Alumexx verwacht afronding overnames Euroscaffold en ASC Group in voorjaar 2023

Etten-Leur, 28 december 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, verwacht de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 succesvol af te ronden. 

Op 4 augustus jongstleden heeft Alumexx bekendgemaakt dat intentieovereenkomsten zijn getekend met Euroscaffold en ASC Group om tot een overname te komen. De due diligence onderzoeken verlopen voorspoedig. Eén van de due diligence onderzoeken is zo goed als afgerond, het andere onderzoek wordt naar verwachting begin februari afgerond.

Alumexx heeft ten behoeve van het externe financieringsdeel de corporate finance adviseur Coralis ingeschakeld. Coralis heeft inmiddels passende financieringsvoorstellen ontvangen, geëvalueerd en partijen voorgedragen aan de Raad van Commissarissen. Op basis van verdere onderhandelingen en fiattering lijkt het realistisch dat de financiering in het eerste kwartaal van 2023 succesvol afgerond zal worden.

Beoogde overnames Euroscaffold en ASC Group
Euroscaffold is een gerenommeerde Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen, welke al ruim 14 jaar bestaat en welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten.

ASC Group bestaat al ruim 30 jaar als toonaangevend merk en producent van een zeer breed pakket industriële klimmaterialen, welke over de gehele wereld verkocht en geleverd worden.

Alumexx zal met deze beoogde overnames direct tot de top van producenten in hoogwaardige aluminium klimmaterialen in Europa behoren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate.

Alumexx verwacht dat de combinatie op alle fronten significante schaal- en synergievoordelen zal gaan opleveren. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven, na eliminatie van de intercompany omzet tussen ASC Group en Alumexx, bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen. Na succesvolle afronding zal Alumexx de beoogde overnames ter goedkeuring voorleggen aan haar aandeelhouders, en daartoe een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Berry den Bezemer, voorzitter RvC Alumexx:
“Namens de RvC zijn we verheugd met de stappen die zijn gezet om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol af te kunnen ronden. De beoogde overnames passen perfect binnen de strategie van Alumexx om in de komende jaren fors te groeien en opent de deur naar diverse schaal- en synergievoordelen. We verwachten de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 ter goedkeuring aan onze aandeelhouders voor te leggen.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en de Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Halfjaarcijfers 2022 Alumexx: sterke toename online sales

Etten-Leur, 15 september 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2022 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2022 is de omzet toegenomen met 18% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. Deze groei komt volledig voort uit de autonome groei van de online sales.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2022 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,8 miljoen, een toename van 18% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 (€ 3,2 miljoen). De groei van € 0,6 miljoen is volledig autonoom behaald.

De omzetgroei komt volledig voort uit de online sales, zowel via de eigen online platforms als de externe online platforms. De omzetgroei uit de eigen online platforms bedraagt € 0,4 miljoen, een toename van 37%. Bij de externe online platforms is eveneens een toename van € 0,4 miljoen gerealiseerd wat neerkomt op een toename van maar liefst 138%.

Het grootste deel van de omzet werd voor het eerst online behaald, namelijk 58%. Over het eerste halfjaar 2021 was dit 43%. De verkoop aan dealers en directe klanten liet een daling zien van € 0,3 miljoen en daalde tot 37% van de omzet ten opzichte van 52% over het eerste halfjaar 2021. De omzet uit bouwmarkten is in het eerste halfjaar 2022 met 31% gestegen al blijft dit in lijn met de strategie beperkt van omvang met een aandeel van circa 5% evenals vorig jaar.

De omzettoename is voornamelijk buiten Nederland gerealiseerd. De buitenlandse omzet is gestegen met 45% van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen, vooral door een toename van de omzet in België en Duitsland. De omzet in Nederland is toegenomen van € 2,3 miljoen naar € 2,5 miljoen wat neerkomt op een toename van 8%.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2022 is met ruim € 260 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 27,8% over het eerste halfjaar 2022 (eerste halfjaar 2020: 24,5%). De toename van de brutomarge komt voornamelijk door de hogere online verkopen waarbij hogere brutomarges worden gerealiseerd. Online sales brengen ook hogere overige bedrijfskosten waaronder transportkosten, provisies voor externe online platforms en kosten met betrekking tot de vindbaarheid van de eigen websites met zich mee. De nettomarge (de brutomarge na aftrek van de verkoopkosten) over het eerste halfjaar 2022 kwam lager uit (12,1%) dan over dezelfde periode vorig jaar (13,2%). Deze daling is onder meer gelegen in de hogere provisies van de externe online platforms en de gestegen kosten van transport door hogere brandstofprijzen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de nettomarge en er zijn diverse acties doorgevoerd, waaronder de prijsstelling op de externe online platforms, om deze te verbeteren.

(x € 1.000)H1-2022H1-2021
Netto-omzet3.7893.216
Inkoopwaarde van de omzet-2.737-2.427
Brutomarge1.052789
Verkoopkosten-594-363
Nettomarge458426
12,1%13,2%

De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2022 toegenomen met € 345 duizend. Deze toename komt voor een belangrijk deel voort uit hogere verkoopkosten (€ 231 duizend) zoals provisies voor externe platforms en transportkosten. Daarnaast is er een toename van de personeelskosten (€ 82 duizend) onder andere vanwege de uitbreiding van het personeelsbestand inclusief inhuur.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2022 bedroeg € 68 duizend (eerste halfjaar 2021: € 135 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2022 is in vergelijking tot 31 december 2021 afgenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,1 miljoen. De daling zit voornamelijk in de afname van de vorderingen (€ 0,2 miljoen). In het eerste halfjaar 2022 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,1 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen).

Jeroen van den Heuvel, CEO Alumexx: “ Ik ben uiteraard trots dat we wederom een groei van de omzet hebben kunnen laten zien. Dit ondanks alle onzekerheden van oorlogen, inflatie, een dreigende recessie en een zeer onrustige grondstoffenmarkt. De extra gemaakte verkoopkosten zijn ook een lange termijn investering voor de groei van ons bedrijf. Daarbij maakt ook de naamsbekendheid en kracht van onze eigen online platforms een groot onderdeel uit van de investeringen in verkoop- en promotiekosten. De eenmalige omzet boost in 2021 van de thuisklussers uit de COVID-19 lockdowns heeft de autonome groei in 2022 wat getemperd. Vandaar ook de trots op wat we toch aan groei gerealiseerd hebben over de 1e helft van 2022. De overname van Lado in september 2022 zal bijdragen aan een verdere omzetgroei in de 2e helft van 2022.

Ik wil afsluiten met het streven van Alumexx om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden.De synergie en potentie van deze beoogde overnames passen precies bij de doelstellingen en ambities van Alumexx. Hiermee krijgen we direct de slagkracht om één van de grootste leveranciers van klimmaterialen in Europa te worden. Ook de uitbouw van het team met deze ervaren en kundige mensen in onze branche, zal de huidige groei van online sales alleen maar versterken. Ook persoonlijk kijk ik erg uit naar de samenwerking en toekomst van dit traject.”


Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 • Verkorte geconsolideerde balans
 • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • Toelichting
 • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.

Alumexx rondt overname van Lado succesvol af

Etten-Leur, 7 september 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft het due dilligence onderzoek van Lado Klimmaterialen B.V.  succesvol afgerond en de overname overeenkomst getekend. Alumexx neemt alle aandelen van Lado over. Deze overname past binnen de strategie van Alumexx om in de komende jaren te groeien, zowel autonoom als door overnames.  

Lado is een gerenommeerd Nederlands bedrijf dat al sinds 1960 bestaat en gevestigd is in Rotterdam. Lado verkoopt klimmaterialen en biedt speciale maatwerk oplossingen voor de bouw, (haven)industrie en ZZP-markt, in Nederland en Europa. In 2021 realiseerde de onderneming een winstgevende omzet van ruim € 1,2 miljoen.

Alumexx heeft de producten van Lado nog niet in het assortiment, wat kansen biedt om een verdere omzetgroei te kunnen realiseren. Daarnaast komt er met de overname een strategisch belangrijke vestiging bij, wat ten goede komt aan de efficiëntie van de distributie en service. De huidige eigenaren van Lado zullen toetreden tot het management van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te kunnen bouwen.  

De koopsom bestaat uit een vaste koopprijs van in totaal € 232.000 en een aanvullende betaling voor de voorraden en het werkkapitaal van in totaal € 275.000.  De vaste koopprijs wordt voldaan door de uitgifte van 200.000 aandelen A, ofwel € 152.000 op basis van de slotkoers van het aandeel Alumexx van € 0,76 op 6 september 2022, een betaling in contanten van € 40.000 op overnamedatum en een betaling in contanten van € 40.000 na één jaar. De aanvullende koopprijs wordt voor € 125.000 in contanten voldaan na 3 maanden en voor € 150.000 in contanten na 9 maanden, mits het saldo het werkkapitaal en de voorraden op 30 juni 2022 groter of gelijk is aan € 275.000.  

Remco van der Does, directeur-grootaandeelhouder Lado:  “Wij zijn zeer verheugd met de overname van Lado door Alumexx. Na 62 jaar een familiebedrijf te zijn geweest, zijn wij toe aan de volgende stap. Door intensivering van de samenwerking en de toekomstplannen van Alumexx , zien wij mooie kansen voor ons bedrijf binnen Alumexx.”

Jeroen van de Heuvel, CEO Alumexx: “We zijn verheugd dat het due diligence onderzoek succesvol is afgerond. Wij kijken uit naar de samenwerking met Lado en de mooie toekomstperspectieven die deze overname biedt door de toetreding van het management van Lado en door de producten die aan het assortiment worden toegevoegd.“

Due diligence onderzoeken gestart voor de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group
Op 4 augustus jongstleden heeft Alumexx bekendgemaakt dat intentieovereenkomsten zijn getekend met Euroscaffold en ASC Group om tot een overname te komen. Alumexx verwacht dat de combinatie op alle fronten significante schaal- en synergievoordelen zal gaan opleveren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate, zodat Alumexx, na beide overnames, de robuuste bedrijfsomvang zal hebben die past bij een beursnotering. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven, na eliminatie van de intercompany omzet tussen ASC Group en Alumexx, bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen. Het streven is om de beoogde overnames in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden.  

De Raad van Commissarissen heeft inmiddels een corporate finance partij aangesteld die de due diligence onderzoeken uitvoert en Alumexx ondersteunt bij het financieringsarrangement. Na succesvolle afronding zal Alumexx de beoogde overnames ter goedkeuring voorleggen aan haar aandeelhouders, en daartoe een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Op 15 september 2022 zal Alumexx haar halfjaarcijfers publiceren.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.
Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx tekent intentieverklaringen overnames Euroscaffold en ASC Group

Etten-Leur, 4 augustus 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft met twee verschillende bedrijven een intentieovereenkomst (“LOI”) getekend om tot een overname te komen. De eerste LOI werd getekend met Euroscaffold, de tweede met ASC Group.
Euroscaffold is een gerenommeerde Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen, welke al ruim 14 jaar bestaat en welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten.
ASC Group bestaat al ruim 30 jaar als toonaangevend merk en producent van een zeer breed pakket industriële klimmaterialen, welke over de gehele wereld verkocht en geleverd worden.
Alumexx zal met deze beoogde overnames direct tot de top van producenten in hoogwaardige aluminium klimmaterialen in Europa behoren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate. Alumexx zal op korte termijn starten met de due diligence onderzoeken en streeft ernaar de transacties in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden.

Het assortiment zal na afronding van de beoogde overnames bestaan uit aluminium rolsteigers, steigeraanhangers, kamersteigers, hangbruggen, permanente installaties, specials, ladders, trappen en alle materialen die benodigd zijn voor het veilig werken op hoogte. Euroscaffold is gevestigd in Krommenie en beschikt over 10.000m2 aan productie- en distributieruimte en een uitgebreide sales organisatie. ASC Group is gevestigd in Etten-Leur en produceert al jaren voor onder andere Alumexx, Bo-rent, Zevij, Ferney, EDE en Powerclimber USA. ASC Group beschikt over 16.000m2 aan productie- en distributieruimte en eigen sales entiteiten in onder andere Amerika en Duitsland. 

Euroscaffold heeft een zeer sterke online-positie met eigen webshops, wat uitstekend aansluit op de strategie en activiteiten van Alumexx. Het is de intentie dat het management van Euroscaffold en ASC Group ten dienste van Alumexx aanblijft.

ASC Group is de voormalige moedermaatschappij van Alumexx B.V. die eind 2017 aan het beursfonds Alumexx verkocht werd. ASC Group is voor Alumexx nog steeds een belangrijke leverancier van aluminium klimmaterialen, die Alumexx aan consumenten en semiprofessionele gebruikers verkoopt. ASC Group produceert en verkoopt daarnaast vergelijkbare producten voor de professionele markt. Daarnaast is Jeroen van den Heuvel, de CEO van Alumexx, grootaandeelhouder van ASC Group.

Alumexx verwacht dat de combinatie op alle fronten significante schaal- en synergievoordelen zal gaan opleveren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate, zodat Alumexx, na beide overnames, de robuuste bedrijfsomvang zal hebben die past bij een beursnotering. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven, na eliminatie van de intercompany omzet tussen ASC Group en Alumexx, bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen.  

De beoogde overnames zullen betaald worden door een combinatie van externe financiering en vendor leningen en door uitgifte van nieuwe aandelen. In grove lijnen zitten partijen al op één lijn, maar de exacte invulling zullen partijen in de komende periode nog nader bepalen en invullen. De beoogde overnames zijn onder voorbehoud van financiering. Alumexx verwacht dat de beoogde overnames succesvol gefinancierd kunnen worden.

Vanwege het belang dat Jeroen van den Heuvel heeft in ASC Group treedt niet hij, maar de Raad van Commissarissen (RvC) op namens Alumexx bij het voeren van de onderhandelingen en bij het uitvoeren van de due diligence onderzoeken die op korte termijn gestart zullen worden. Het doorgaan van de overnames zal onder meer afhankelijk zijn van de uitkomsten van deze onderzoeken.

Na succesvolle afronding van de due diligence onderzoeken, zal Alumexx de beoogde overnames ter goedkeuring voorleggen aan haar aandeelhouders, en daartoe een buitengewone algemene vergadering (BAVA) bijeenroepen. Partijen hebben met elkaar een exclusiviteitsperiode tot medio 2023 afgesproken, waarbij ernaar gestreefd wordt om de transacties in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden.        

Berry den Bezemer, voorzitter RvC Alumexx:
“Namens de RvC zijn we verheugd met het zetten van de eerste stap door het ondertekenen van de LOI’s met Euroscaffold en ASC Group. Deze beoogde overnames passen perfect binnen de strategie van Alumexx om in de komende jaren fors te groeien, zodat Alumexx de robuuste bedrijfsomvang zal hebben die past bij een beursnotering.

De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate. Euroscaffold en ASC Group hebben moderne ontwikkelingslijnen met uitgebreide robotstraten en de producten zijn van hoge kwaliteit. De beoogde overnames opent de deur naar optimalisaties en schaalvoordelen in de inkoop, de logistiek en de productie en zorgt voor synergievoordelen in de sales en e-commerce. Daarnaast hebben Euroscaffold en ASC Group afzetkanalen in gebieden waar Alumexx nog niet vertegenwoordigd is.  

Er zullen uiteraard eerst due diligence onderzoeken worden gestart wat bepalend zal zijn om de beoogde overnames en de financiering van de overnames succesvol te kunnen afronden. We wachten met enthousiasme deze onderzoeken af en zullen hierna een BAVA bijeenroepen.”

Frank van der Weide en Marco Hakvoort, management Euroscaffold:
“In 2008 zijn wij als klein constructiebedrijf in aluminium producten begonnen. In de afgelopen jaren zijn wij uitgegroeid tot een productiebedrijf in rolsteigers en aanverwante klimmaterialen met 50 personeelsleden en hebben wij een mooi marktaandeel met ons merk Euroscaffold kunnen opbouwen. Wij verwachten in de combinatie met Alumexx en ASC Group in de komende jaren nog harder te kunnen groeien en kijken uit naar de samenwerking.”

Jeroen van den Heuvel, grootaandeelhouder ASC Group en CEO Alumexx:
“De beoogde combinatie van Euroscaffold, ASC Group en Alumexx biedt voor alle partijen geweldige kansen. Het management van Euroscaffold is van een zeer hoog en technisch niveau en heeft in een paar jaar tijd een enorme doorontwikkeling doorgevoerd op het gebied van productie, e-commerce en internationalisering. Ik verheug me op de succesvolle afronding van de beoogde overnames, de samenwerking, de groeimogelijkheden en kansen die dit gaat bieden.”

Beoogde overname Lado
Tot slot, een korte update over de beoogde overname van Lado, welke op 24 maart jl. door een persbericht is aangekondigd. De due diligence is in de afrondende fase en de verwachting is dat de beoogde overname van Lado op korte termijn zal worden afgerond.  

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx: opnieuw sterke groei van omzet en resultaat

Etten-Leur, 20 april 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2021 gepubliceerd. De omzet steeg met 61% tot € 6,7 miljoen.
De EBITDA nam toe tot ruim € 0,5 miljoen.

“Met trots publiceren we de jaarrekening 2021 van Alumexx. Op de vele uitdagingen die samenhingen met COVID-19, prijsstijgingen en stagnerende leveringen wist ons bedrijf wendbaar te reageren. Dit heeft geleid tot een mooi resultaat in 2021. In 2022 zullen de uitdagingen voortduren, vanwege de wereldwijde onrust, een tekort aan grondstoffen en verdere prijsstijgingen. Gezien de eerste resultaten in 2022 ben ik ervan overtuigd dat Alumexx deze aankan en gaan we positief gestemd de toekomst tegemoet.”  – Jeroen van den Heuvel CEO

 

Kerncijfers 2021
De omzet van Alumexx steeg in 2021 met 61 % van € 4.1 miljoen tot € 6,7 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd.  De omzet per afzetkanaal ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000) 2021 2020
Dealers / directe klanten 3.378 2.267
Eigen online platforms 2.357 942
Externe online platforms 617 555
Bouwmarkten 309 362
Totaal netto-omzet 6.661 4.126

De EBITDA (het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) nam toe van €352.000 in 2020 naar € 548.000 in 2021.
Het bedrijfsresultaat groeide van € 233.000 in 2020 tot € 415.000 in 2021, een stijging van ruim 78%.  De nettowinst kwam uit op € 332.000 (2020: € 173.000).

Het balanstotaal steeg van € 2,1 miljoen tot € 2,4 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op een bedrag van € 1,3 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2020 met € 0,3 miljoen.

Een toename van de voorraden en vorderingen zorgden voor een negatieve netto kasstroom van € 528.000.
Net als in 2020 hoefde Alumexx ook in 2021 geen gebruik te maken van externe financieringen of COVID-19 steunmaatregelen van de overheid.

 

Webshop sales en betrouwbaarheid in leveringen: winstpijlers
De omzetgroei werd vooral gerealiseerd via de eigen digitale afzetkanalen. De totale omzet hiervan nam in 2021 met 150% toe tot € 2,4 miljoen (2020: € 0,9 miljoen). Aan deze groei werd stevig bijgedragen door de webshop verkopen van de in 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon.

Verkochte producten moeten tijdig geleverd worden. Alumexx slaagde hierin, onder meer door grotere voorraadposities aan te houden en door de transporten in eigen hand te nemen.
Daarnaast werd sterk ingezet op een uitstekende klantenservice.

 

Dealers
In 2021 realiseerde Alumexx de meeste omzet (51%) via de dealers en directe klanten. Daarmee zette de trend van relatieve daling door (2020: 55%, 2019: 65%). In absolute zin groeide de omzet via dit kanaal nog steeds fors, van
€ 2,3 miljoen in 2020 naar € 3,4 miljoen in 2021.

 

 

 

Prijzen en marge
Alumexx zag zich genoodzaakt verschillende keren een prijsverhoging door te voeren. Toch konden de prijsstijgingen niet volledig worden doorberekend, waardoor de procentuele nettomarge (de brutomarge na aftrek van de verkoopkosten) lager uitkwam dan in 2020. De nettomarge ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000) 2021 2020
Netto-omzet 6.661 4.126
Inkoopwaarde van de omzet -4.931 -3.223
Brutomarge 1.730 903
Verkoopkosten -796 -231
Nettomarge 934 672
  14,0% 16,3%

 

 

Vooruitzichten 2022
Alumexx heeft op 24 maart 2022 een intentieovereenkomst getekend met Lado Klimmaterialen B.V. te Rotterdam. Lado verkoopt klimmaterialen voor de bouw, (haven)industrie en de ZZP-markt. Na uitvoering van het due diligence onderzoek zal er meer informatie over de beoogde overname verstrekt worden. De beoogde overname betekent een belangrijke assortimentsuitbreiding voor Alumexx, die het mogelijk maakt de noodzakelijke groei en verbreding van het marktaandeel te realiseren.

Ondanks de uitdagingen in de eerste maanden van 2022 (oorlog in de Oekraïne, grondstoftekorten en stijgende inkoopprijzen) groeide de omzet van Alumexx in het eerste kwartaal 2022 weer ten opzichte van het eerste kwartaal 2021. Alumexx heeft de verkoopprijzen in januari 2022 verhoogd en zal waarschijnlijk genoodzaakt zijn een volgende prijsverhoging door te voeren in mei 2022. Alumexx is ervan overtuigd de uitdagingen aan te kunnen en is positief gestemd over de vooruitzichten van 2022. .

 

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag 2021 is op 20 april 2022, na sluiting beurs, gepubliceerd op de website www.alumexx-nv.nl. Alumexx is er ondanks vele inspanningen niet in geslaagd om een controlerende OOB accountant te vinden. Bij de jaarrekening van 2021 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant.

 

Algemene vergadering
De algemene vergadering zal plaats vinden op 17 juni 2022 in Hotel Princeville te Breda.  De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

 

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

 

Alumexx tekent intentieverklaring overname

Etten-Leur, 24 maart 2022- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft een intentieovereenkomst (‘LOI’) getekend met Lado Klimmaterialen B.V. te Rotterdam. Lado is een gerenommeerd Nederlands bedrijf dat al sinds 1960 bestaat. Lado verkoopt klimmaterialen voor de bouw, industrie en ZZP-markt, in Nederland en Europa.

Zoals bekend zoekt Alumexx gericht naar strategische kansen voor uitbreiding, groei en overnames. Met deze beoogde overname zal er in geografisch opzicht belangrijke vestiging bijkomen voor Alumexx door de centrale ligging in Nederland, wat ten goede komt aan de efficiëntie van de distributie en service. Daarnaast is het de intentie dat de huidige eigenaren toe zullen treden tot het management van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te kunnen bouwen. Dit geldt zowel voor de reguliere sales als de online sales. Alumexx heeft de producten van het bedrijf nog niet in het assortiment. De assortimentsuitbreiding is voor het Bestuur van Alumexx belangrijk om de groei en verbreding van het marktaandeel te kunnen realiseren.

Naast de groei door de overname van DVLvanLoon en de organische groei van de afgelopen 2 jaar, zal deze overname naar verwachting een substantiële bijdrage aan de omzetgroei van Alumexx kunnen betekenen. De bedoeling is dat de beoogde overname deels betaald wordt door uitgifte van nieuwe aandelen en deels in contanten. De precieze invulling moeten partijen in de komende periode nog nader bepalen. Allereerst zal in de komende periode een due dilligence onderzoek worden uitgevoerd. Het doorgaan van de overname zal onder meer afhankelijk zijn van de uitkomsten van dat onderzoek.

“Wij zijn constant oriënterend bezig met de groei van Alumexx door middel van onder andere bedrijfsovernames. Wij denken dat de overname van Lado Klimmaterialen B.V. perfect past in de strategie van Alumexx. Daarom zijn we blij met deze intentieverklaring en kijken uit naar het due diligence onderzoek. Hierna zal er meer informatie over een eventuele overname verstrekt worden.” – CEO Jeroen van den Heuvel.

Op 20 april 2022 zal Alumexx haar jaarverslag 2021 publiceren.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Halfjaarcijfers 2021 Alumexx: omzet verdubbelt in eerste halfjaar

Etten-Leur, 15 september 2021 – Alumexx N.V., het aan Euronext Amsterdam genoteerde bedrijf van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2021 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2021 is de omzet nagenoeg verdubbeld ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De omzetstijging bedraagt 98%. Deze groei komt voort uit zowel autonome groei als door de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. welke nu voor een volledig halfjaar in de halfjaarcijfers zijn verwerkt.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2021 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,2 miljoen een toename van 98% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 (€ 1,6 miljoen). De groei van € 1,6 miljoen is voor de helft autonoom behaald en de andere helft komt voort uit de medio juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. Beide zijn goed voor een omzettoename van € 0,8 miljoen.

De omzetgroei is evenredig gerealiseerd via de eigen online platforms als uit de verkoop aan dealers en directe klanten. De omzetgroei uit de eigen online platforms komt voort uit de in juni 2020 overgenomen activiteiten van DVLvanLoon B.V. De groei in omzet van dealers en directe klanten is autonoom gerealiseerd. Bij beide kanalen is de omzettoename € 0,8 miljoen geweest. Voor de eigen online platforms betekent dit een omzetgroei van 310%.

Het aantal nieuwe dealers in Europa is toegenomen waarmee de dekking van de markt toe zal gaan nemen. Buiten Europa blijft de groei en vraag in Amerika ook toenemen. De samenwerking met onder anderen VDL , JCB en Hailo zijn hierin een sterke synergie.

Het grootste deel van de totale omzet werd net als in voorgaande jaren gerealiseerd via de dealers en directe klanten. De omzetstijging via dit kanaal bedroeg 92%. Het aandeel van de omzet gerealiseerd via eigen online platforms groeit sterk namelijk 33% in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van 16% in het eerste halfjaar 2020.

De omzet uit bouwmarkten en externe online platforms is in het eerste halfjaar 2021 licht gedaald dit is in lijn met de focus van de vennootschap die, vanwege de hogere brutomarge, voornamelijk is gericht op het eigen online platform en de dealers en directe klanten.

De omzettoename is met name gerealiseerd in Nederland, de omzet nam in Nederland met 115% toe tot € 2,3 miljoen. De buitenlandse omzet is met 64% toegenomen tot € 0,9 miljoen. Het verschil in omzettoename wordt vooral veroorzaakt door de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020. De omzet uit deze activiteiten wordt voornamelijk in Nederland gerealiseerd.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2021 is met ruim € 240 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 17,6% over het eerste halfjaar 2021 (eerste halfjaar 2020: 20,0%). De daling van de brutomarge heeft een aantal oorzaken namelijk de stijging van de wereldwijde aluminium grondstofprijzen die met enige vertraging zijn doorberekend in de verkoopprijzen, de sterke groei waarbij lagere marges zijn geaccepteerd en de wijziging omtrent transport. Het transport naar de klant werd voorheen door de leverancier van Alumexx verzorgd en verrekend in de kostprijs van de goederen. In 2021 is Alumexx zelf verantwoordelijk voor het transport wat uitbesteed wordt aan externe partijen. Met verdere groei kan het transport steeds kosten efficiënter gerealiseerd worden waarbij het de verwachting is dat dit zal bijdragen aan de marge.
De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2021 toegenomen met € 131 duizend. Deze toename komt onder andere voort uit de overname van de activiteiten van DVLvanLoon B.V. in juni 2020 welke nu voor een volledig halfjaar op Alumexx drukken. Een belangrijke component hierin zijn de kosten van informatisering en kosten gericht op de vindbaarheid van de eigen online platforms.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2021 bedroeg € 135 duizend (eerste halfjaar 2020: € 34 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2021 is in vergelijking tot 31 december 2020 toegenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,3 miljoen. De toename zit voornamelijk in de stijging van de geldmiddelen (€ 0,2 miljoen) en hier tegenover een toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen) en het eigen vermogen (€ 0,1 miljoen). In het eerste halfjaar 2021 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,2 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen) en de toename van de handelscrediteuren en overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen).

Ontwikkelingen na balansdatum
De intentie tot overname van een online platform van een jong Nederlands bedrijf, welke op 7 april 2021 door een persbericht is aangekondigd, is na een beperkt due dilligence onderzoek geannuleerd. Beide partijen zijn de mening toegedaan dat een overname op dit moment te weinig toegevoegde waarde zal opleveren. Alumexx zal zich blijven oriënteren op mogelijke overnames.

Daarnaast blijft Alumexx zich maximaal inzetten tot het vinden van een OOB accountant voor de controle van de jaarrekening. Er is tot op heden nog geen doorbraak in deze zoektocht te melden.

Vanwege de toename van de omzet en de groei van de organisatie, is Erik Nieuwlaats (MSc Register Accountant CIA) van Doomen & Quist toegetreden tot het managementteam als controller en adviseur voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx. Hiermee maakt Alumexx de slag naar het volgende niveau voor de komende jaren.

Vooruitzichten 2021
De verwachting is dat de omzet in de tweede helft van 2021 verder zal blijven groeien. Met de reeds doorgevoerde en noodzakelijke prijsstijgingen, in combinatie met een te verwachten stabielere grondstoffenmarkt, is de verwachting dat de marge zal aantrekken.

Jeroen van den Heuvel – Alumexx CEO: “Ik ben ontzettend trots hoe ons team, de organisatie, de omzet en het resultaat aan het groeien is. Wij zijn een solide organisatie met veel potentie, gezonde cijfers en werken nog steeds zonder vreemd kapitaal en leningen. Onze naamsbekendheid neemt steeds verder toe, mede door de gedegen dealerorganisatie en onze online platforms. Daarnaast blijft ons team en de professionele kennis groeien. De ontwikkelingen rondom de grondstoffen prijzen blijven we nauwgezet monitoren. We hebben de afgelopen periode veel nieuwe producten geïntroduceerd en er staan ook nog een hoop innovatieve producten op de planning voor de komende jaren. We zien de toekomst heel positief tegemoet.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

 • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
 • Verkorte geconsolideerde balans
 • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
 • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • Toelichting
 • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.

Alumexx : sterke groei van omzet en resultaat

Etten-Leur, 28 april 2021 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2020 gepubliceerd. De omzet van Alumexx is in 2020 met 78% toegenomen tot € 4,1 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd. De activiteiten van DVLvanLoon, die medio 2020 werden overgenomen, droegen in 2020 met € 0,9 miljoen bij aan de omzet. Het bedrijfsresultaat verdubbelde van € 0,1 miljoen in 2019 naar € 0,2 miljoen in 2020.

2020 was voor velen een bewogen en gecompliceerd jaar. De pandemie, door het snel om zich heen grijpende COVID-19 virus, zorgde wereldwijd voor problemen. Daarbij werden veel bedrijven enorm op de proef gesteld. Door haar sterke positie op het gebied van e-commerce kon Alumexx flexibel reageren op de marktsituatie en een stevige groei laten zien.

Kerncijfers 2020
Alumexx wist in 2020 een omzet te genereren van € 4,1 miljoen, een toename van 78% ten opzichte van de omzet van € 2,3 miljoen in 2019. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 233.000 positief (2019: € 104.000 positief). De nettowinst steeg van € 60.000 in 2019 tot € 173.000 in 2020. Het balanstotaal nam toe van 1,3 miljoen tot 2 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op € 971.000 (2019 : € 688.000). De kasstroom was € 503.000 positief en de solvabiliteitsratio bedroeg 47%. Alumexx heeft in 2020 geen gebruik hoeven maken van externe financieringen of steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling of een mogelijk uitstel van belastingbetalingen.

Flexibiliteit van enorm belang
Verhoudingsgewijs werd de grootste groei gerealiseerd in verkopen via webshops.  De totale omzet van de digitale afzetkanalen nam in 2020 toe tot € 1,5 miljoen (2019: 0,5 miljoen). Deze verkopen konden ondanks de COVID-19 maatregelen doorgaan: Alumexx was in staat haar producten te blijven leveren, en dit te combineren met een sterke klantenservice. Vooral de thuisklusser wist de weg via online platforms naar de producten van Alumexx te vinden. Omdat Alumexx erin slaagde de bestelling en leveringen flexibel in te passen in de Covid-19 omstandigheden werd 2020 een goed jaar.

Dealernetwerk
De meeste omzet komt nog altijd van de dealers (in 2020 ruim 55%, in 2019 65%). De totale omzet van het dealernetwerk nam toe tot € 2,3 miljoen (2019: 1,5 miljoen). Alumexx is trots en zuinig op haar dealernetwerk, omdat dekkingsgraden en service belangrijk zijn voor het merk in de branche. Deze dealers bestaan onder andere uit leden van de Koninklijke OnderhoudNL organisatie (met ruim 2200 aangesloten leden) en van Zevij-Necomij, een inkooporganisatie met 575 groothandels in de Benelux. Verder heeft Alumexx buitenlandse dealers in Duitsland, België, Frankrijk, Portugal en Scandinavië. De omzet via de bouwmarkten bedroeg in 2020 € 0,3 miljoen en steeg licht ten opzichte van 2019.

Internationalisering
De omzettoename werd met name gerealiseerd in Nederland: deze steeg van € 1,5 miljoen naar € 2,9 miljoen.

De buitenlandse omzet nam toe van € 0,8 miljoen naar € 1,2 miljoen. Vooral Duitsland is hierbij een belangrijk afzetkanaal. In 2020 werd een warehouse geopend in Datteln, onder andere om dealers sneller te kunnen beleveren. Daarnaast zet Alumexx op een voorzichtige, wereldwijde expansie, vooral in de VS. Er zijn steeds meer Alumexx producten in de VS verkrijgbaar via platformen zoals Amazon en Amazon FBA (Fulfillment By Amazon). FBA betekent dat producten binnen 72 uur in alle 52 staten geleverd kunnen worden.

Vooruitzichten 2021
Het jaar 2021 is met goede vooruitzichten begonnen. In de eerste maanden vertoonde de omzet, conform de prognose, wederom verdere groei. Een aantal investeringen, die in 2020 werden gedaan met betrekking tot onder meer verbeterde bestel- en leveringssystemen, efficiëntere bedrijfsprocessen en een verhoogde online vindbaarheid zullen naar verwachting bijdragen aan de  verdere groei.

Ervan uitgaande dat de op 7 april 2021 getekende intentieverklaring gevolgd wordt door de beoogde overname, zal ook dit jonge, Nederlandse bedrijf met zijn gunstige geografische ligging naar verwachting bijdragen aan verdere groei. In de heer Berry den Bezemer, die wordt voorgedragen als opvolger van de heer Simon Jost , verwacht Alumexx een goede nieuwe voorzitter van het Raad van Commissarissen te hebben gevonden, die uitstekend past binnen het profiel en de groeifase waarin Alumexx zich bevindt. Op 15 juni 2021 zal de benoeming van de heer Den Bezemer  worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Jeroen van den Heuvel – Alumexx CEO: “Met trots presenteren we het jaarverslag 2020. We zijn erg tevreden met het behaalde resultaat. 2020 was een enorm bewogen jaar waar ook ondernemers tot het uiterste werden gedreven, waarbij flexibiliteit en schaalbaarheid in de bedrijfsvoering belangrijker waren dan ooit. Dat we het jaar zo hebben kunnen afsluiten geeft aan dat we daadkrachtig zijn, met een gezonde basis en veel potentie op de lange termijn. Het jaar 2021 belooft veel goeds en we gaan met enthousiasme de toekomst tegemoet.

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag over 2020 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op 28 april 2021, na sluiting van de beurs. Zoals in eerdere persberichten is toegelicht, is het Alumexx ondanks de benodigde en vele inspanningen niet gelukt om een aanbieding te ontvangen van één van de controlerende OOB accountants. Bij de jaarrekening van 2020 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant. Alumexx meent dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2020 van Alumexx te controleren een wettelijk grond is om op basis van art 393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek 2 tot vaststelling te kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2020 door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Euronext Amsterdam heeft op 13 april 2021 een notice gepubliceerd met nadere maatregelen over de zogenoemde Penalty Bench (strafbankje). Alumexx is hier vorig jaar op terecht gekomen omdat er geen OOB accountantscontrole heeft plaatsgevonden met betrekking tot de jaarrekening 2019. De maatregel betekent voor Alumexx dat Euronext Amsterdam, te rekenen vanaf vanaf 13 april 2021, een maximale termijn van 24 maanden verbindt aan het verblijf op de Penalty Bench. Alumexx heeft het vertrouwen dat zij als fonds, gezien de gelegde contacten met de OOB accountantskantoren, erin zal slagen om binnen de gestelde periode alsnog aan de noteringsvoorschriften te voldoen.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering zal plaats vinden op 15 juni 2021 in Hotel Princeville te Breda. Dit blijft onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen en situatie omtrent veiligheid inzake de gevolgen van het coronavirus. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.
Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Alumexx draagt voorzitter Raad van Commissarissen voor

Etten-Leur, 20 april 2021 – De Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. draagt Berry den Bezemer voor als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Simon Jost die volgens rooster aftreedt in de jaarvergadering 2021. De voordracht zal aan de aandeelhouders van Alumexx ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse Algemene Vergadering die op 15 juni 2021 wordt gehouden.

Berry den Bezemer is onder andere oprichter en mede-eigenaar van Den Bezemer Group B.V., algemeen directeur van Wagensveld B.V. en commissaris van Plastiform Ommen B.V. Hij heeft een brede bedrijfskundige ervaring, zowel nationaal als internationaal, onder meer als commercieel directeur en algemeen directeur en in toezichthoudende en adviserende functies.
Simon Jost, voorzitter RvC: “Ik ben verheugd met de voorgestelde komst van Berry den Bezemer als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Berry past uitstekend binnen het profiel van de Raad van Commissarissen en is met zijn expertise en achtergrond een waardevolle aanvulling. Zeker nu Alumexx naar de volgende groeifase gaat. Hij heeft een brede achtergrond, zowel in het nationale als internationale bedrijfsleven en beschikt over goede bestuurlijke en toezichthoudende vaardigheden. Volgens rooster zal ik aftreden in de jaarvergadering 2021.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alumexx zal worden gehouden op dinsdag 15 juni 2021.

Op 28 april 2021 zal Alumexx haar jaarverslag 2020 publiceren.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.
De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx tekent intentieverklaring overname

Etten-Leur, 7 april 2021- Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft een intentie overeenkomst (‘LOI’) getekend voor de overname van de activiteiten van een jong Nederlands bedrijf dat klimmaterialen online verkoopt.

De verwachte overname past binnen de strategie van Alumexx om de omzet verder te laten groeien door bedrijven over te nemen die zich op de online verkopen van klimmaterialen richten. Daarnaast is het de intentie dat de huidige eigenaar mee over komt naar het management team van Alumexx om de commerciële kansen samen verder uit te bouwen. Ook geografisch kan de verwachte overname een belangrijke bijdrage aan de verdere groei van Alumexx gaan leveren.

Het streven is de overname op korte termijn af te ronden. De komende tijd zal een beperkt due diligence onderzoek worden uitgevoerd en een strategisch plan worden gemaakt om de transactie spoedig af te kunnen ronden. De transactie zal volledig door middel van een aandelenuitgifte worden voldaan. De aandelenuitgifte zal leiden tot een toename van het uitstaande aandelenkapitaal van minder dan 1%. Verdere gegevens zullen bekend worden gemaakt zodra het proces is afgerond.

CEO Jeroen van den Heuvel: “Wij zijn constant oriënterend bezig met de groei van Alumexx door middel van onder andere acquisities van bedrijven die zich richten op de online verkoop van klimmaterialen, en daar zal deze overname perfect binnen passen. Wij zijn blij met deze intentie overeenkomst en willen de overname zo snel mogelijk afronden. Zeker daar dit jonge bedrijf snel groeit in de online verkopen en deze partij een vrij nieuwe en brede klantenkring heeft. Wij kijken uit naar een verdere samenwerking met de jonge en ambitieuze eigenaar om samen de commerciële kansen in onze markten te benutten en de groei van onze gehele organisatie verder te versnellen.

Op 28 april 2021 zal Alumexx haar jaarverslag 2020 publiceren.

 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

 

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

 

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).