PHELIX N.V. geeft aanvullende informatie over Alumexx

Ter voorbereiding op de buitengewone aandeelhoudersvergadering stelt PHELIX N.V. aanvullende informatie beschikbaar over Alumexx.  

PHELIX heeft op 16 november jl. een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen om goedkeuring te vragen voor de voorgestelde overname van Alumexx. Daartoe heeft PHELIX informatie op haar website geplaatst, waaronder een informatiememorandum. In aanvulling op dit informatiememorandum heeft PHELIX heden meer cijfermatige gegevens over Alumexx beschikbaar gesteld op de website.

De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op donderdag 28 december a.s. te Eindhoven. Het informatiememorandum, de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering, de agenda, het voorstel tot statutenwijziging en de overige vergaderstukken zijn verkrijgbaar via de website van de vennootschap www.phelixnv.nl.

 

Over PHELIX NV:

PHELIX N.V. (voorheen Inverko N.V.) is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in oktober 2016, een vennootschap zonder operationele activiteiten.

Voor meer informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.com
020-2386378