Alumexx komt met meer expansie

Etten-Leur, 20 februari 2019 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt breidt het huidige assortiment uit en gaat verder met internationaliseren.

Afgelopen maanden is er door Alumexx hard gewerkt aan het verbreden van het assortiment. Dit wordt onder andere gedaan om aan de vraag vanuit de e-commerce markt te voldoen voor een breder en diverser aanbod.

Alumexx heeft haar strategie verder uitgediept en gaat dit de komende maanden intensiveren. Voorgaande jaren heeft geleerd dat er meer vraag is vanuit online sales en ook het internationale dealernetwerk naar Alumexx producten, zo ook voor aanvullende producten zoals accessoires en gereedschap. Dit heeft een positieve uitwerking op de marge en marktgroei. Het bestuur was al bezig met de planning om bijvoorbeeld productie te verspreiden over meerdere leveranciers , en hierin zijn een paar krachtige partnerships ontstaan met 2 Duitse fabrikanten. Daar Alumexx ook over artikelen beschikt die deze fabrikanten niet hebben , is de samenwerking met deze fabrikanten naast ASC, van grote toegevoegde waarde. Daarnaast zijn nu ook de onderhandelingen gestart of deze partijen ook bepaalde artikelen voor Alumexx onder private label kunnen produceren. Hierbij zullen de online platforms en het internationale dealernetwerk van Alumexx deze goederen direct mee kunnen nemen in het totaal pakket.

Naast diverse uitbreidingen op het gebied van ladders en trappen, worden de accessoires en gereedschappen welke betrekking hebben op de doelgroep van Alumexx toegevoegd aan het assortiment. Hiermee gaat Alumexx zich als brand name en digitaal platform meer richten op de betere doe-het-zelver en de ZZP-ers. Het online platform wordt aangevuld met o.a. de kwaliteitsproducten van Hailo en de gereedschappen van Batavia.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ We zijn erg verheugd met de samenwerking met deze mooie partijen. Zeker daar deze partijen open staan voor wederzijdse samenwerking en groei. Daarnaast krijgen we hiermee ook de beloofde spreiding van productie risico’s en meer onafhankelijkheid “.

Hiermee is tevens de brug gemaakt naar het binnen halen van Nederlandse grootste inkooporganisatie voor de gereedschap ketens , de ZEVIJ. Alumexx wordt hiermee huisleverancier van een nu al internationaal netwerk van wederverkopers.

Alumexx blijft zich daarnaast ook focussen op de grotere bouwmarkten, maar alleen als de risico’s en marges te bewaken blijven. Het is tot op heden niet gelukt om binnen deze voorwaarden een contract met een grotere bouwmarkt af te sluiten.

Het online platform wordt nu internationaal uitgebreid door de expansie van het eigen platform via Amazon in Duitsland. Hiervoor heeft Alumexx een partij aangetrokken die dit digitaal gaan runnen. Met het nieuwe distributiecentrum is Alumexx nu klaar voor snelle internationale leveringen. Vooral de Duitse markt biedt veel opties voor Alumexx vanwege de goede kwaliteit en zeer gunstige prijsstelling van Alumexx.

Daarnaast zijn er begin 2019 nieuwe distribiteurs toegevoegd aan het dealernetwerk. Het betreft hier een partij in Zweden en een bouwmarktconcern voor de gehele Nederlandse Antillen.

Alumexx verrast door actie Mountainshield

Etten-Leur, 31 december 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, komt met een kort persbericht als reactie op koersschommelingen gebaseerd op speculaties door een open brief van Dhr. Duijvestijn van Mountainshield Capital Management op 28 december 2018.

De board van Alumexx NV werd onaangenaam verrast met een open brief van Dhr. Duijvestijn, zonder enige in kennisstelling of  ingewonnen informatie van Alumexx zelf. Daarnaast was deze brief al onder alle media verspreid zonder toestemming of inzage. Alumexx heeft geen enkele relatie met de gevolgen van deze eenzijdige actie.

Op dit moment begeeft de CEO Jeroen van den Heuvel zich in het buitenland en is beperkt bereikbaar voor commentaar.

CEO Jeroen van den Heuvel ; ” Dhr. Duijvestijn maakt met deze actie geen professionele indruk op mij daar hij zelf het due diligence van de inbreng van Alumexx heeft geleid toen hij CEO van het toenmalige Phelix was. Hij wist dus alle ins en outs van de start-up. Nu werpt hij zich opeens ongewild op als adviseur in zijn functie als fund manager. Wij erkennen zijn schrijven en de inhoud dus niet “.

Deze manier van communiceren van dhr. Duijvestijn staat ver van de normen en waarden die Alumexx bewaakt. Alumexx distantieert zich van deze actie en laat weten alleen hun eigen huidige beleid te volgen en te focussen op haar eigen richtlijnen en strategie.

CEO Jeroen van den Heuvel reageert ook kort telefonisch ; ” niets van de inhoud van deze eenzijdige actie is gebaseerd op feiten en informatie vanuit ons. Daarnaast uit ik mijn zorgen over de integriteit van dhr. Duijvestijn in zake zijn huidige positie.  Zeker daar hij op de laatste dagen van de maand en periode met dit soort uitingen komt , met extreme koersschommelingen als gevolg ! De gevolgen hiervan komen geheel voor zijn eigen risico “.

Trading Update Alumexx N.V.

Gang van zaken in tweede half jaar 2018

Etten-Leur, 5 december 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, meldt in een Trading Update een aantal belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de operationele en commerciële gang van zaken en de vrije verhandelbaarheid van het aandeel.

Operationele gang van zaken

Alumexx BV werd eind 2017 als jong bedrijf ingebracht en omgezet naar Alumexx N.V. De eerste maanden van 2018 besteedde Alumexx dan ook aan het omvormen van de lege beurshuls Phelix naar een bedrijf met daadwerkelijke activiteiten. Omdat Alumexx zich strategisch richt op de retailmarkt en de eindconsument stond 2018 tot heden in het teken van het uitbouwen van het internationale distributienetwerk in retail en het eigen online platform.

In augustus 2018 presenteerde Alumexx haar cijfers over het eerste half jaar van 2018. Hieruit bleek dat werkmaatschappij Alumexx BV op gezonde wijze is gestart. Zoals nu te overzien, zal het tweede halfjaar van 2018 een lichte omzetgroei laten zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. De verwachte jaaromzet zal echter wel achterblijven bij de inschatting van de jaaromzet zoals vermeld in het Informatie Memorandum van november 2017.

Online

Vanaf het derde kwartaal 2018 zette Alumexx vol in op online sales en service naar klanten zoals o.a. Coolblue , Toolstation en Bol.com. Alumexx investeerde afgelopen maanden veel in de naamsbekendheid, snelle leveringen en hoge servicegraad, en het professionaliseren van het eigen online platform (SEO, SEA, Google Adwords ). Sinds oktober 2018 is sprake van een lichte toename van de organische en betaalde vindbaarheid en een groei in conversie (online omzet).

CEO Jeroen van den Heuvel zegt hierover: “Vanaf 2019/2020 gaan naar verwachting onze doorlopende investeringen en inspanningen online pas echt renderen. Dat kost dus wel tijd. Verder gaan we volgend jaar in zee met een gespecialiseerd online marketingbureau, dat internationaal flink gaat uitpakken met ons online platform. We verwachten in dat kader synergie tussen onze eigen IT-afdeling en het externe bureau. De groei die we in rechtstreekse omzet nastreven is heel belangrijk voor het verhogen van onze marges en cashflow.”

Retail specifieke ontwikkelingen

In de eerste 11 maanden schreef Alumexx in op diverse aanbestedingen van grote bouwmarkten. Volgens CEO Van den Heuvel is die volumemarkt belangrijk voor een snelle toename van de omzet. “Voor 2018 hebben we helaas geen groot contract kunnen afsluiten. Dat is echter een kwestie van tijd. We hebben met verschillende grote partijen aan tafel gezeten, maar het bleek nog net iets te vroeg. Dit type klanten is op zoek naar stabiliteit, ervaring en naamsbekendheid. We hebben die stabiliteit en ervaring, aan de naamsbekendheid werken we hard, maar we zijn nog wel een nieuwkomer in deze markt. De grote retailers denken en beslissen altijd minimaal 1 jaar vooruit, vandaar dat het voor ons net even te vroeg was, of te laat zoals je wilt. Het goede nieuws is dat we met de nodige partijen aan tafel zitten en nu al praten over contracten voor 2019.”

Overnames

Alumexx kijkt al enige tijd met interesse naar overnamekandidaten, die direct kunnen bijdragen aan omzet en resultaat, en strategisch een meerwaarde hebben. Een geschikte kandidaat is tot dusverre niet geïdentificeerd. CEO Jeroen van den Heuvel: “We hebben meerdere oriënterende gesprekken gevoerd met overnamekandidaten, echter nog zonder concreet resultaat. In 2019 gaan we hiermee door.”

Vrije verhandelbaarheid aandeel Alumexx N.V.

Zoals vermeld in het Informatie Memorandum van november 2017, zijn de grootaandeelhouders van het beursfonds (toen nog geheten Phelix NV), afgezien van hun intentie op lange termijn betrokken te blijven bij de nieuwe onderneming en zo bij te dragen aan stabiliteit  van het fonds, overeengekomen de komende jaren mee te werken aan het stap voor stap vergroten van de verhandelbaarheid van het aandeel (free float).
Als onderdeel van de toentertijd en in dit kader contractueel overeengekomen regeling, zijnde een lock-up tot 90% van het aandelenbezit en verkoop van jaarlijks maximaal 10% van de aandelen, heeft aandeelhouder en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer Jost meegewerkt om een deel van zijn aandelen vrij op de markt te brengen.
In het derde kwartaal van 2018 verkocht hij minder dan 10%, van zijn aandelen. Om in zijn hoedanigheid van aandeelhouder en tegelijkertijd toezichthouder van de onderneming de schijn van conflicterende belangen voor te zijn, heeft de heer Jost een derde partij op afstand ingeschakeld voor de onderliggende transactie(s).

Uit een melding bij de AFM van eind november 2018 is gebleken dat grootaandeelhouder Mountainshield de afgelopen maanden meer dan het afgesproken jaarlijkse maximum van 10% van zijn aandelenkapitaal in Alumexx N.V. heeft verkocht. Mountainshield beroept zich hierbij op een clausule in de overeenkomst waarbij het fonds het recht heeft haar belang in Alumexx N.V. verder af te bouwen, indien het fondsvermogen van Mountainshield harder daalt dan de genoemde percentages.

Zoals vermeld in het Informatie Memorandum, heeft CEO Jeroen van den Heuvel een lock-up van 30 maanden op al zijn aandelen, tot 1 juli 2020.

Internationalisering en productontwikkeling

Conform eerdere verwachtingen sloot Alumexx in 2018 verschillende contracten met distributeurs in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Portugal. Daarnaast wist Alumexx ook overeenkomsten te sluiten in Scandinavië, Spanje, België en Finland met dealers van o.a. ASC, het bedrijf waar Alumexx zich in 2017 van afsplitste. Inmiddels is Alumexx opgenomen in de betrokken dealerprogramma’s met directe omzet tot gevolg. Ook de export naar en toekomstige productie in de Verenigde Staten kreeg volle aandacht.

Omdat voor ieder land andere normeringen, gewoontes en wensen gelden, heeft Alumexx in 2018 tientallen nieuwe producten ontworpen en geleverd. Een aantal wordt in het vierde kwartaal (Q4) productierijp gemaakt voor leveringen in 2019. Met name heeft het Alumexx productontwikkelingsteam veel aandacht besteed aan de eisen die de Amerikaanse markt stelt aan hoogwaardige aluminium klimmaterialen. Inmiddels zijn er overeenkomsten gesloten met partijen die Alumexx in de VS zullen gaan vertegenwoordigen. Begin december 2018 zijn de eerste producten daar verkrijgbaar. Distributie zal in 2019 plaatsvinden vanuit Atlanta , Omaha en Boston.

CEO Jeroen van den Heuvel: “De VS is voor ons team een hele uitdaging geweest, maar het geeft ons veel voldoening dat de eerste roadshow met Alumexx materialen eind dit jaar een feit is. Daarnaast zijn de eerste ladders, trappen en steigers per 2019 verkrijgbaar via ons eigen online platform, Amazon en Ebay in Amerika.”

Alumexx N.V. publiceert halfjaarcijfers 2018

Etten-Leur, 28 September 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar eerste halfjaarcijfers 2018 gepubliceerd.

Structuur

Het Bestuur van Alumexx N.V. heeft het eerste halfjaar veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van de internationale structuur. Er zijn volwaardige meerjarige distributeurs gecontracteerd in o.a. Duitsland, Frankrijk, Engeland en Portugal. Daarnaast zijn er verkoopkanalen uitgebreid in Europa, Scandinavië en Amerika. Dit betreft een tijdrovende activiteit daar voor vele landen andere wetgeving en structuren gelden. Daarnaast heeft ook bijna ieder land zijn eigen Arbowetgeving en uiteraard taal en gebruik voor klimmaterialen. Hiervan verwacht het Bestuur de resultaten in Q4 2018 / Q1 2019.
De focus voor de toekomstige groei ligt op de optimalisering van de internationale structuur, welke gebaseerd is op de lange termijn planning.

Alumexx was in Nederland voor de beursgang al een gedegen merknaam in de Retail en Doe-het-zelf markt, maar heeft sinds de beursgang nog meer de focus op omzetgroei voor de komende jaren. 2018 tot 2020 is een opstartfase met diepte- en breedte investeringen qua netwerk en structuur om op te schalen. Naast de Retailmarkt heeft Alumexx ook veel aandacht besteed aan het Nederlandse en Belgische dealernetwerk voor de ZZP-markt. Hierin worden veel positieve geluiden ontvangen en groeit de aanvraag van dealers nog steeds. Dit is een positief signaal voor een stabiele en betrouwbare omzetgroei in 2018 / 2019.

CEO Jeroen van den Heuvel ; “ Nu er activiteit, structuur en rust in het fonds is zijn we klaar voor het opschalen naar de toekomst. We zijn oriënterend op zoek naar overname kandidaten/partners die werkelijk toegevoegde waarde kunnen genereren aan onze toekomstdoelen, welke o.a. gefinancierd kan worden door een aandelenemissie of obligatie uitgifte. De activiteiten in onze branche zijn zeer massaal en uitdagend. We staan nu nog pas aan het begin hiervan ”.

Nieuwe producten

Alumexx heeft in het eerste half jaar tientallen nieuwe producten / modellen ontwikkeld om ook aan de vragende groei van de zzp-markt te kunnen voldoen. Een flink deel van deze nieuwe ontwikkelingen zijn reeds goedgekeurd om nog dit jaar in het wereldwijde dealernetwerk geïntroduceerd te kunnen worden. Het zijn veelal artikelen die innoverend zijn om makkelijker, lichter en veiliger op hoogte te kunnen werken. De grote afnames van deze producten zullen naar verwachting plaats gaan vinden eind 2018, maar vooral 1e helft 2019. Ook voor de Amerikaanse markt zullen verschillende artikelen hun intrede gaan maken in deze periode.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ We zijn nu met verschillende leveranciers de productiecapaciteiten aan het verruimen en uitbreiden om straks aan de vraag van deze nieuwe producten te kunnen voldoen. De robotisering van de productie van onze producten met partners als VDL en ASC lopen op schema en is een zeer fascinerend proces. Zowel VDL als ASC zullen extra robotstraten inzetten naast de huidige productie voor Alumexx “.

Alumexx online

De toekomst en groei van online marketing is ook voor Alumexx van strategisch belang. Het eerste half jaar van 2018 heeft het Bestuur hierin qua tijdsbesteding de keuze gemaakt om eerst te zorgen dat de structuur een solide basis heeft alvorens vol te investeren op de online marketing. Dit heeft als gevolg dat de online sales pas toe zullen nemen in de komende 6 maanden. CEO Jeroen van den Heuvel: “ Dit is een bewuste keuze geweest om niet in 7 sloten tegelijk te lopen daar er behoefte was voor een strategische aanpak. Als we dit niet hadden gedaan, liepen we een te groot risico budgetten te verspillen aan zoekmachines en kans op slechte referenties qua leveringen”.

Vanaf juni 2018 is Alumexx deze nieuwe structuur op haar eigen online platform ( www.alumexx.nl ) aan het opschalen en heeft de SEO programmering en optimalisering de volle aandacht. De verwachting is dan ook dat de omzet en het rendement op de online sales toe zullen gaan nemen voor de komende periode.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn nieuwe éénjarige samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met Coolblue, Toolstation en Bol.com. Deze partijen zorgen met hun online platforms voor de verdere groei van omzet en naamsbekendheid voor de komende jaren.

Financieel

Alumexx N.V. sloot het halfjaar 2018 af met een klein verlies van €66.000 na belastingen bij een omzet van € 763.000. Hierin zijn de afschrijvingen van het merkenrecht meegenomen. Alumexx N.V. heeft, mede door goede afspraken met haar toeleveranciers, een positieve kasstroom en behoeft momenteel geen externe financiering. De kosten voor het voeren van een beursgenoteerde onderneming vormen een relatief zware belasting voor de nu nog lage omzet van het eerste halfjaar. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal 2018 eenmalige kosten gemaakt voor de opstart van de nieuwe activiteiten en de afronding van de oude activiteiten.

Zoals in het informatiememorandum vermeld, zijn 2018 en 2019 de opstap naar de grotere lange termijn strategie van Alumexx , dit mede in de samenwerking met de ASC Group.
Over geheel 2017 had het beursfonds ( voorheen Phelix N.V. ) nog een verlies van € 436.000 na belastingen, grotendeels veroorzaakt door de kosten die gepaard zijn gegaan met het zoeken naar overnamekandidaten en het in stand houden van de beursnotering.

Een vergelijk van de cijfers 2018 met de cijfers van 2017 heeft in deze geen relevantie daar er pas sinds 2018 weer bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in het beursfonds.

CEO Jeroen van den Heuvel: “ Alumexx is een jong en fris bedrijf met ontzettend veel potentie en mogelijkheden voor de langere termijn. We beschikken over een heel groot internationaal netwerk met een sterke merknaam en tientallen nieuwe producten. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de partnerships met onze relaties en verwachten veel van onze online sales. Zeker gezien de seizoen patronen in onze branche in combinatie met de te verwachten groei, zien wij de 2e helft van 2018 heel positief in”.

Over Alumexx

Alumexx is maker van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, onder meer door robotisering, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als Bol.com, Coolblue en het internationaal opererende Toolstation. Daarmee weet de jonge onderneming in hoog tempo een marktpositie op te bouwen, die reeds aanzienlijk is in de Benelux en snel wordt uitgebreid elders in Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Portugal. In de VS is met een aantal partijen contact om daar de markt te bewerken en te gaan beleveren.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

BIJLAGEN
– Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
– Verkorte geconsolideerde balans
– Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
– Verkort geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen
– Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
– Toelichting

Bijlages zijn zichtbaar in het jaarverslag in PDF formaat.
Download: het jaarverslag in PDF.

Uitbreiding assortiment & bedrijfsformules Alumexx

Etten-Leur, 20 juni 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium ladders, trappen en steigers voor de DHZ-markt, presenteert een upgrade van het assortiment en een nieuwe formule van de circulaire economie.

Sinds de notering van Alumexx N.V. begin dit jaar is er in een paar maanden een hoop gebeurd. Voor het behalen van de afgegeven doelen was de internationalisering van belang. De laatste maanden zijn veel internationale distribiteursovereenkomsten getekend met o.a. Duitsland, Frankrijk, Portugal en England. Dit betreffen allemaal 3 jarige contracten met ingebouwde groei om de exclusiviteit van de afgegeven regio te behouden. Er is nog geen landelijke exclusiviteit afgegeven. CEO Jeroen van den Heuvel : “ Met de exclusiviteit voor één land moeten er wel hele hoge garanties afgegeven worden en kan het risico ontstaan dat we nog grotere opties zouden moeten laten gaan , dat is een van de redenen dat we hier nog voorzichtig mee zijn “.

Vanaf Q4 2018 zullen ook de eerste Alumexx producten in Amerika verkrijgbaar zijn via dealers, maar ook online bij Amazon en EBay. CEO Jeroen van den Heuvel : “ De internationalisering bracht ook gelijk een positieve problematiek met zich mee. Ieder land heeft toch zijn eigen gebruikersmethodes en wetgeving. Hierdoor werden wij nog eens extra gestimuleerd tot uitbreiding van ons productengamma “.

De afgelopen maanden is het leveringsprogramma met ruim 50% uitgebreid en voor het komende jaar komt daar zeker nog eens een uitbreiding van 25% bij. Hiermee wil Alumexx voldoen aan de vraag uit de markt om met de internationalisering een betere weerbaarheid tegen conjuncturele schommelingen te bieden. Zo komen er klimmaterialen voor zwaardere en hogere toepassingen, fiberglas trappen en een groot assortiment aan accessoires.

Alumexx introduceert ook een eigen systeem voor cradle-to-cradle met ingang van Q3 2018. Hierbij zorgt Alumexx voor de inzameling van oude en afgekeurde klimmaterialen, verwerkt en sorteert deze voor aanvoer bij hun erkende leveranciers voor halffabricaten, en creëert hiermee een circulaire economie. De opbrengsten hiervan worden omgezet in een waardecoupon die weer besteed kan worden aan nieuwe Alumexx producten.

In eerste instantie is dit programma alleen voor Nederland en België opgezet , maar bij succes zal men de opties bekijken voor andere Alumexx dealers in Europa. CEO Jeroen van den Heuvel : “ Al jaren stoor ik me aan het feit dat bedrijven en consumenten klimmaterialen weggooien tussen het normale afval. Nog erger is dat bedrijven maar door blijven werken op afgekeurde materialen en enorme boetes riskeren of zelfs maatschappelijke verantwoording niet serieus nemen. Ons systeem zal mensen toch stimuleren aan het milieu en de veiligheid bij te dragen. Daarnaast levert het ook nog een tegoed op welke weer een verdienmodel is voor Alumexx. Zo blijven wij streven naar de ultieme mix van een beter milieu én winstgevendheid “.

Op 21 juni vindt de AVA plaats van Alumexx waarin o.a. de uitbreiding van de Raad van Commissarissen wordt voorgedragen in de persoon van Erwin Vrielink.

Alumexx N.V. wil RvC uitbreiden

 

PERSBERICHT                   

Alumexx N.V. wil RvC uitbreiden

Etten-Leur, 10 mei 2018Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, wil de Raad van Commissarissen uitbreiden met accountant en financieel specialist Erwin Vrielink. Aandeelhouders zal worden gevraagd hun goedkeuring op de beoogde benoeming te geven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 21 juni 2018.

Vrielink (1973) is op dit moment werkzaam als zelfstandig adviseur op het terrein van accounting, verslaglegging, financiële projecten in brede zin van het woord en IFRS in het bijzonder. Voordien bekleedde hij diverse leidinggevende posities op het gebied van Accounting & Finance bij RoodMicrotec NV, Accell Group NV, Sparta BV, Koninklijke Philips NV en Deloitte Accountants BV. De Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. bestaat op dit moment nog uit één lid, voorzitter S. Jost.

Alumexx ceo Jeroen van den Heuvel is verheugd dat Erwin Vrielink zich kandidaat heeft gesteld als nieuw lid van de Raad van Commissarissen: “We zijn een jong fonds en moeten ons omringen met de beste adviseurs, experts en toezichthouders die er onder meer voor zorgen dat niet alleen onze compliance 100% op orde is, maar ook dat wij als bestuur zo min mogelijk onnodig afgeleid worden van onze commerciële focus en groeidoelstellingen.”

De oproeping voor en agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 is per heden ook integraal gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl.

Etten-Leur, 10 mei 2018

Raad van Bestuur

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Frank Witte, via Creative Venue PR

tel. 020 4525225 of mobiel  06 53736170

Over Alumexx

Alumexx is maker van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, onder meer in samenwerking met VDL in een robotstraat, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als bol.com, Coolblue.nl en het internationaal opererende toolstation.com. Daarmee weet de jonge onderneming in hoog tempo een marktpositie op te bouwen, die reeds aanzienlijk is in de Benelux en snel wordt uitgebreid elders in Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In de VS is met een aantal distributeurs contracten gesloten om daar de markt te bewerken.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Alumexx N.V. publiceert jaarrekening 2017

Alumexx N.V. publiceert jaarrekening 2017

Etten-Leur, 26 april 2018Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt heeft de jaarrekening over 2017 gepubliceerd. Omdat Alumexx N.V. pas op 2 januari 2018 een notering kreeg aan de Amsterdamse beurs, gaat het jaarverslag 2017 niet over de gang van zaken van Alumexx, maar van haar rechtsvoorganger Phelix N.V.

In 2017 had Phelix N.V. de uitdagende taak om de jaarrekening 2015 en 2016 op te maken, het aandeel te laten terugkeren naar de normale notering en een geschikte overnamekandidaat te vinden. Hier stonden geen inkomsten uit eigen activiteiten tegenover.

Over 2017 kwam het resultaat na belastingen hoofdzakelijk als gevolg van eenmalige externe kosten (ter hoogte van €406.000) uit op een verlies van €436.000. Deze lopende kosten zijn alle uit eigen middelen betaald. Het verlies komt ten laste van het eigen vermogen van de vennootschap.

 

Kerncijfers 2017

2017 2016
Geconsolideerde cijfers (in duizenden euro’s)
Omzet 4
Brutomarge 1
Bedrijfsresultaat (EBIT) -421 -83
Financiële baten en lasten -15 -2
Vennootschapsbelasting
Netto resultaat -436 -85
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen 615 497
Totaal activa 1354 555
Ratio’s
Solvabiliteit – eigen vermogen in % van de totale activa 45% 89%

Alumexx ceo Jeroen van den Heuvel zegt in een korte toelichting op de jaarrekening: “2017 was een transitiejaar waarin Phelix NV de taak had een achterstand weg te werken in de jaarverslaggeving, nieuwe activiteiten te onderzoeken en de overname uit te voeren. Dat ging gepaard met aanzienlijke eenmalige advies- en accountancykosten. Gelukkig is deze opdracht geslaagd en kon het opgeschoonde fonds op 28 december 2017 Alumexx B.V. met instemming van aandeelhouders overnemen.”

Ondanks alle eenmalige kosten die betrekking hebben op 2017 en de fiscale en juridische afhandeling van de overname van Alumexx B.V., en die een verlies meebrachten van €436.000, was bij afsluiting van het boekjaar nog steeds een positieve liquiditeit. Additionele financiering ten behoeve van 2018 wordt niet nodig geacht. De groep grootaandeelhouders heeft daarbij een zekerheidsverklaring afgegeven voor de liquiditeit tot minimaal Q1 2019.

“Ik ben verheugd dat wij hier als grootaandeelhouders op één lijn zitten en het juiste signaal van vertrouwen afgeven aan kleinere aandeelhouders en de markt in de breedte. We hebben overigens voldoende liquide middelen en zullen die liquiditeitgarantstelling niet nodig hebben. Het is echter voor alle betrokkenen goed dat die zekerheid er is”, aldus Van den Heuvel.

De financiële informatie 2017, vermeld in de overzichten zoals bijgevoegd  bij dit persbericht, zijn afgeleid van het jaarverslag 2017. Controlerend accountant Accon-avm heeft op 26 april 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2017.

 

Vooruitzicht 2018

Alumexx B.V. is actief bezig met de eerder aangekondigde verzelfstandiging, internationale expansie en uitbreiding van het productenprogramma voor 2018 en 2019. In het eerste kwartaal van 2018 sloot Alumexx zelf als contractpartij nieuwe contracten met buitenlandse dealers (Portugal, Duitsland en Frankrijk) die inmiddels omzet genereren. Daarnaast concentreert Alumexx zich intensief op de ontwikkeling van producten die specifiek voldoen aan de (veiligheids)eisen van de Amerikaanse markt.

Per saldo haalde Alumexx in de eerste drie maanden van 2018 zijn geprognotiseerde omzet zoals vastgelegd in het in november gepresenteerde informatiememorandum.

Van den Heuvel: “De ontwikkelingen stemmen mij positief. Ons team is zeer gemotiveerd en onze dealers zijn enthousiast om met onze producten te willen werken. Het feit dat we – ondanks het koude weer in Europa dat niet echt motiveerde om buiten op trappen en steigers te werken – ons budget gehaald hebben, stemt mij tevreden over de gang van zaken tot heden.”

 

Algemene vergadering van aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 21 juni om 14.00 uur in Van der Valk Hotel Princeville te Breda. Het jaarverslag over 2017 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op donderdag 26 april 2018, na sluiting van de beurs.

Etten-Leur, 26 april 2018

Raad van Bestuur

 

Bijlagen

(ontleend aan de overzichten op de betrokken pagina’s van de gecontroleerde jaarrekening die tevens op 26 april 2018 gepubliceerd is op de website van Alumexx NV https://www.alumexx-nv.nl/)

Pagina   23 Geconsolideerde balans per 31 december 2017
Pagina   24 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2017
Pagina   26 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Frank Witte, via Creative Venue PR

tel. 020 4525225 of mobiel  06 53736170

Over Alumexx

Alumexx is maker van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, onder meer in samenwerking met VDL in een robotstraat, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als bol.com, Coolblue.nl en het internationaal opererende toolstation.com. Daarmee weet de jonge onderneming in hoog tempo een marktpositie op te bouwen, die reeds aanzienlijk is in de Benelux en snel wordt uitgebreid elders in Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In de VS is met een aantal distributeurs contracten gesloten om daar de markt te bewerken.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Bijlagen

(ontleend aan de overzichten op de betrokken pagina’s van de gecontroleerde jaarrekening die tevens op 26 april 2018 gepubliceerd is op de website van Alumexx NV www.alumexx-nv.nl)

 

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

31 december 2017 31 december 2016
EUR EUR EUR EUR
   
Vaste activa    
Immateriële vaste activa  (1) 555
 
  555
Vlottende activa    
Handels- en overige vorderingen (2) 633   94
Liquide middelen (3) 166   461
 
  799 555
         
   
  1.354 555
   
Eigen vermogen    
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan

aandeelhouders van de vennootschap

   
Aandelenkapitaal (4) 1.069   699
Agioreserve 18.054   17.869
Overige reserve (4) -18.072   -13.290
Resultaat boekjaar -436   -4.781
   
  615 497
Kortlopende schulden    
Handels- en overige verplichtingen (5) 81   25
Belastingschulden   2
Overige schulden (5) 658   31
   
  739 58
   
   
  1.354 555
   

 

 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017

(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

2017 2016
EUR EUR EUR EUR
   
   
Omzet (6)   4
Kostprijs van de omzet (7)   -3
   
Brutomarge   1
   
Personeelskosten (8) 16   12
Overige bedrijfskosten (9) 406   71
   
Som der kosten   422 83
   
   
Bedrijfsresultaat   -421 -83
   
Financiële baten (10)  
Financiële lasten (10) 15   2
   
Financiële baten en lasten   15 2
   
Resultaat vóór belastingen   -436 -85
   
Belastingen (11)  
   
   
Resultaat na belastingen   436 -85
   
   
   
Gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen
  7.026.010 6.995.515
Resultaat per aandeel (12)

 (x EUR  1)

  -0,062   -0,012
   
Gewogen gemiddelde aantal
uitstaande aandelen incl. verwatering
  7.026.010   6.995.515
Verwaterde Resultaat per aandeel (12)

 (x EUR 1)

  -0,062   -0,012
     
   

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(Alle bedragen in duizenden euro’s)

2017 2016
  EUR EUR EUR EUR
Bedrijfsresultaat   -421   -83
Aanpassingen op het bedrijfsresultaat
Betaalde/ontvangen rente 15 2
Veranderingen in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen (2) 539 58
Mutaties in schulden (5) -680 504
-126 564
 
Kasstroom uit operationele activiteiten   -295   -647
Investeringen
      * Overname Alumexx (1)
Desinvesteringen
      * Verkoop Synaplast 75
      * Verkoop Equipe 183
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 258
   
Uitgifte aandelen (4) 850
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   850
 
Netto kasstroom -295   461
       
Liquide middelen 1 januari (3) 461 0
Mutatie kasmiddelen (3) -295 461
 
Liquide middelen 31 december (3)   166   461
         

Alumexx CEO Jeroen van den Heuvel bij BNR

Op 26 maart 2018 schoof Alumexx CEO Jeroen van den Heuvel aan bij BNR Nieuwsradio. Hierin sprak hij over de stap om een gedeelte van zijn productie uit te zetten naar de Verenigde Staten en welke andere uitdagingen hem nog te wachten staan. Luister hieronder het geluidfragment terug.