Alumexx toont sterke omzetgroei

Etten-Leur, 22 juni 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft concernbreed een sterke omzetgroei gerealiseerd over de eerste vijf maanden van 2023.  

Omzetontwikkeling
De omzet van Alumexx, exclusief de overnames van Euroscaffold en ASC Group in 2023,  is over de periode januari tot en met mei 2023 met 26% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het grootste deel van de omzetgroei is bijgedragen door de in oktober 2022 overgenomen deelneming  Lado Klimmaterialen. De autonome omzetgroei over de eerste vijf maanden van 2023 bedraagt 5%.

De per ultimo maart 2023 overgenomen deelnemingen Euroscaffold en ASC Group worden vanaf 31 maart 2023 meegeconsolideerd in de cijfers van Alumexx N.V. Euroscaffold en ASC Group hebben in de periode april en mei 2023 een gezamenlijke omzetstijging gerealiseerd van 9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Status integratie Euroscaffold en ASC Group
De integratie van de recent verworven deelnemingen verloopt volgens planning. Met name ten aanzien van de in- en verkoop zijn de eerste synergie-effecten reeds zichtbaar. In de komende periode ligt de focus op het samenvoegen en optimaliseren van het assortiment. Het management zet momenteel in op het maken van een efficiëntieslag door betere stroomlijning van de verschillende productielijnen.  Ook het opzetten van de interne beheersing en financiële rapportages passend bij de nieuwe omvang van de organisatie staat in de komende maanden gepland.

Update delisting en OOB accountant
Op 4 mei jongstleden heeft Alumexx in een persbericht verklaart zich te zullen beraden over stappen tegen het besluit van delisting. In vervolg hierop heeft Alumexx op 13 juni jongstleden een brief gestuurd aan Euronext met het standpunt dat Euronext met het besluit tot delisiting onrechtmatig handelt jegens Alumexx. Op 15 juni jongstleden heeft Alumexx in een gesprek bij Euronext een toelichting op deze brief gegeven. Euronext heeft toegezegd op korte termijn te reageren op de brief van Alumexx.  Alumexx heeft nog steeds de intentie om in Amsterdam genoteerd te blijven. Afgelopen week heeft er een verkennend gesprek met een OOB-accountantskantoor plaatsgevonden omtrent een mogelijke accountantscontrole per boekjaar 2023. Mocht Alumexx er niet in slagen om uitstel te krijgen op het besluit tot delisting  vervalt de notering op 6 november 2023, de laatste handelsdag is dan 3 november 2023. Als back-up werkt Alumexx aan een overgang naar Euronext Growth in Brussel.

Algemene vergadering (AVA)
Op 23 juni 2023 zal Alumexx haar AVA houden bij Brasserie De Hoge Neer in Etten-Leur om 14:00.
Adres: Hoge Neerstraat 1, 4873 LM Etten-Leur.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de productie en levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).