Duurzaam ondernemen

Duurzame bedrijfsvoering

Alumexx selecteert haar productiepartners en hun productiefaciliteiten op bedrijven, die een bijdrage leveren in vermindering van de ecologische footprint en die bijvoorbeeld kiezen voor productie waarbij doelen worden gesteld en gerealiseerd om de uitstoot te verlagen of gebruik maken van circulariteit. Bijvoorbeeld bedrijven die het gebruik van fossiele brandstoffen sterk verlagen door inzet van “groene stroom” zoals zonne-energie.

Daarnaast heeft Alumexx ook zelf diverse ecologische hulpmiddelen ontwikkeld die bijdragen aan het besparen van fossiele brandstoffen. Deze worden hierboven genoemd onder het kopje “ecosystemen”.

Binnen de organisatie is veel aandacht voor de juiste scheiding van afval, het voorkomen van verspilling, reductie van het gebruik van verpakkingsmateriaal en voor duurzaam inkopen. Onder leiding van de bestuursvoorzitter wordt naar een minimaal gebruik van plastics gestreefd. Als verpakkingsmateriaal wordt gekozen voor karton, ook al is dat iets duurder. Het voordeel is dat kartonnen dozen in specifiek gekozen dimensies gebruikt kunnen worden. Karton dat door Alumexx gebruikt wordt, wordt uitsluitend afgenomen bij fabrikanten met het ISO9001 certificaat. Alle karton verpakkingen zijn voorzien van een FSC certificering.

Duurzame productontwikkeling

Alumexx let bij haar bedrijfsvoering sterk op een duurzame productontwikkeling. Dit is een continu proces gericht op het bewust omgaan met energievoorziening, het voorkomen van verspilling en hergebruik van materialen. Alle Alumexx producten worden gefabriceerd uit duurzame materialen. Aluminium, het belangrijkste bestandsdeel, valt daaronder, vanwege de lange levensduur en de hoge recyclebaarheid (95%). Met een hoge graad van digitalisering streeft Alumexx naar papierloze processen.

Recycling and re-use, cradle-to-cradle

Alumexx ontwikkelde in eigen huis het cradle-to-cradle systeem. Dit draagt bij aan een optimalisering van ruim 95% recyclebare producten. Alumexx biedt al haar relaties aan om hun afgekeurde aluminium klimmaterialen in te leveren zodat deze opnieuw verwerkt kunnen worden. Daartoe laat Alumexx de producten demonteren, materialen scheiden en zorgt voor een optimaal verwerkingsproces. Alle ingenomen metaalsoorten en kunststoffen worden gesorteerd en gerecycled tot verhandelbare, schone volumes. Deze worden direct aangeboden bij de erkende leveranciers van de grondstoffen van Alumexx.

Minder verspilling

Alumexx streeft ernaar om de producten, die klanten bestellen, in samenwerking met haar logistieke partners zo efficiënt en duurzaam mogelijk te bezorgen. Daarbij hoort het minimaliseren van verpakkingsmateriaal, het optimaal gebruiken van transportruimte (geen ruimteverspilling) en het voorkomen dat producten retour komen. Geretourneerde producten krijgen na reparatie zo mogelijk een tweede leven door de tweedehands verkoop.

Wanneer Alumexx voor transport pallets gebruikt zijn dat altijd houten pallets. Uit diverse onderzoeken van de Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) blijkt dat houten pallets minder belastend zijn voor het milieu dan de kunststof variant.

Veilige en gezonde werkomgeving

Alumexx doet er veel aan om de veiligheid van haar klanten en medewerkers te waarborgen. Sedert COVID-19 faciliteert Alumexx een efficiënte werkomgeving (werken vanuit huis en online vergaderingen). Alumexx laat de mensen, met wie zij werkt, frequent trainingen (toolboxen) volgen om hen op de hoogte te brengen van nieuwe technieken, ontwikkelingen, normeringen en milieu.