Alumexx roept BAVA bijeen voor succesvolle afronding overnames Euroscaffold en ASC Group

Etten-Leur, 10 februari 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft de due diligence onderzoeken voor de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol afgerond en heeft een gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank beschikbaar. Op vrijdag 24 maart 2023 zal Alumexx een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) houden om de beoogde overnames ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen.

Beoogde overnames Euroscaffold en ASC Group
Euroscaffold is opgericht in 2016 door Marco Hakvoort en Frank van der Weide en is een gerenommeerde Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland en Spanje.

ASC Group is opgericht in 1991 door Jeroen van den Heuvel en is een toonaangevend merk en producent van een zeer breed pakket industriële klimmaterialen, welke over de gehele wereld verkocht en geleverd worden.

De nieuwe combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group is de onbetwiste nummer 2 in de Benelux markt voor aluminium steigers, werkliften, trappen en ladders. Door de overnames ontstaan verwachte substantiële synergie-effecten, vooral op de bruto marge door minder prijsconcurrentie en door een grotere inkoopkracht. Ook zullen de synergie- en schaalvoordelen leiden tot verwachte lagere productie-, opslag- en logistieke kosten en tot lagere sales & marketing kosten.

De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate, zodat Alumexx, na beide overnames, de robuuste omvang zal hebben die past bij een beursnotering. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen.

De corporate finance adviseur Coralis Corporate Finance heeft Alumexx begeleid bij het financieringsdeel van de overnames en bij de due diligences.

Transactie
De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 21,7 miljoen en is gebaseerd op een multiple van 5,5x de totale EBITDA over 2021 van de beide bedrijven.

Er is een gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank beschikbaar van € 16,6 miljoen. De overnamefinanciering wordt gevraagd in de vorm van twee 5-jarige leningen van € 14,6 miljoen en een werkkapitaalkrediet van € 2,0 miljoen. Er wordt een bedrag van € 1,8 miljoen aan bestaande bankfinanciering afgelost. Het resterende deel van de bankfinanciering betreft financial leases die niet worden afgelost (€ 1,0 miljoen). Per saldo resteert een ruime liquiditeitsbuffer van circa € 1  miljoen.

Het resterende bedrag van de overnamesom wordt gefinancierd door het uitgeven van nieuwe aandelen A ter waarde van € 2,7 miljoen aan de aandeelhouders van Euroscaffold (3,7 miljoen aandelen tegen € 0,73 per aandeel) en 10 cumulatief preferente aandelen aan de aandeelhouders van ASC Group ter waarde van € 5,5 miljoen vermeerderd met de waarde van de RC schuld van de moedermaatschappij van ASC Group, zijnde € 1,8 miljoen. In verband met de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen wordt een voorstel tot statutenwijziging aan de BAVA voorgelegd.

Daarnaast zijn er earn-out regelingen van maximaal € 510 duizend per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2027 voor de verkopers van Euroscaffold en ASC Group tezamen. 

De effectieve datum van de transactie is 1 januari 2022. De closing zal naar verwachting ultimo maart 2023 plaatsvinden, onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring voor de overnames door de aandeelhouders van Alumexx en onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie met verkopers.

De verwachting is dat de transactie binnen afzienbare termijn een positief effect zal hebben op de winst per aandeel van Alumexx. De drukkende effecten van het hogere aantal aandelen en de hogere financieringslasten worden naar verwachting reeds in 2023 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere verwachte winstgevendheid van de nieuwe combinatie. De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel.

Key personen nieuwe organisatie
Frank van der Weide wordt (net als nu bij Euroscaffold) verantwoordelijk voor het groepsbrede technisch ontwerp en productie, terwijl Marco Hakvoort zich (net als nu bij Euroscaffold) vooral op de groepsbrede inkoop zal richten. Jeroen van den Heuvel zal zich als CEO en statutair directeur focussen op strategie en business ontwikkeling/ sales. De MT leden zullen afkomstig zijn uit zowel Almexx, Euroscaffold als ASC Group en zullen aan de managing directors rapporteren.

BAVA op 24 maart 2023
De BAVA zal plaats vinden op 24 maart  2023 in Hotel Princeville te Breda.  De oproeping, de agenda met daarbij behorende toelichting, het informatiememorandum van Coralis Corporate Finance en de voorstellen tot statutenwijziging zijn gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).