Halfjaarcijfers Alumexx: omzet toename van meer dan 50%

Etten-Leur, 23 september 2019- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2019 gepubliceerd. De groei van de omzet met 50% in het eerste kwartaal 2019 heeft zich doorgezet in het tweede kwartaal. Deze groei zorgt voor een kleine winst en stabiliteit van de Nederlandse leverancier van onder andere aluminium ladders, trappen, steigers en accessoires.

De omzet is in het eerste halfjaar van 2019 met 52% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Deze groei werd mede behaald door omzettoename in binnen- en buitenland. Hierin is vooral de groei in Duitsland een relevante bijdrage. Alumexx richt zicht vooral op de bovenkant van de markt qua prijs- kwaliteitverhouding in de semiprofessionele markt voor het veilig werken op hoogte. Het hoge verwachtingspatroon van de Duitse gebruiker sluit hiermee goed aan bij de filosofie van Alumexx.

Alumexx heeft met haar IT-engineers de inrichting van de online vindbaarheid geoptimaliseerd, welke ook meetbaar resultaten geeft in de online verkopen. Zo heeft Alumexx nu een eigen Amazon account in Duitsland om de landelijke dekking uit te kunnen breiden.
De binnenlandse verkopen op het eigen online platform van Alumexx laat in het 2e kwartaal van dit jaar een sterke groei zien. Daar de omzetcijfers nog relatief laag zijn, geeft de potentiele groei in een korte periode het positieve signaal af voor de toekomst van deze ingeslagen weg.

Assortiment

Alumexx heeft in 2018 en 2019 veel nieuwe producten geïntroduceerd, welke mede bijdragen aan de huidige groei. Daar voor veel landen verschillende regels en gewoontes gelden moest hierop geanticipeerd worden om tot een breder pakket te kunnen komen. Deze producten worden nu overal onder de aandacht gebracht en gepromoot. Alumexx heeft naar de wensen van de klanten geluisterd om zo een productgamma aan te kunnen bieden wat ook gemakkelijk verkoopt. Vooral het Europees ingerichte Toolstations was op zoek naar producten per land, welke naast gebruiksvriendelijk ook transportvriendelijk diende te zijn voor de online sales. Hierin heeft Alumexx onder andere samen met deze klant een assortiment samengesteld.

Financieel

Alumexx N.V. sloot het eerste halfjaar van 2019 af met een bescheiden winst van € 7.000 na belastingen bij een omzet van € 1.160.000. Dit tegenover een verlies van € 66.000 bij een omzet van € 763.000 in het eerste halfjaar van 2018. Per 2019 is IFRS 16 Leases geïmplementeerd welke heeft geleid tot een opname van materiële vaste activa (gebruikersrechten) en leaseverplichtingen en een vrijval van de reservering voor huurverplichtingen. Het balanstotaal nam toe van € 1.212.000 tot
€ 1.581.00. De liquide middelen namen toe van € 275.000 tot € 406.000 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee behoeft Alumexx momenteel dan ook geen externe financiering.

Accountant

Alumexx betreurt de situatie dat haar accountant in het voorjaar van 2019 onverwachts de OOB-vergunning inleverde, terwijl de accountant al aangesteld was voor 2019. Na vergeefse inspanningen van vele betrokkenen partijen, heeft niet één controlerend kantoor met een OOB-vergunning zich bereid gevonden een aanbieding voor de controle van de jaarrekening 2019 van Alumexx te kunnen uitbrengen. Een situatie waar momenteel meerdere beursfondsen mee te kampen hebben. Drie van de negen accountantskantoren leverde dit jaar hun OOB-licentie al in, wat de zoektocht naar een nieuwe accountant voor Alumexx verder heeft bemoeilijkt. Alumexx heeft dit probleem al aangekaart bij Euronext, de AFM en de NBA.
CEO Jeroen van den Heuvel: “ Alle overgebleven kantoren beroepen zich vooral op de arbeidskrapte in de markt en de inhoudelijke complexiteit. Dit is voor mij als Bestuurder een frustratie van onmacht. Persoonlijk lijkt dit mij niet goed voor een gezonde marktwerking in deze branche. Vandaar dat wij dit voorgelegd hebben aan de NBA en hierover in gesprek zijn gegaan. Ook de NBA erkent deze huidige problematiek en neemt dit serieus op. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat Alumexx tijdig een accountant voor de controle van de jaarrekening 2019 zal kunnen vinden. Alumexx zal zich blijven inzetten om een nieuwe accountant te kunnen benoemen.”

Toekomst

Alumexx heeft ook groei laten zien bij de bouwmarkten. Deze groei was nog minimaal daar de marges hier onder druk staan en de eisen zeer hoog zijn. Uit bepaalde risico overwegingen is het Bestuur daarom op een aantal tenders niet verder ingegaan. Voor de tweede helft van 2019 is er meer orderintake bevestigd vanuit de bouwmarkten voor Alumexx.
Voor de verkopen van Alumexx in Amerika is er een kleine doorbraak bereikt. In samenwerking met meerdere partners is een gedeelte van het assortiment van Alumexx in Amerika verkrijgbaar via onder andere Amazon. Alumexx maakt nu gebruik van de sales / warehouse van onder andere ASC, Hailo en VDL in Atlanta.

Alumexx bestudeert nu de mogelijkheid om eventueel een aparte Amerikaanse identiteit op te richten om zo onafhankelijker en sneller door te kunnen groeien. Het oprichten van Alumexx Inc. staat op de planning van het Bestuur en hierin worden verschillende opties bekeken.

Het Bestuur oriënteert zich op verschillende opportunity’s om het bedrijf verder te laten groeien de komende jaren daar de huidige groei organisch gerealiseerd is. Wel geeft het Bestuur aan veel waarde te hechten aan de huidige stabiliteit en het vertrouwen voor de lange termijn.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ De groei van de omzet en het resultaat ten opzichte van vorig jaar stemt mij uiteraard positief. Zeker daar dit puur organisch en door een klein en efficiënt team bereikt is. Hier mogen we met z’n allen trots op zijn. We weten dat het voeren van een beursnotering een relatief zware belasting is voor de nu nog lage omzet. Maar met de stabiliteit en potentie die het huidige team heeft zijn we overtuigd van de kansen in de toekomst. Met alle mooie uitdagingen voor de 2e helft van 2019 zijn wij positief over het vasthouden van deze opwaartse lijn”.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx is leverancier van aluminium klimmaterialen voor de semiprofessionele markt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij veelal eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden geproduceerd, onder meer door robotisering, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als onder andere Bol.com, Coolblue en het internationaal opererende Toolstation.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, welke industriële producten maakt voor het werken op hoogte, heeft het merk Alumexx geïntroduceerd voor de consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Vooral de ZZP markt en het MKB zijn een belangrijke doelgroep voor het jonge Nederlandse merk.

Alumexx is zich vanaf 2019 nog meer gaan focussen op online marketing en internationalisering van het dealernetwerk. Het totaal assortiment zal zich hiermee verbreden en hieraan worden meer tools en merk-partners toegevoegd. Het digitale platform kan de komende jaren blijven groeien wat bijdraagt aan de kracht en naamsbekendheid van de onderneming. Alumexx beschikt over haar eigen IT-platformen, programmering en engineering.

Alumexx blijft zich daarnaast concentreren op kansen in de retailmarkt en oriëntatie door groei van onder andere overnames en andere mogelijke vormen van expansie.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

BIJLAGEN

  • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  • Verkorte geconsolideerde balans
  • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
  • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.