Aandeelhouders PHELIX N.V. geven akkoord aan overname Alumexx

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die vandaag in Eindhoven gehouden is, heeft  akkoord gegeven aan de overname van Alumexx en de daarop gerichte statutenwijziging. De vennootschap PHELIX N.V. heeft daarmee de onderneming Alumexx aan zich verbonden en neemt de naam Alumexx aan.

Aandeelhouders hebben verder ingestemd met de benoeming van directeur J. van den Heuvel van Alumexx tot bestuurder van de vennootschap, als opvolger van de S.A.M. Duijvestijn. De heer Duijvestijn ontving dank voor zijn diensten aan de vennootschap tot heden en blijft beschikbaar als adviseur om de verantwoording van boekjaar 2017 af te ronden en de onderneming in de eerste maanden op de beurs te begeleiden.

Vanaf 2 januari aanstaande zal de vennootschap met de aan haar verbonden onderneming onder de naam Alumexx genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam. Daarmee krijgt de effectenbeurs er een jonge, snelgroeiende onderneming bij. Alumexx produceert aluminium klimmaterialen als trappen en steigers voor de doe-het-zelf markt. De onderneming is verzelfstandigd uit Aluminium Scaffolding Company (ASC), dat over de afgelopen 26 jaar een vooraanstaande positie heeft opgebouwd op in de professionele markt voor klimmaterialen.

De heer Van den Heuvel is oprichter en eigenaar van ASC. Hij heeft het dagelijks management van ASC overgedragen en gaat zich full time richten op de ontwikkeling van Alumexx. De onderneming verwacht vanuit een bescheiden basis snel te kunnen expanderen in de groeiende doe-het-zelf markt voor klimmaterialen in Europa en Noord-Amerika.

 

Voor nadere informatie:

Roos Bouws (Creative Venue)
020 – 452 5225
info@phelixnv.nl
www.phelixnv.nl

 

FAQ – antwoord op vragen over Alumexx en haar beursnotering

1. Wat is het profiel van Alumexx als nieuwe beursonderneming?

Alumexx is de verzelfstandigde dochter van Aluminium Scaffolding Company (ASC), producent van aluminium klimmaterialen zoals trappen, steigers en loopbruggen. ASC heeft sinds 1991 een vooraanstaande internationale positie opgebouwd in de professionele en industriële markt. Alumexx is de afgelopen jaren ontstaan als nevenactiviteit, in reactie op vraag uit de doe-het-zelf markt (DHZ-markt), en maakt trappen en steigers voor particuliere en semiprofessionele gebruikers. Na verzelfstandiging denkt Alumexx, vanuit een bescheiden basis, snel te kunnen groeien in de versnipperde DHZ-markt in Europa en Noord-Amerika.

Met Alumexx krijgt de effectenbeurs er een snelgroeiende industriële onderneming bij die Nederlandse kwaliteitsproducten afzet op een internationale markt.

 

2. Hoe is Alumexx aan haar beursnotering gekomen?

Alumexx zocht een notering om de status en naamsbekendheid te versterken, die nodig is om de beoogde internationale expansie te ondersteunen. In de omgekeerde overname van PHELIX N.V., een beursgenoteerde vennootschap zonder operationele activiteiten, vond Alumexx een snelle en efficiënte manier om notering te verkrijgen.

 

3. Wie zijn de aandeelhouders van Alumexx?

De oprichter, directeur en eigenaar van de onderneming, Jeroen van den Heuvel, heeft tegen inbreng van zijn onderneming een belang van 35% gekregen in de vennootschap, door uitgifte van nieuwe aandelen. Daarbij is het belang van de grootaandeelhouders van het voormalige PHELIX N.V., Mountainshield Capital Fund, Kuikens B.V. en S. Jost, verwaterd tot respectievelijk 23%, 30% en 3%. De resterende 9% van de aandelen zijn in handen van andere beleggers en in beginsel beschikbaar voor vrije beurshandel (free float).

 

4. Hoe groot is risico van speculatieve handel en irrationele koersbewegingen?

Alumexx heeft bewust gekozen voor stabiliteit in de eigendom, om de onderneming de komende jaren ongestoord te kunnen ontwikkelen. Alle grootaandeelhouders hebben zich verbonden aan een lock-up, die hen verplicht om het overgrote deel van hun aandelen de komende twee jaar vast te houden. Directeur-grootaandeelhouder Jeroen van den Heuvel zal 30 maanden lang helemaal geen aandelen verkopen, de andere drie grootaandeelhouders mogen de komende twee jaar per jaar maximaal 10% van hun bezit verkopen.

Tegenover de stabiliteit in de eigendom staat mogelijke volatiliteit in de koersontwikkeling. Zolang aandeelhouders slechts zeer beperkt aandelen mogen verkopen, zijn er relatief weinig aandelen voor vrije verhandeling beschikbaar. De komende twee jaar kan de free float bij maximaal gebruik van de uitzondering op de lock-up toenemen tot 20% van de uitstaande aandelen. Eenzijdige vraag of aanbod van aandelen bij een beperkt aantal beschikbare aandelen kan leiden tot grote koersuitslagen.

De grootaandeelhouders zullen zich laten leiden door hun inschatting van de waardeontwikkeling van Alumexx. Zij hopen dat andere aandeelhouders zich bij hen aansluiten. Wie uit speculatieve motieven deelneemt en zich door de waan van de dag(handel) laat leiden, doet dat voor eigen risico.

 

5. Gaat Alumexx op afzienbare termijn een kapitaalberoep doen op de beurs?

Alumexx is schuldenvrij en beschikt over de belangrijkste productiemiddelen, een distributiecentrum en een webshop. De komende twee jaar kan de onderneming de autonome groei financieren uit de cash flow die zij genereert. Uitgifte van nieuwe aandelen zal de komende jaren alleen aan de orde zijn in het kader van samenwerking en overname waarvoor (deels) in aandelen wordt betaald.

 

6. Waar is meer informatie te vinden over de onderneming Alumexx?

Medio januari zal algemeen directeur Jeroen van den Heuvel zijn onderneming presenteren aan de markt en de media. Een eerste financiële verantwoording van resultaten en ontwikkeling volgt bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2018.

 

Voor meer informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.com
020-2386378

PHELIX N.V. geeft aanvullende informatie over Alumexx

Ter voorbereiding op de buitengewone aandeelhoudersvergadering stelt PHELIX N.V. aanvullende informatie beschikbaar over Alumexx.  

PHELIX heeft op 16 november jl. een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen om goedkeuring te vragen voor de voorgestelde overname van Alumexx. Daartoe heeft PHELIX informatie op haar website geplaatst, waaronder een informatiememorandum. In aanvulling op dit informatiememorandum heeft PHELIX heden meer cijfermatige gegevens over Alumexx beschikbaar gesteld op de website.

De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op donderdag 28 december a.s. te Eindhoven. Het informatiememorandum, de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering, de agenda, het voorstel tot statutenwijziging en de overige vergaderstukken zijn verkrijgbaar via de website van de vennootschap www.phelixnv.nl.

 

Over PHELIX NV:

PHELIX N.V. (voorheen Inverko N.V.) is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in oktober 2016, een vennootschap zonder operationele activiteiten.

Voor meer informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.com
020-2386378

PHELIX N.V. legt overname Alumexx voor aan aandeelhouders

PHELIX heeft het due dilligence onderzoek naar Alumexx met positieve uitkomst afgerond. Daarop hebben PHELIX en Alumexx besloten verdere uitvoering te geven aan de voorgenomen overname door deze voor te leggen aan de  vergadering van aandeelhouders op 28 december a.s.

PHELIX N.V. maakte op 24 oktober jl. bekend dat zij een intentieovereenkomst had getekend tot overname van Alumexx B.V. Alumexx is nu nog onderdeel van ladder-, trappen- en steigerfabrikant Aluminium Scaffolding Company. Indien aandeelhouders hiermee instemmen zal Alumexx voor een bedrag van € 555.000 worden verkocht aan PHELIX. Over deze voorgenomen overname wordt per heden een informatiememorandum beschikbaar gesteld.

PHELIX zal de aankoop betalen door uitgifte van 3.700.000 aandelen A aan de heer J. van den Heuvel tegen een prijs van € 0,15 per aandeel. Thans staan 6.995.515 aandelen uit. De heer Van den Heuvel zal hiermee een belang verwerven van 35% in PHELIX. In de aandeelhoudersvergadering zal vrijstelling worden gevraagd van het uitbrengen van een openbaar bod.

Indien goedkeuring van aandeelhouders wordt verkregen heeft de vennootschap zich als doel gesteld om de transactie voor het einde van het jaar 2017 af te ronden. Aan aandeelhouders zal ook worden voorgelegd de naam PHELIX N.V. te wijzigen in Alumexx N.V. en de heer Van den Heuvel te benoemen tot CEO. De heer Duijvestijn zal aftreden als CEO.

Per de datum van verkrijging van zijn aandelen zal voor de heer Van den Heuvel een lock-up periode gelden van 30 maanden. Met de andere grootaandeelhouders (Mountainshield Capital Fund, Kuikens B.V. en de heer Jost) is een lock-up periode afgesproken van 24 maanden, ieder voor 90% van het aandelenbezit gedurende maand 1 tot 12 en voor 80% gedurende maand 13 tot 24.

Het streven is dat beursnotering onder de naam Alumexx N.V. ingaat per 1 januari 2018.

Op de agenda staat ook de benoeming van accountantskantoor Stichting Accon AVM, ter vervanging van Baker Tilly Berk N.V., voor het onderzoek van de jaarrekening 2017. Deze wisseling hangt samen met de grotere affiniteit die Stichting Accon AVM heeft met kleine beursfondsen dan Baker Tilly Berk N.V.

Het informatiememorandum, de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering, de agenda, het voorstel tot statutenwijziging en de overige vergaderstukken zijn verkrijgbaar via de website van de vennootschap www.phelixnv.com.

 

Voor nadere informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.nl
www.phelixnv.nl
020-2386378

 

Over PHELIX NV:

PHELIX N.V. (voorheen Inverko N.V.) is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in oktober 2016, een vennootschap zonder operationele activiteiten.

Voor meer informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.com
020-2386378