stores en levert vanuit dit gebeid o.a. ook aan de USA. Hiermee is dit partnership dus ook van strategische waarde voor Alumexx, welke de naamsbekendheid en internationalisering vergroot.
Internationalisering in deze branche is een lange termijn strategie vanwege de wetgeving en eisen per land. De flexibiliteit van de organisatie draagt bij aan een snelle internationale groei, daar het bestuur een streven heeft in de toekomst 50% van de omzet uit export te willen behalen.

In 2018 heeft Alumexx nog geen deal kunnen sluiten met een grote bouwmarkt , maar voor 2019 blijft de focus ook liggen op het vullen van de schapen binnen deze doelgroep. Er zijn wel verschillende oriënterende gesprekken met de grotere doe-het-zelf ketens, maar hier zijn nog geen concrete orders uit gekomen. Alumexx is zich bewust van de grote omvang en vaak zeer kleine marges, welke veel risico’s met zich mee kunnen brengen bij de grote bouwmarkten. In 2018 heeft Alumexx op verschillende tenders ingeschreven , maar zich niet willen binden aan de vaak strenge en eenzijdige eisen van de grote doe-het-zelf ketens.
CEO Jeroen van den Heuvel: “ We moeten wel baas in eigen huis blijven. We zijn een solide betaalbaar Nederlands merk met hoge kwaliteit , service en snelle leveringen. “.

Assortiment en doelgroep

Alumexx heeft het afgelopen jaar haar assortiment flink uitgebreid inzake aluminium klimmaterialen en accessoires . Naast de kleinere steigers en ladders zijn nu ook de grotere type steigers en ladders verkrijgbaar bij Alumexx. Deze uitbreiding bleek ook belangrijk voor de vraag vanuit de ZZP branche. Tevens zijn er naast de samenwerking met ASC ook contracten gesloten met andere klimmaterialen fabrikanten welke de producten voor Alumexx gaan produceren. Zo zijn er afgelopen periode meerdere accessoires en gereedschappen toegevoegd. Hiermee worden meerdere doelgroepen bereikt en de markt vergroot. Alumexx kan hiermee op gaan schalen met one-stop-shopping d.m.v. productaanbod, service en snelle leveringen.

Online strategie 

De online strategie van Alumexx heeft afgelopen periode mede bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Naast omzetgroei brengt het ook veel spreiding van het marktgebied en doelgroepen. De geleverde inspanningen van de IT afdeling en het partnerships met online stratelogen zorgt voor een grotere vindbaarheid van het merk Alumexx.
Naast het nieuw gebouwde online platform van Alumexx voor Nederland wordt er ook intens gewerkt aan de eigen internationale sites. De samenwerking tussen het eigen distributiecentrum en externe expediteurs wordt uitgebouwd en constant geoptimaliseerd om aan de groeiende eisen van online bestellingen te kunnen blijven voldoen. Alumexx heeft ook hard gewerkt aan het optimaliseren van de betalingssystemen, welke bijdragen aan de efficiëntie en veiligheid van online betalingen.
De samenwerking met o.a. Coolblue, Bol.com en Toolstation is intens en positief voor de omzetgroei. Toolstation is hierin op Europees niveau een belangrijke strategische partner.
Alumexx besteed veel aandacht en energie aan de uitbreiding van digitale expansie. Ook de digitale platformen van Amazon in Duitsland en Amerika worden stelselmatig uitgebreid. Het bestuur is zich nu aan het oriënteren over expansie hiervan in meerdere landen. Naast deze doelstellingen zal Alumexx haar focus leggen op verkrijgbaarheid bij de digitale bouwmarkten en warenhuizen. Zo heeft Alumexx een contract weten te sluiten met Blokker, waar Alumexx op korte termijn opgenomen wordt in de online webshop.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ Het doet me goed dat we flink aan het opschalen zijn. De huidige omzetgroei en verdere internationalisering zijn van belang om flink door te groeien de komende jaren. Naast deze organische groei blijven wij ons oriënteren op groei door eventuele overnames en/of partnerships. De waarde van onze naamsbekendheid groeit nu ook door de kracht van de online platforms en de eigen digitale netwerken en systemen. Hiermee neemt de waarde en potentie van het merk én het bedrijf sterk toe voor de toekomst”.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx NV behaalt in haar eerste boekjaar direct een bescheiden winst

Etten-Leur, 30 april 2019 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen voor de doe-het-zelf-markt, heeft vandaag de jaarrekening over 2018 gepubliceerd.  Het betreft het eerste volledige boekjaar van Alumexx N.V. sinds haar beursnotering per 2 januari 2018.

In 2018 stond Alumexx N.V. voor twee uitdagende opdrachten: het transformeren van de nieuwe Alumexx activiteiten tot een operationeel bedrijf én het instellen van o.a. een Corporate Governance- en verslaggevingsstructuur die voldoet aan de voorschriften van een beursnotering. Het bedrijf heeft hard gewerkt aan beide opdrachten en goede resultaten behaald.

De naamsbekendheid van Alumexx werd zowel kwalitatief als kwantitatief uitgebouwd in 2018, in  belangrijke Europese afzetmarkten. Het Bestuur heeft hierbij voorrang gegeven aan het opbouwen van een goede positie op de lange termijn, boven het op korte termijn behalen van grote volumes met kleine marges. Hierbij werd ook zorgvuldig gekeken naar de voorwaarden van grote afnemers en de daarmee samenhangende risico’s voor Alumexx.

Kerncijfers 2018
Bij een netto-omzet in 2018 van € 1.567.000 (2017 : € 4.000) behaalde Alumexx N.V. een brutomarge van € 331.000 (2017 : € 1.000). De netto-omzet groeide in het tweede halfjaar van 2018 (€ 804.000) met 5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 (€ 763.000). De omzet in de zomer van 2018 viel tegen, wat toegeschreven kan worden aan de te hoge temperaturen voor de doelgroep van Alumexx. Het Bestuur is voornemens de retailmarkt sterker te benaderen uit het oogpunt van risicospreiding en meer focus op het (internationale) dealernetwerk.

Over het tweede halfjaar van 2018 werd een kleine winst voor belastingen behaald, terwijl over het eerste halfjaar van 2018 nog een verlies werd geleden. Over 2018 kwam het resultaat na belastingen uit op een bescheiden winst van € 16.000 ten opzichte van een verlies van € 436.000 in 2017, door een toename van de activiteiten als ook door een eenmalige belastingbate.

Ultimo 2018 is het werkkapitaal positief. De operationele kasstroom van € 271.000 leidde tot een toename van de liquide middelen tot € 439.000 ultimo 2018. Het eigen vermogen van de Vennootschap bedroeg € 631.000 per ultimo 2018 (2017 : € 615.000); de solvabiliteitsratio steeg van 45% per eind 2017 naar 52% per eind 2018.

Additionele financiering was in 2018 niet nodig en wordt ook niet nodig geacht voor 2019. Een groep grootaandeelhouders heeft opnieuw een zekerheidsverklaring afgegeven voor de liquiditeit van de Vennootschap tot en met het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting zal geen gebruik hoeven te worden gemaakt van deze garanties. Het feit, dat de aandeelhouders bereid waren de garantie af te geven ziet Alumexx als signaal van vertrouwen in haar toekomst.

Alumexx CEO Jeroen van den Heuvel: “ 2018 was ons eerste operationele jaar als start-up. We werken hard aan de uitbouw van ons merk, netwerk en digitale platformen. Begin 2018 hebben we veel geïnvesteerd in de transitie naar een actieve bedrijfsvoering en de nieuwe structuur. De inzet van ons hele team en de professionele begeleiding van de Raad van Commissarissen hebben mij als Bestuurder veel ondersteuning en spirit gegeven voor de uitbouw van dit mooie merk en bedrijf. Ondanks dat we nu nog één van de kleinste beursnoteringen van Nederland zijn, geven de eerste resultaten positieve signalen voor een stabiele doorgroei van onze lange termijn strategie”.

Vooruitzicht 2019
Alumexx blijft zich focussen op de verdere verzelfstandiging ten opzichte van de ASC Group, alsmede op internationale expansie en optimalisering van het zich steeds verder uitbreidende productenprogramma. Naast ASC Group als belangrijke leverancier zijn er begin 2019 verschillende fabrikanten bijgekomen.

Alumexx gaat ook het aanbod van producten en haar doelgroep verbreden. Naast ladders, trappen en steigers komen er meer accessoires, gereedschappen en materialen welke aansluiten op de wensen van haar doelgroep. Alumexx zal haar digitale platformen uitbreiden naar One-Stop-Shopping met als doel meer afnemers en hogere volumes. Alumexx is overtuigd van het succes van de digitalisering van het merk en de branche.

Verdere verzelfstandiging ten opzichte van de ASC Group zal onder meer gestalte krijgen door het aannemen van eigen personeel.  Daartoe heeft Alumexx al afspraken gemaakt. Daarnaast zal de dienstverleningsovereenkomst, die eind 2017 werd gesloten met de ASC Group voor de duur van twee jaar, zo nodig (op onderdelen) worden verlengd.

CEO Jeroen van den Heuvel; “deze situatie zien beide partijen als positief. ASC Group heeft zich een betrouwbare wederpartij getoond, zowel als fabrikant als leverancier, wat wij overigens wel blijven monitoren. Dit neemt niet weg dat ik mij blijf focussen op de groei en de onafhankelijkheid van Alumexx. Dit proces loopt voorspoedig en volgens plan. We zijn vanaf het begin hierover heel transparant geweest en willen dat ook blijven”.

CEO Jeroen van den Heuvel; “Alle ontwikkelingen stemmen ons positief waarbij de diversiteit en internationalisering steeds sterker bijdragen aan onze merknaam en organisatie. We blijven ons focussen op groei en speuren naar kansen en eventuele overname kandidaten, welke een enorme boost kunnen geven aan de potentie van Alumexx. Dit alles wel met de kritische noot dat het significante bijdrage moet leveren aan een gestructureerde en stabiele groei!“.

Het jaarverslag over 2018 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op 30 april 2019, na sluiting van de beurs. De accountant accon avm Controlepraktijk B.V. heeft de jaarrekening over 2018 voorzien van een controleverklaring met aangepast oordeel, een oordeelonthouding. Deze is toegevoegd aan de jaarrekening.

De algemene vergadering zal plaats vinden op 21 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 in Van der Valk Princeville te Breda. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/ documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx NV stelt publicatie jaarverslag 2018 enige dagen uit

Etten-Leur, 23 april 2019 – Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. hebben besloten de publicatie van het jaarverslag 2018 enige dagen uit te stellen.

Vandaag heeft accon AVM Controlepraktijk B.V. aan Alumexx medegedeeld dat zij meer tijd nodig hebben om hun werkzaamheden af te ronden en derhalve niet in staat zijn om vandaag de controleverklaring bij het jaarverslag 2018 te verstrekken. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden binnen enkele dagen worden afgerond.

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen betreuren de gang van zaken, zeker omdat het team van Alumexx alle inspanningen heeft verricht om uitstel van publicatie te voorkomen. Alumexx zal het jaarverslag 2018 uiterlijk 30 april 2019 publiceren.

Alumexx komt met meer expansie

Etten-Leur, 20 februari 2019 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt breidt het huidige assortiment uit en gaat verder met internationaliseren.

Afgelopen maanden is er door Alumexx hard gewerkt aan het verbreden van het assortiment. Dit wordt onder andere gedaan om aan de vraag vanuit de e-commerce markt te voldoen voor een breder en diverser aanbod.

Alumexx heeft haar strategie verder uitgediept en gaat dit de komende maanden intensiveren. Voorgaande jaren heeft geleerd dat er meer vraag is vanuit online sales en ook het internationale dealernetwerk naar Alumexx producten, zo ook voor aanvullende producten zoals accessoires en gereedschap. Dit heeft een positieve uitwerking op de marge en marktgroei. Het bestuur was al bezig met de planning om bijvoorbeeld productie te verspreiden over meerdere leveranciers , en hierin zijn een paar krachtige partnerships ontstaan met 2 Duitse fabrikanten. Daar Alumexx ook over artikelen beschikt die deze fabrikanten niet hebben , is de samenwerking met deze fabrikanten naast ASC, van grote toegevoegde waarde. Daarnaast zijn nu ook de onderhandelingen gestart of deze partijen ook bepaalde artikelen voor Alumexx onder private label kunnen produceren. Hierbij zullen de online platforms en het internationale dealernetwerk van Alumexx deze goederen direct mee kunnen nemen in het totaal pakket.

Naast diverse uitbreidingen op het gebied van ladders en trappen, worden de accessoires en gereedschappen welke betrekking hebben op de doelgroep van Alumexx toegevoegd aan het assortiment. Hiermee gaat Alumexx zich als brand name en digitaal platform meer richten op de betere doe-het-zelver en de ZZP-ers. Het online platform wordt aangevuld met o.a. de kwaliteitsproducten van Hailo en de gereedschappen van Batavia.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ We zijn erg verheugd met de samenwerking met deze mooie partijen. Zeker daar deze partijen open staan voor wederzijdse samenwerking en groei. Daarnaast krijgen we hiermee ook de beloofde spreiding van productie risico’s en meer onafhankelijkheid “.

Hiermee is tevens de brug gemaakt naar het binnen halen van Nederlandse grootste inkooporganisatie voor de gereedschap ketens , de ZEVIJ. Alumexx wordt hiermee huisleverancier van een nu al internationaal netwerk van wederverkopers.

Alumexx blijft zich daarnaast ook focussen op de grotere bouwmarkten, maar alleen als de risico’s en marges te bewaken blijven. Het is tot op heden niet gelukt om binnen deze voorwaarden een contract met een grotere bouwmarkt af te sluiten.

Het online platform wordt nu internationaal uitgebreid door de expansie van het eigen platform via Amazon in Duitsland. Hiervoor heeft Alumexx een partij aangetrokken die dit digitaal gaan runnen. Met het nieuwe distributiecentrum is Alumexx nu klaar voor snelle internationale leveringen. Vooral de Duitse markt biedt veel opties voor Alumexx vanwege de goede kwaliteit en zeer gunstige prijsstelling van Alumexx.

Daarnaast zijn er begin 2019 nieuwe distribiteurs toegevoegd aan het dealernetwerk. Het betreft hier een partij in Zweden en een bouwmarktconcern voor de gehele Nederlandse Antillen.

Alumexx verrast door actie Mountainshield

Etten-Leur, 31 december 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, komt met een kort persbericht als reactie op koersschommelingen gebaseerd op speculaties door een open brief van Dhr. Duijvestijn van Mountainshield Capital Management op 28 december 2018.

De board van Alumexx NV werd onaangenaam verrast met een open brief van Dhr. Duijvestijn, zonder enige in kennisstelling of  ingewonnen informatie van Alumexx zelf. Daarnaast was deze brief al onder alle media verspreid zonder toestemming of inzage. Alumexx heeft geen enkele relatie met de gevolgen van deze eenzijdige actie.

Op dit moment begeeft de CEO Jeroen van den Heuvel zich in het buitenland en is beperkt bereikbaar voor commentaar.

CEO Jeroen van den Heuvel ; ” Dhr. Duijvestijn maakt met deze actie geen professionele indruk op mij daar hij zelf het due diligence van de inbreng van Alumexx heeft geleid toen hij CEO van het toenmalige Phelix was. Hij wist dus alle ins en outs van de start-up. Nu werpt hij zich opeens ongewild op als adviseur in zijn functie als fund manager. Wij erkennen zijn schrijven en de inhoud dus niet “.

Deze manier van communiceren van dhr. Duijvestijn staat ver van de normen en waarden die Alumexx bewaakt. Alumexx distantieert zich van deze actie en laat weten alleen hun eigen huidige beleid te volgen en te focussen op haar eigen richtlijnen en strategie.

CEO Jeroen van den Heuvel reageert ook kort telefonisch ; ” niets van de inhoud van deze eenzijdige actie is gebaseerd op feiten en informatie vanuit ons. Daarnaast uit ik mijn zorgen over de integriteit van dhr. Duijvestijn in zake zijn huidige positie.  Zeker daar hij op de laatste dagen van de maand en periode met dit soort uitingen komt , met extreme koersschommelingen als gevolg ! De gevolgen hiervan komen geheel voor zijn eigen risico “.

Trading Update Alumexx N.V.

Gang van zaken in tweede half jaar 2018

Etten-Leur, 5 december 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, meldt in een Trading Update een aantal belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de operationele en commerciële gang van zaken en de vrije verhandelbaarheid van het aandeel.

Operationele gang van zaken

Alumexx BV werd eind 2017 als jong bedrijf ingebracht en omgezet naar Alumexx N.V. De eerste maanden van 2018 besteedde Alumexx dan ook aan het omvormen van de lege beurshuls Phelix naar een bedrijf met daadwerkelijke activiteiten. Omdat Alumexx zich strategisch richt op de retailmarkt en de eindconsument stond 2018 tot heden in het teken van het uitbouwen van het internationale distributienetwerk in retail en het eigen online platform.

In augustus 2018 presenteerde Alumexx haar cijfers over het eerste half jaar van 2018. Hieruit bleek dat werkmaatschappij Alumexx BV op gezonde wijze is gestart. Zoals nu te overzien, zal het tweede halfjaar van 2018 een lichte omzetgroei laten zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. De verwachte jaaromzet zal echter wel achterblijven bij de inschatting van de jaaromzet zoals vermeld in het Informatie Memorandum van november 2017.

Online

Vanaf het derde kwartaal 2018 zette Alumexx vol in op online sales en service naar klanten zoals o.a. Coolblue , Toolstation en Bol.com. Alumexx investeerde afgelopen maanden veel in de naamsbekendheid, snelle leveringen en hoge servicegraad, en het professionaliseren van het eigen online platform (SEO, SEA, Google Adwords ). Sinds oktober 2018 is sprake van een lichte toename van de organische en betaalde vindbaarheid en een groei in conversie (online omzet).

CEO Jeroen van den Heuvel zegt hierover: “Vanaf 2019/2020 gaan naar verwachting onze doorlopende investeringen en inspanningen online pas echt renderen. Dat kost dus wel tijd. Verder gaan we volgend jaar in zee met een gespecialiseerd online marketingbureau, dat internationaal flink gaat uitpakken met ons online platform. We verwachten in dat kader synergie tussen onze eigen IT-afdeling en het externe bureau. De groei die we in rechtstreekse omzet nastreven is heel belangrijk voor het verhogen van onze marges en cashflow.”

Retail specifieke ontwikkelingen

In de eerste 11 maanden schreef Alumexx in op diverse aanbestedingen van grote bouwmarkten. Volgens CEO Van den Heuvel is die volumemarkt belangrijk voor een snelle toename van de omzet. “Voor 2018 hebben we helaas geen groot contract kunnen afsluiten. Dat is echter een kwestie van tijd. We hebben met verschillende grote partijen aan tafel gezeten, maar het bleek nog net iets te vroeg. Dit type klanten is op zoek naar stabiliteit, ervaring en naamsbekendheid. We hebben die stabiliteit en ervaring, aan de naamsbekendheid werken we hard, maar we zijn nog wel een nieuwkomer in deze markt. De grote retailers denken en beslissen altijd minimaal 1 jaar vooruit, vandaar dat het voor ons net even te vroeg was, of te laat zoals je wilt. Het goede nieuws is dat we met de nodige partijen aan tafel zitten en nu al praten over contracten voor 2019.”

Overnames

Alumexx kijkt al enige tijd met interesse naar overnamekandidaten, die direct kunnen bijdragen aan omzet en resultaat, en strategisch een meerwaarde hebben. Een geschikte kandidaat is tot dusverre niet geïdentificeerd. CEO Jeroen van den Heuvel: “We hebben meerdere oriënterende gesprekken gevoerd met overnamekandidaten, echter nog zonder concreet resultaat. In 2019 gaan we hiermee door.”

Vrije verhandelbaarheid aandeel Alumexx N.V.

Zoals vermeld in het Informatie Memorandum van november 2017, zijn de grootaandeelhouders van het beursfonds (toen nog geheten Phelix NV), afgezien van hun intentie op lange termijn betrokken te blijven bij de nieuwe onderneming en zo bij te dragen aan stabiliteit  van het fonds, overeengekomen de komende jaren mee te werken aan het stap voor stap vergroten van de verhandelbaarheid van het aandeel (free float).
Als onderdeel van de toentertijd en in dit kader contractueel overeengekomen regeling, zijnde een lock-up tot 90% van het aandelenbezit en verkoop van jaarlijks maximaal 10% van de aandelen, heeft aandeelhouder en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer Jost meegewerkt om een deel van zijn aandelen vrij op de markt te brengen.
In het derde kwartaal van 2018 verkocht hij minder dan 10%, van zijn aandelen. Om in zijn hoedanigheid van aandeelhouder en tegelijkertijd toezichthouder van de onderneming de schijn van conflicterende belangen voor te zijn, heeft de heer Jost een derde partij op afstand ingeschakeld voor de onderliggende transactie(s).

Uit een melding bij de AFM van eind november 2018 is gebleken dat grootaandeelhouder Mountainshield de afgelopen maanden meer dan het afgesproken jaarlijkse maximum van 10% van zijn aandelenkapitaal in Alumexx N.V. heeft verkocht. Mountainshield beroept zich hierbij op een clausule in de overeenkomst waarbij het fonds het recht heeft haar belang in Alumexx N.V. verder af te bouwen, indien het fondsvermogen van Mountainshield harder daalt dan de genoemde percentages.

Zoals vermeld in het Informatie Memorandum, heeft CEO Jeroen van den Heuvel een lock-up van 30 maanden op al zijn aandelen, tot 1 juli 2020.

Internationalisering en productontwikkeling

Conform eerdere verwachtingen sloot Alumexx in 2018 verschillende contracten met distributeurs in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Portugal. Daarnaast wist Alumexx ook overeenkomsten te sluiten in Scandinavië, Spanje, België en Finland met dealers van o.a. ASC, het bedrijf waar Alumexx zich in 2017 van afsplitste. Inmiddels is Alumexx opgenomen in de betrokken dealerprogramma’s met directe omzet tot gevolg. Ook de export naar en toekomstige productie in de Verenigde Staten kreeg volle aandacht.

Omdat voor ieder land andere normeringen, gewoontes en wensen gelden, heeft Alumexx in 2018 tientallen nieuwe producten ontworpen en geleverd. Een aantal wordt in het vierde kwartaal (Q4) productierijp gemaakt voor leveringen in 2019. Met name heeft het Alumexx productontwikkelingsteam veel aandacht besteed aan de eisen die de Amerikaanse markt stelt aan hoogwaardige aluminium klimmaterialen. Inmiddels zijn er overeenkomsten gesloten met partijen die Alumexx in de VS zullen gaan vertegenwoordigen. Begin december 2018 zijn de eerste producten daar verkrijgbaar. Distributie zal in 2019 plaatsvinden vanuit Atlanta , Omaha en Boston.

CEO Jeroen van den Heuvel: “De VS is voor ons team een hele uitdaging geweest, maar het geeft ons veel voldoening dat de eerste roadshow met Alumexx materialen eind dit jaar een feit is. Daarnaast zijn de eerste ladders, trappen en steigers per 2019 verkrijgbaar via ons eigen online platform, Amazon en Ebay in Amerika.”