Alumexx: opnieuw sterke groei van omzet en resultaat

Etten-Leur, 20 april 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2021 gepubliceerd. De omzet steeg met 61% tot € 6,7 miljoen.
De EBITDA nam toe tot ruim € 0,5 miljoen.

“Met trots publiceren we de jaarrekening 2021 van Alumexx. Op de vele uitdagingen die samenhingen met COVID-19, prijsstijgingen en stagnerende leveringen wist ons bedrijf wendbaar te reageren. Dit heeft geleid tot een mooi resultaat in 2021. In 2022 zullen de uitdagingen voortduren, vanwege de wereldwijde onrust, een tekort aan grondstoffen en verdere prijsstijgingen. Gezien de eerste resultaten in 2022 ben ik ervan overtuigd dat Alumexx deze aankan en gaan we positief gestemd de toekomst tegemoet.”  – Jeroen van den Heuvel CEO

 

Kerncijfers 2021
De omzet van Alumexx steeg in 2021 met 61 % van € 4.1 miljoen tot € 6,7 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd.  De omzet per afzetkanaal ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000) 2021 2020
Dealers / directe klanten 3.378 2.267
Eigen online platforms 2.357 942
Externe online platforms 617 555
Bouwmarkten 309 362
Totaal netto-omzet 6.661 4.126

De EBITDA (het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) nam toe van €352.000 in 2020 naar € 548.000 in 2021.
Het bedrijfsresultaat groeide van € 233.000 in 2020 tot € 415.000 in 2021, een stijging van ruim 78%.  De nettowinst kwam uit op € 332.000 (2020: € 173.000).

Het balanstotaal steeg van € 2,1 miljoen tot € 2,4 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op een bedrag van € 1,3 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2020 met € 0,3 miljoen.

Een toename van de voorraden en vorderingen zorgden voor een negatieve netto kasstroom van € 528.000.
Net als in 2020 hoefde Alumexx ook in 2021 geen gebruik te maken van externe financieringen of COVID-19 steunmaatregelen van de overheid.

 

Webshop sales en betrouwbaarheid in leveringen: winstpijlers
De omzetgroei werd vooral gerealiseerd via de eigen digitale afzetkanalen. De totale omzet hiervan nam in 2021 met 150% toe tot € 2,4 miljoen (2020: € 0,9 miljoen). Aan deze groei werd stevig bijgedragen door de webshop verkopen van de in 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon.

Verkochte producten moeten tijdig geleverd worden. Alumexx slaagde hierin, onder meer door grotere voorraadposities aan te houden en door de transporten in eigen hand te nemen.
Daarnaast werd sterk ingezet op een uitstekende klantenservice.

 

Dealers
In 2021 realiseerde Alumexx de meeste omzet (51%) via de dealers en directe klanten. Daarmee zette de trend van relatieve daling door (2020: 55%, 2019: 65%). In absolute zin groeide de omzet via dit kanaal nog steeds fors, van
€ 2,3 miljoen in 2020 naar € 3,4 miljoen in 2021.

 

 

 

Prijzen en marge
Alumexx zag zich genoodzaakt verschillende keren een prijsverhoging door te voeren. Toch konden de prijsstijgingen niet volledig worden doorberekend, waardoor de procentuele nettomarge (de brutomarge na aftrek van de verkoopkosten) lager uitkwam dan in 2020. De nettomarge ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000) 2021 2020
Netto-omzet 6.661 4.126
Inkoopwaarde van de omzet -4.931 -3.223
Brutomarge 1.730 903
Verkoopkosten -796 -231
Nettomarge 934 672
  14,0% 16,3%

 

 

Vooruitzichten 2022
Alumexx heeft op 24 maart 2022 een intentieovereenkomst getekend met Lado Klimmaterialen B.V. te Rotterdam. Lado verkoopt klimmaterialen voor de bouw, (haven)industrie en de ZZP-markt. Na uitvoering van het due diligence onderzoek zal er meer informatie over de beoogde overname verstrekt worden. De beoogde overname betekent een belangrijke assortimentsuitbreiding voor Alumexx, die het mogelijk maakt de noodzakelijke groei en verbreding van het marktaandeel te realiseren.

Ondanks de uitdagingen in de eerste maanden van 2022 (oorlog in de Oekraïne, grondstoftekorten en stijgende inkoopprijzen) groeide de omzet van Alumexx in het eerste kwartaal 2022 weer ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. Alumexx heeft de verkoopprijzen in januari 2022 verhoogd en zal waarschijnlijk genoodzaakt zijn een volgende prijsverhoging door te voeren in mei 2022. Alumexx is ervan overtuigd de uitdagingen aan te kunnen en is positief gestemd over de vooruitzichten van 2022. .

 

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag 2021 is op 20 april 2022, na sluiting beurs, gepubliceerd op de website www.alumexx-nv.nl. Alumexx is er ondanks vele inspanningen niet in geslaagd om een controlerende OOB accountant te vinden. Bij de jaarrekening van 2021 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant.

 

Algemene vergadering
De algemene vergadering zal plaats vinden op 17 juni 2022 in Hotel Princeville te Breda.  De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).