Cijfers Alumexx 2023: zeer solide prestaties

Etten-Leur, 30 april 2024 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2023 gepubliceerd. De omzet steeg van € 8.1 miljoen in 2022 tot € 34.4 miljoen over 2023, welke stijging hoofdzakelijk werd behaald door de overnames van Euroscaffold en ASC Group per 31 maart. De omzet over 2023 zou zijn uitgekomen op € 42,8 miljoen, indien de overnames per begin 2023 zouden hebben plaatsgevonden.

“De transformatie die Alumexx in 2023 heeft doorgemaakt en het behoud van de notering aan Euronext Amsterdam biedt een veelbelovend uitgangspunt naar de volgende fase van duurzame groei. Wij kijken vol vertrouwen naar 2024 als het overgangsjaar naar een verdere groei van ons concern en een succesvolle versterking van onze merknaam. Deze  droomstart is het gevolg van de acquisities die we in 2023 gedaan hebben. Wij zijn trots onderdeel te mogen uitmaken van de Nederlandse maakindustrie en bij te dragen om deze wereldwijd uit te rollen.” Jeroen van den Heuvel – Bestuursvoorzitter Alumexx

Voor het beoordelen van de financiële prestaties is het bedrijfsresultaat voor amortisatie en afschrijvingen (EBITDA) het belangrijkste kengetal. Deze bedroeg € 6.6 miljoen exclusief een  éénmalige correctie op de overnamebalans van € 2.2 miljoen, waardoor deze netto uitkwam op € 4.4 miljoen. Deze correctie hangt samen met een herwaardering van de voorraden gereed product naar reële waarde waardoor de kostprijs voor eenzelfde bedrag eenmalig is verhoogd.

Het balanstotaal steeg van € 3.3 miljoen tot € 41.0 miljoen. Het eigenvermogen kwam uit op een bedrag van € 3.9 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2022 met € 2.3 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op – € 0.1 miljoen vanwege de bovengenoemde doorgevoerde correctie. Dit betreft een eenmalige boekhoudkundige verplichting. De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe van € 0.6 miljoen in 2022 tot € 3.5 miljoen voor 2023.

Alumexx heeft voor de OOB controle over het jaar 2024 een getekende opdrachtbevestiging mogen ontvangen van accountantskantoor  KPMG. Voor het bepalen van de goodwill, overige reële waarde aanpassingen en herwaarderingen, die het gevolg zijn van de overnames, werd Alumexx ondersteund door een ander OOB kantoor.

In 2023 heeft Alumexx veel tijd en energie geïnvesteerd in de integratie van de overgenomen bedrijven Euroscaffold en ASC Group. De optimalisatie, synergie en transformatie moet leiden tot een significante stijging van de omzet en het resultaat ten opzichte van de situatie daarvoor. Dit is een intensief proces en onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit proces ligt op schema en verloopt naar tevredenheid voor transitiejaar 2024.

Bestuursvoorzitter Jeroen van den Heuvel: “ Ons gehele team heeft een indrukwekkende prestatie geleverd, waar we heel trots op zijn. Zeker met de opkomende uitbreiding van de productie in de Zaanstreek, de groeikansen en synergie van de acquisities, geeft dit het vertrouwen in een stabiele toekomst ondanks alle onzekerheden en oorlogen in de wereld.”

Op 25 juni 2024 zal Alumexx haar AVA houden te Etten-Leur. Hier zal Henk Hakvoort voorgedragen worden als CFO en Vanessa van Lier als lid van de Raad van Commissarissen. Tevens staat hier op de agenda de voordracht van KPMG als OOB accountant van Alumexx voor het boekjaar 2024. Het jaarverslag 2023 staat op de website van Alumexx NV (www.alumexx-nv.nl).

Aangezien KPMG wordt voorgedragen als extern accountant van Alumexx voor het boekjaar 2024, is de financiële informatie over het boekjaar 2023, zoals vermeld in het jaarverslag 2023 en dit bericht, niet gecontroleerd door een OOB accountant. Door de getekende opdracht voor 2024 van KPMG is Alumexx door Euronext vrijgesteld van OOB controle over de voorgaande jaren.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
Website: www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de productie en levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).