Alumexx tekent bezwaar aan tegen de-listing procedure Euronext Amsterdam

Etten-Leur, 26 april 2023 Alumexx N.V. heeft bezwaar gemaakt tegen de de-listing procedure van Euronext te Amsterdam.

Alumexx N.V. heeft heden formeel en gemotiveerd bezwaar aangetekend bij Euronext Amsterdam tegen het in gang zetten van de de-listing procedure aan de effectenbeurs van Euronext te Amsterdam. De situatie van non-compliance  is opgetreden omdat de toenmalige OOB accountant van Alumexx zijn vergunning heeft ingeleverd. Alumexx heeft er alles aan gedaan om een ander OOB kantoor te vinden, en meent dat haar niets te verwijten valt dat dit niet is gelukt.

Alumexx heeft Euronext Amsterdam gevraagd per ommegaande te reageren. Daarna zal Alumexx nader ingaan op de door haar aangevoerde bezwaren.

 “Ons beursfonds Alumexx N.V. heeft vanaf de initiële notering alles gedaan om te voldoen aan de noterings- en governance vereisten. De toenmalige accountant van Alumexx heeft haar OOB vergunning per juni 2019 ingeleverd en ondanks alle inspanningen sinds die tijd is het Alumexx niet gelukt om een offerte van een van de overgebleven OOB kantoren te ontvangen. Er hebben zich geen problemen met onze aandeelhouders, leveranciers of wie dan ook voorgedaan, zodat er niets is geweest wat een smet zou kunnen werpen op de reputatie van ons fonds.

Alumexx N.V. valt niets te verwijten en verkeert in feite in een overmacht situatie. Vandaar dat we bezwaar indienen met een uitgebreid verweer. “ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Etten-Leur, 14 april 2023 – Alumexx N.V. (“Alumexx”) maakt bezwaar tegen voorgenomen de-listing door Euronext Amsterdam aan de effectenbeurs aldaar

Geen OOB accountant
Het aandeel Alumexx werd in 2020 op het strafbankje geplaatst, omdat de OOB accountant van Alumexx (accon avm controlepraktijk B.V.) de OOB vergunning had ingeleverd, en Alumexx er niet in was geslaagd een andere OOB accountant aan zich te binden.  Op 13 april 2021 publiceerde Euronext Amsterdam een notice, waarin Euronext bekend maakte dat bedrijven, die op het strafbankje waren geplaatst, 24 maanden de tijd kregen om alsnog aan de beursvoorschriften te voldoen.
Alumexx is steeds in gesprek met Euronext Amsterdam gebleven over het nijpende gebrek aan OOB accountants, en het ontbreken van mogelijkheden om dit op te lossen. Alumexx heeft hierover telkens gerapporteerd in haar jaarverslagen, recent nog in haar jaarverslag 2022 op blz. 24 en 79, waar zij onder meer meldt dat het alternatief is dat Alumexx overgaat naar een notering op een Euronext growth markt, zoals Brussel of Parijs.

Voorgenomen de-listing procedure
In een schriftelijk bericht van gisteravond constateert Euronext Amsterdam dat niet is voldaan aan de beursvoorschriften. Euronext zegt voornemens te zijn binnen twee weken te besluiten tot de-listing (tenzij alsnog aan de voorwaarden wordt voldaan). Het zal daarna nog tenminste zes maanden duren voordat de de-listing in werking treedt. Alumexx zal hiertegen per ommegaande formeel bezwaar aantekenen. Daarnaast zal Alumexx met uiterste inspanning de alternatieven uitwerken, waaronder een verplaatsing van de notering naar Euronext Acces of Euronext Growth in Brussel. Dit onderzoek wordt in nauw overleg met Euronext Amsterdam uitgevoerd.  
Zodra meer duidelijkheid over het bovenstaande bestaat zullen nadere mededelingen volgen.

“ Wij zijn positief over de relatie en toekomst met Euronext, ondanks de minder positieve boodschap van deze brief. Alumexx heeft altijd het maximale gedaan om een offerte te mogen ontvangen van de OOB kantoren in Nederland, maar er helaas nooit één mogen ontvangen. Iets wat in mijn ogen ook een probleem is op overheidsniveau. De huidige regulering vanuit de overheid en de scheve verhoudingen tussen vraag en aanbod in de accountancy bij OOB kantoren , geven de kleinere beursnoteringen geen eerlijke kans op deze manier.

Hiermee zouden mooie en gezonde bedrijven als Alumexx onterecht in een verkeerd hoekje gepositioneerd kunnen worden. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn voor een gezonde marktwerking in Nederland ! Zeker met de recente overnames van Euroscaffold en ASC Group heeft Alumexx een omvang en niveau dat thuis hoort op de beurs. Alumexx zal ook zeker een beursnotering blijven behouden bij Euronext. De komende periode zullen wij benutten om hier de juiste inrichting aan te geven binnen alles wat Euronext wereldwijd te bieden heeft “. Jeroen van den Heuvel – CEO

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. . Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx rondt overnames af; omzet zal fors toenemen in 2023

Etten-Leur, 3 april 2023 Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft de overnames van Euroscaffold en ASC Group volledig afgerond. De overnames zorgen ervoor dat de omzet van Alumexx in 2023 fors zal toenemen.

Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten op de bruto marge door minder prijsconcurrentie en een grotere inkoopkracht. De bedrijven verwachten tevens synergie- en schaalvoordelen met lagere productie- en logistieke kosten te kunnen realiseren. Daarnaast worden efficiencyvoordelen in de sales en marketing en E-commerce verwacht.

Tijdens de BAVA van 24 maart 2023 stemden de aandeelhouders van Alumexx al unaniem in met de overnames van Euroscaffold en ASC Group, maar nog onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie. Alle transactiedocumentatie is inmiddels goedgekeurd en afgerond. Ook de notariële passages en financiële transacties zijn hiermee definitief. De directie en het management zullen nu het integratieproces op gaan starten om alle synergie voordelen en groeiprocessen te optimaliseren en uit te bouwen. Verdere details over de overnames zijn vermeld in onze eerdere persberichten en in ons jaarverslag 2022 op www.alumexx-nv.nl

Zoals op 23 maart 2023 is bekendgemaakt, bedroeg de omzet van Alumexx in 2022 € 8 miljoen.
De nieuwe combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group deed in 2021 tezamen geconsolideerd al ruim 38 miljoen euro omzet en verwacht de omzet samen verder te kunnen laten groeien. Euroscaffold en ASC Group zullen vanaf 31 maart 2023, de overnamedatum, worden meegeconsolideerd.

“We zijn verheugd dat deze overnames van Euroscaffold en ASC Group nu helemaal afgerond zijn. Deze overnames bundelen de krachten van 3 succesvolle bedrijven in de klimmaterialen, waarmee nog meer nationale en internationale expansie wordt verwacht. Alumexx wordt hiermee één van de grotere partijen in Europa. De directie zal gevoerd gaan worden door Frank van der Weide, Marco Hakvoort en Jeroen van den Heuvel. Door de overnames zal de omzet van Alumexx fors toenemen en zal Alumexx de omvang hebben die past bij een beursnotering.

Ik bedank hierbij onze RvC, Rabobank, Doomen & Quist, Sophista Fusies & Overnames, Coralis Corporate Finance, Statua Corporate Counsels en alle medewerkers van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group voor hun inzet van de afgelopen periode tijdens dit traject. We kijken uit naar de toekomstige samenwerking van dit mooie team en naar de geweldige kansen die dit gaat bieden.“ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. In juni 2020 werden de klimmateriaal activiteiten van DVLvanLoon, bekend van online platform Rolsteiger.net, overgenomen. In oktober 2022 werd Lado Klimmaterialen overgenomen. Lado verkoopt klimmaterialen en biedt speciale maatwerk oplossingen voor de bouw, (haven)industrie en ZZP-markt. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die sinds ruim 30 jaar vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Vanaf eind maart 2023 maakt ASC Group onderdeel uit van het beursfonds. Vanaf eind maart 2023 is ook Euroscaffold toegetreden tot het beursfonds.   Euroscaffold produceert en levert eveneens kwaliteitsproducten van Nederlandse bodem en beschikt over succesvolle E-commerce activiteiten. Euroscaffold heeft ruim 15 jaar ervaring en verkoopt onder andere in Nederland, België, Duitsland en Spanje.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).