Halfjaarcijfers 2022 Alumexx: sterke toename online sales

Etten-Leur, 15 september 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2022 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2022 is de omzet toegenomen met 18% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. Deze groei komt volledig voort uit de autonome groei van de online sales.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2022 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,8 miljoen, een toename van 18% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 (€ 3,2 miljoen). De groei van € 0,6 miljoen is volledig autonoom behaald.

De omzetgroei komt volledig voort uit de online sales, zowel via de eigen online platforms als de externe online platforms. De omzetgroei uit de eigen online platforms bedraagt € 0,4 miljoen, een toename van 37%. Bij de externe online platforms is eveneens een toename van € 0,4 miljoen gerealiseerd wat neerkomt op een toename van maar liefst 138%.

Het grootste deel van de omzet werd voor het eerst online behaald, namelijk 58%. Over het eerste halfjaar 2021 was dit 43%. De verkoop aan dealers en directe klanten liet een daling zien van € 0,3 miljoen en daalde tot 37% van de omzet ten opzichte van 52% over het eerste halfjaar 2021. De omzet uit bouwmarkten is in het eerste halfjaar 2022 met 31% gestegen al blijft dit in lijn met de strategie beperkt van omvang met een aandeel van circa 5% evenals vorig jaar.

De omzettoename is voornamelijk buiten Nederland gerealiseerd. De buitenlandse omzet is gestegen met 45% van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen, vooral door een toename van de omzet in België en Duitsland. De omzet in Nederland is toegenomen van € 2,3 miljoen naar € 2,5 miljoen wat neerkomt op een toename van 8%.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2022 is met ruim € 260 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 27,8% over het eerste halfjaar 2022 (eerste halfjaar 2020: 24,5%). De toename van de brutomarge komt voornamelijk door de hogere online verkopen waarbij hogere brutomarges worden gerealiseerd. Online sales brengen ook hogere overige bedrijfskosten waaronder transportkosten, provisies voor externe online platforms en kosten met betrekking tot de vindbaarheid van de eigen websites met zich mee. De nettomarge (de brutomarge na aftrek van de verkoopkosten) over het eerste halfjaar 2022 kwam lager uit (12,1%) dan over dezelfde periode vorig jaar (13,2%). Deze daling is onder meer gelegen in de hogere provisies van de externe online platforms en de gestegen kosten van transport door hogere brandstofprijzen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de nettomarge en er zijn diverse acties doorgevoerd, waaronder de prijsstelling op de externe online platforms, om deze te verbeteren.

(x € 1.000)H1-2022H1-2021
Netto-omzet3.7893.216
Inkoopwaarde van de omzet-2.737-2.427
Brutomarge1.052789
Verkoopkosten-594-363
Nettomarge458426
12,1%13,2%

De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2022 toegenomen met € 345 duizend. Deze toename komt voor een belangrijk deel voort uit hogere verkoopkosten (€ 231 duizend) zoals provisies voor externe platforms en transportkosten. Daarnaast is er een toename van de personeelskosten (€ 82 duizend) onder andere vanwege de uitbreiding van het personeelsbestand inclusief inhuur.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2022 bedroeg € 68 duizend (eerste halfjaar 2021: € 135 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2022 is in vergelijking tot 31 december 2021 afgenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,1 miljoen. De daling zit voornamelijk in de afname van de vorderingen (€ 0,2 miljoen). In het eerste halfjaar 2022 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,1 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen).

Jeroen van den Heuvel, CEO Alumexx: “ Ik ben uiteraard trots dat we wederom een groei van de omzet hebben kunnen laten zien. Dit ondanks alle onzekerheden van oorlogen, inflatie, een dreigende recessie en een zeer onrustige grondstoffenmarkt. De extra gemaakte verkoopkosten zijn ook een lange termijn investering voor de groei van ons bedrijf. Daarbij maakt ook de naamsbekendheid en kracht van onze eigen online platforms een groot onderdeel uit van de investeringen in verkoop- en promotiekosten. De eenmalige omzet boost in 2021 van de thuisklussers uit de COVID-19 lockdowns heeft de autonome groei in 2022 wat getemperd. Vandaar ook de trots op wat we toch aan groei gerealiseerd hebben over de 1e helft van 2022. De overname van Lado in september 2022 zal bijdragen aan een verdere omzetgroei in de 2e helft van 2022.

Ik wil afsluiten met het streven van Alumexx om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden.De synergie en potentie van deze beoogde overnames passen precies bij de doelstellingen en ambities van Alumexx. Hiermee krijgen we direct de slagkracht om één van de grootste leveranciers van klimmaterialen in Europa te worden. Ook de uitbouw van het team met deze ervaren en kundige mensen in onze branche, zal de huidige groei van online sales alleen maar versterken. Ook persoonlijk kijk ik erg uit naar de samenwerking en toekomst van dit traject.”


Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

  • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  • Verkorte geconsolideerde balans
  • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
  • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.