Alumexx NV stelt publicatie jaarverslag 2018 enige dagen uit

Etten-Leur, 23 april 2019 – Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. hebben besloten de publicatie van het jaarverslag 2018 enige dagen uit te stellen.

Vandaag heeft accon AVM Controlepraktijk B.V. aan Alumexx medegedeeld dat zij meer tijd nodig hebben om hun werkzaamheden af te ronden en derhalve niet in staat zijn om vandaag de controleverklaring bij het jaarverslag 2018 te verstrekken. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden binnen enkele dagen worden afgerond.

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen betreuren de gang van zaken, zeker omdat het team van Alumexx alle inspanningen heeft verricht om uitstel van publicatie te voorkomen. Alumexx zal het jaarverslag 2018 uiterlijk 30 april 2019 publiceren.