Halfjaarcijfers 2021 Alumexx: omzet verdubbelt in eerste halfjaar

Etten-Leur, 15 september 2021 – Alumexx N.V., het aan Euronext Amsterdam genoteerde bedrijf van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2021 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2021 is de omzet nagenoeg verdubbeld ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De omzetstijging bedraagt 98%. Deze groei komt voort uit zowel autonome groei als door de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. welke nu voor een volledig halfjaar in de halfjaarcijfers zijn verwerkt.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2021 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,2 miljoen een toename van 98% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 (€ 1,6 miljoen). De groei van € 1,6 miljoen is voor de helft autonoom behaald en de andere helft komt voort uit de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. Beide zijn goed voor een omzettoename van € 0,8 miljoen.

De omzetgroei is evenredig gerealiseerd via de eigen online platforms als uit de verkoop aan dealers en directe klanten. De omzetgroei uit de eigen online platforms komt voort uit de in juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. De groei in omzet van dealers en directe klanten is autonoom gerealiseerd. Bij beide kanalen is de omzettoename € 0,8 miljoen geweest. Voor de eigen online platforms betekent dit een omzetgroei van 310%.

Het aantal nieuwe dealers in Europa is toegenomen waarmee de dekking van de markt toe zal gaan nemen. Buiten Europa blijft de groei en vraag in Amerika ook toenemen. De samenwerking met onder anderen VDL , JCB en Hailo zijn hierin een sterke synergie.

Het grootste deel van de totale omzet werd net als in voorgaande jaren gerealiseerd via de dealers en directe klanten. De omzetstijging via dit kanaal bedroeg 92%. Het aandeel van de omzet gerealiseerd via eigen online platforms groeit sterk namelijk 33% in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van 16% in het eerste halfjaar 2020.

De omzet uit bouwmarkten en externe online platforms is in het eerste halfjaar 2021 licht gedaald dit is in lijn met de focus van de vennootschap die, vanwege de hogere brutomarge, voornamelijk is gericht op het eigen online platform en de dealers en directe klanten.

De omzettoename is met name gerealiseerd in Nederland, de omzet nam in Nederland met 115% toe tot € 2,3 miljoen. De buitenlandse omzet is met 64% toegenomen tot € 0,9 miljoen. Het verschil in omzettoename wordt vooral veroorzaakt door de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020. De omzet uit deze activiteiten wordt voornamelijk in Nederland gerealiseerd.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2021 is met ruim € 240 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 17,6% over het eerste halfjaar 2021 (eerste halfjaar 2020: 20,0%). De daling van de brutomarge heeft een aantal oorzaken namelijk de stijging van de wereldwijde aluminium grondstofprijzen die met enige vertraging zijn doorberekend in de verkoopprijzen, de sterke groei waarbij lagere marges zijn geaccepteerd en de wijziging omtrent transport. Het transport naar de klant werd voorheen door de leverancier van Alumexx verzorgd en verrekend in de kostprijs van de goederen. In 2021 is Alumexx zelf verantwoordelijk voor het transport wat uitbesteed wordt aan externe partijen. Met verdere groei kan het transport steeds kosten efficiënter gerealiseerd worden waarbij het de verwachting is dat dit zal bijdragen aan de marge.
De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2021 toegenomen met € 131 duizend. Deze toename komt onder andere voort uit de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020 welke nu voor een volledig halfjaar op Alumexx drukken. Een belangrijke component hierin zijn de kosten van informatisering en kosten gericht op de vindbaarheid van de eigen online platforms.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2021 bedroeg € 135 duizend (eerste halfjaar 2020: € 34 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2021 is in vergelijking tot 31 december 2020 toegenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,3 miljoen. De toename zit voornamelijk in de stijging van de geldmiddelen (€ 0,2 miljoen) en hier tegenover een toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen) en het eigen vermogen (€ 0,1 miljoen). In het eerste halfjaar 2021 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,2 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen) en de toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen).

Ontwikkelingen na balansdatum
De intentie tot overname van een online platform van een jong Nederlands bedrijf, welke op 7 april 2021 door een persbericht is aangekondigd, is na een beperkt due dilligence onderzoek geannuleerd. Beide partijen zijn de mening toegedaan dat een overname op dit moment te weinig toegevoegde waarde zal opleveren. Alumexx zal zich blijven oriënteren op mogelijke overnames.

Daarnaast blijft Alumexx zich maximaal inzetten tot het vinden van een OOB accountant voor de controle van de jaarrekening. Er is tot op heden nog geen doorbraak in deze zoektocht te melden.

Vanwege de toename van de omzet en de groei van de organisatie, is Erik Nieuwlaats (MSc Register Accountant CIA) van Doomen & Quist toegetreden tot het managementteam als controller en adviseur voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx. Hiermee maakt Alumexx de slag naar het volgende niveau voor de komende jaren.

Vooruitzichten 2021
De verwachting is dat de omzet in de tweede helft van 2021 verder zal blijven groeien. Met de reeds doorgevoerde en noodzakelijke prijsstijgingen, in combinatie met een te verwachten stabielere grondstoffenmarkt, is de verwachting dat de marge zal aantrekken.

Jeroen van den Heuvel – Alumexx CEO: “Ik ben ontzettend trots hoe ons team, de organisatie, de omzet en het resultaat aan het groeien is. Wij zijn een solide organisatie met veel potentie, gezonde cijfers en werken nog steeds zonder vreemd kapitaal en leningen. Onze naamsbekendheid neemt steeds verder toe, mede door de gedegen dealerorganisatie en onze online platforms. Daarnaast blijft ons team en de professionele kennis groeien. De ontwikkelingen rondom de grondstoffen prijzen blijven we nauwgezet monitoren. We hebben de afgelopen periode veel nieuwe producten geïntroduceerd en er staan ook nog een hoop innovatieve producten op de planning voor de komende jaren. We zien de toekomst heel positief tegemoet.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

  • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  • Verkorte geconsolideerde balans
  • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
  • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.